Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERMOCHEMIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERMOCHEMIA."— Zapis prezentacji:

1 TERMOCHEMIA

2 Zorza – reakcje chemiczne w atmosferze uwalniają energię w postaci światła

3 Reakcje chemiczne produkują pracę i ciepło w organizmie

4 Przyspieszenie metabolizmu

5 Spalanie wstążki Mg wydziela się jaskrawe białe światło

6 Spalanie propanu, butanu, metanu – reakcje egzotermiczne

7 Rozkład (NH4)2Cr2O7N2 + 4H2O + Cr2O3 , reakcja spontaniczna

8 Rozkład CaCO3 reakcja endotermiczna
Spalanie węgla reakcja egzotermiczna

9 Rozpuszczanie HCl w wodzie jest procesem spontanicznym
Rozpuszczanie HCl w wodzie jest procesem spontanicznym. Zmiana wolnej energii procesu ukazuje się jako praca podnosząca wodę do górnej kolbki.

10 Energia nie może powstać lub zniknąć, może przechodzić z jednego rodzaju w inny.

11 Stan standardowy Stanem standardowym dowolnej substancji jest faza, w której substancja ta występuje w temperaturze 25° C (298,15 K) i pod ciśnieniem 1 atm ( N/m2). Dla substancji w roztworze stan standardowy odnosi się do stężenia jednostkowego.

12 Entalpia Zawartość ciepła, stan energetyczny substancji, H
H = H (produkty) – H (substraty) H2(g, 1 atm, 25°C) + ½ O2 (g, 1 atm, 25°C) = H2O (c, 1 atm, 25°C) H° = -285,7 kJ/mol Entalpie wszystkich pierwiastków w ich stanach standardowych są równe zeru. H<0 proces egzotermiczny H>0 proces endotermiczny

13 Rodzaje entalpii Standardowe ciepła (entalpie) tworzenia związków
Zmiany entalpii w procesach topnienia, parowania, sublimacji Entalpie jonizacji Entalpie przyłączenia elektronu Energie (entalpie) wiązań

14 Zmiana entalpii procesu nie zależy od drogi reakcji

15

16 Entropia Miara statystycznego prawdopodobieństwa stanu układu, S
Im większa wartość S tym bardziej prawdopodobny (bardziej nieuporządkowany) jest stan Prawdopodobieństwo przebiegu procesu wzrasta gdy: H staje się bardziej ujemne S staje się bardziej dodatnie Entropia substancji krystalicznej jest równa zeru w temp. 0 K

17 T=0 K T>0 K

18

19 Entropia pierwiastków

20 Reakcje spontaniczne

21 Potencjał termodynamiczny
Potencjał termodynamiczny, entalpia swobodna, energia Gibbsa, G G = H - T S T = temperatura bezwzględna w kelwinach H [kJ/mol] G [kJ/mol] S [kJ/mol K] G = - RT ln K K =stała równowagi reakcji

22 Reakcje spontaniczne

23

24 Zależność stałej równowagi od temperatury

25 Sprzężenie procesów energetycznych

26 aluminotermia

27 Energia aktywacji, katalizatory


Pobierz ppt "TERMOCHEMIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google