Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej"— Zapis prezentacji:

1 Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

2 Co to jest BIBLIOGRAFIA ?
Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

3 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

4 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

5 OPIS BIBLIOGRAFICZNY uporządkowany zespół danych o książce (artykule), służący do jej identyfikacji Nowa norma dopuszcza pewną dowolność interpunkcji i wyróżnień graficznych (zmiana kroju czcionki, podkreślenia). Poszczególne elementy opisu przedziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym (kropka, przecinek, średnik) Obowiązuje jednak absolutna konsekwencja w raz przyjętym sposobie zapisu.

6 ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe
Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł książki. Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor w pracy zbiorowej;autor opracowania,tłumacz –w antologii)Wydanie. Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu). Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. strony (przy opisie fragmentu książki) nr ISBN ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

7 Przykład: Książka do 3 autorów
Szczypiorski A. : Początek. Wyd.13. Poznań: Sens, ISBN ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

8 Przykład: Praca zbiorowa
Słownik pojęć i tekstów kultury. Pod red. Ewy Szczęsnej. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, ISBN

9 Przykład: Antologia Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Wybór Anna Rajca i Jerzy Polanicki. Wyd. 2. Warszawa: Kama, ISBN

10 Opis fragmentu książki
Żeromski Stefan, Wybór opowiadań. Wrocław: Siedmioróg, ISBN Echa leśne, s

11 Opis artykułu w książce (pracy zbiorowej)
Bajka Zbigniew: Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd , s

12 Pamiętaj, by pisać w ciągu – od marginesu, do marginesu!

13 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:
; : . , - Stosuj je konsekwentnie!!!

14 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej a nie na okładce!

15 Autor – element obowiązkowy:
Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby

16 Autor – element obowiązkowy:
Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.

17 prof. Dr doc. mgr ks. OMI OSU
Autor – element obowiązkowy: Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof. Dr doc. mgr ks. OMI OSU

18 Tytuł – element obowiązkowy:
Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : „(...)„ Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!!

19 Wydanie – element obowiązkowy:
Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr.

20 Można skracać nazwę wydawcy
Wydawca – element nieobowiązkowy: Można skracać nazwę wydawcy Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

21 Trzeba podać rok wydania i nowość - numer ISBN!!
Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy. Trzeba podać rok wydania i nowość - numer ISBN!!

22 ISBN oraz ISSN Piszemy tylko przy opisie całości dokumentów zwartych i ciągłych. W przypadku ich części – są one elementami fakultatywnymi.

23 Co to jest ISBN?? ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce.

24 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.
Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, ISBN

25 Kapuściński R.: Heban. Wyd. 7. 2003. ISBN 83-07-02948-1
Przykład – tylko obowiązkowe elementy: Kapuściński R.: Heban. Wyd ISBN

26 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

27 Przy opisie fragmentu (artykułu) nr ISSN nie jest obowiązkowy
Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron Przy opisie fragmentu (artykułu) nr ISSN nie jest obowiązkowy

28 Przykład: artykuł w czasopiśmie
Zajkowska Joanna, Poezja Czesława Miłosza. „Cogito” 2006 nr 6 s. 86 – 91

29 Opis bibliograficzny RECENZJI w czasopiśmie
Lepianka Maciej, I w następnym dniu. Warszawa Rec. Krzysztof Lipka, Granica realizmu i fantazji. „Nowe Książki” 1997 nr 7 s. 48

30 Wywiad Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. „Polityka” 1992 nr 50 s. 12

31 OPIS BIBLIOGRAFICZNY wydawnictwa ciągłego (czasopisma)
Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy nr Warszawa: Agencja "Sukurs" ISSN

32 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

33 Elementy opisu – obowiązkowe
Autor, Tytuł Typ nośnika-podany w nawiasie kwadratowym, np.:[online],[CD-ROM],[dyskietka]. Można sprecyzować także typ publikacji, np.: [baza danych online], wydawnictwo zwarte na CD-ROM]. Wydanie (wersja). Miejsce wydania: Wydawca, Data wydania. Data aktualizacji(podajemy jeśli jest znana) Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym (obowiązkowa dla dokumentów online). Warunki dostępu (obowiązkowy dla dokumentów online). ISBN

34 Opis elektronicznej książki:
Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź: PRO-media CD, ISBN

35 Strona www: Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Word Wide Web:

36 OPIS FILMU I DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO
Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej WAJDA. Warszawa: Vision Film, kas. VHS Dokument dźwiękowy: Bach J. S.: Brandemburg Concertos [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Pomaton EMI, płyta CD. Pawlikowska-Jasnorzewska M.: Wiersze. [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Polskie Nagrania Taśma magnet.


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google