Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr inż. Marek Kamiński Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI PG Urodzony: 15.08.1980r. Wykształcenie: 2004-słuchacz Studium Doktoranckiego, Wydział ETI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr inż. Marek Kamiński Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI PG Urodzony: 15.08.1980r. Wykształcenie: 2004-słuchacz Studium Doktoranckiego, Wydział ETI."— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Marek Kamiński Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI PG Urodzony: 15.08.1980r. Wykształcenie: 2004-słuchacz Studium Doktoranckiego, Wydział ETI PG 2003-2005 studia na kierunku Zarządzanie i Marketing, Wydział ZiE PG, specjalność: Ekonomia i Finanse 1999-2004 studia na kierunku Informatyka, Wydział ETI PG, specjalność: Inżynieria Systemów i Bazy Danych (ocena celująca) 1995-1999szkoła średnia - VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Praca zawodowa: 2005-Administrator baz danych w firmie Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o. Życiorys Marek Kamiński, KIO życiorys publikacje temat pracy

2 Publikacje Całkowita liczba publikacji: 5 Najistotniejsze publikacje związane z tematem pracy: 1.Marek Kamiński – System Monitorowania Prac Organów Przedstawicielskich - doświadczenie z zakresu e-demokracji - referat konferencyjny III Krajowej Konferencji Technologie Informacyjne, Gdańsk, 22-25.V.2005, opublikowany w tomie VI zeszytów naukowych wydziału ETI PG, str. 35-42, Wydział ETI PG 2.Marek Kamiński – Monitorowanie stanu systemów informatycznych na przykładzie aplikacji opracowanej w firmie Lufthansa Systems - referat konferencyjny IV Krajowej Konferencji Technologie Informacyjne, Gdańsk, 21-24.V.2006, opublikowany w tomie X zeszytów naukowych wydziału ETI PG, str. 469-476, Wydział ETI PG 3.Marek Kamiński – Data replication and its monitoring – referat konferencyjny V Krajowej Konferencji Technologie Informacyjne, Gdańsk, 20-23.V.2007, opublikowany w tomie XII zeszytów naukowych wydziału ETI PG, str. 153-160, Wydział ETI PG 4.Marek Kamiński – HVRmonitor – data replication monitoring method – referat The Second AIS SIGSAND European Symposium on Systems Analysis and Design, opublikowany w Proceedings of The Second AIS SIGSAND European Symposium on Systems Analysis and Design, str. 135-141, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 5.Marek Kamiński – XML-based monitoring and its implementation in Perl – referat II Krajowej Konferencji Naukowej Technologie Przetwarzania Danych, opublikowany w jej materiałach konferencyjnych, str. 71-82, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

3 Metoda wspomagania procesów monitorowania i naprawy systemów informatycznych Teza pracy: Proponowana metoda oraz wynikający z niej system umożliwiają efektywne i wydajne wspomaganie procesów monitorowania i naprawy Marek Kamiński, KIO życiorys publikacje temat pracy Cele cząstkowe: opracowanie koncepcji oraz zasad działania systemu naprawczego opracowanie metody integrowania go z systemem monitorującym opracowanie metody rozszerzania tego systemu w zakresie nowych procedur naprawczych i nowych obiektów podlegających monitorowaniu zaproponowanie architektury dla tak zdefiniowanego systemu monitorująco-naprawczego pilotażowe wdrożenie proponowanego rozwiązania oraz jego ocena z punktu widzenia kryteriów efektywności i wydajności procesów naprawczych Głowny cel pracy: Celem rozprawy jest zaproponowanie metody umożliwiającej automatyzację procesu identyfikacji i naprawy wybranych klas problemów występujących w przemysłowych systemach informatycznych


Pobierz ppt "Mgr inż. Marek Kamiński Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI PG Urodzony: 15.08.1980r. Wykształcenie: 2004-słuchacz Studium Doktoranckiego, Wydział ETI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google