Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuletyn Informacji Publicznej Sposoby realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o dostępie do informacji publicznej mgr inż. Robert KOZŁOWSKI Zastępca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuletyn Informacji Publicznej Sposoby realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o dostępie do informacji publicznej mgr inż. Robert KOZŁOWSKI Zastępca."— Zapis prezentacji:

1

2 Biuletyn Informacji Publicznej Sposoby realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o dostępie do informacji publicznej mgr inż. Robert KOZŁOWSKI Zastępca Dyrektora BAG MSWiA ds. Łączności i Informatyki e-mail: kozlowski.r@mswia.gov.pl.

3 Biuletyn Informacji Publicznej -Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Zobowiązania realizacyjne: od 1 stycznia 2002 uruchomienie portalu Po upływie 18 miesięcy od daty wejścia ustawy Po upływie 24 miesięcy od daty wejścia ustawy Po upływie 36 miesięcy od daty wejścia ustawy

4 Biuletyn Informacji Publicznej -Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Zobowiązania realizacyjne: Po upływie 18 miesięcy od daty wejścia ustawy obowiązuje konieczność udostępnienia informacji: Podmiotach, w tym o ich statusie prawnym, majątku którym dysponują, Organizacji, Przedmiocie działalności i kompetencjach, Osobach sprawujących funkcje i ich kompetencjach,

5 Biuletyn Informacji Publicznej Strukturze własnościowej podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, Reprezentującej państwowe osoby prawne lub osoby samorządu terytorialnego i innych jedn. Organizacyjnych wykonujących zadania publiczne lub dysponującym majątkiem publicznym Zasadach funkcjonowania podmiotów : w tym tryb i czas wykonywania zadań publicznych Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach i sposobach ich udostępniania -Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Zobowiązania realizacyjne: Po upływie 18 miesięcy od daty wejścia ustawy obowiązuje konieczność udostępnienia informacji:

6 Biuletyn Informacji Publicznej Ustawo z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych -Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym –Zobowiązania realizacyjne dla organów władzy publicznej w terminie do 4 lat od daty wejścia w życie ustawy Art..58

7 Biuletyn Informacji Publicznej Akty prawne i dokumenty programowe mające wpływ na zawartość publikowanej informacji publicznej Uchwała Sejmu RP w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Projektowana ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa o ochronie informacji niejawnych

8 Biuletyn Informacji Publicznej Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będącej informacjami publicznymi : –Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o środowisku i jego ochronie –Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych z późniejszymi zmianami –Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami –Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym i województwa z późniejszymi zmianami –Ustawy określające postępowanie przed organami orzeczniczymi / w szczególności sądami / –Przepisy o zamówieniach publicznych /nowelizacja z elementami przepisów UE /

9 Biuletyn Informacji Publicznej Przykład obowiązującej regulacji do ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. O zmianie ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, pracownikach samorządowych i ograniczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby piastujące funkcje publiczne: Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie......... Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej / BIP podmiotu /.

10 Biuletyn Informacji Publicznej – kozlowski.r@mswia.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej INFORMACJA NA BIP POWINNA BYĆ: SPÓJNA ODPORNA NA INGERENCJE UWIERZYTELNIONA

11 Biuletyn Informacji Publicznej – kozlowski.r@mswia.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej INFORMACJA NA BIP POWINNA BYĆ: SPÓJNA Spójność z dokumentami urzędu realizowana z wykorzystaniem mechanizmów bazodanowych w stosowanych wewnętrznych systemach IT Oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia

12 Biuletyn Informacji Publicznej – kozlowski.r@mswia.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej INFORMACJA NA BIP POWINNA BYĆ: ODPORNA na INGERENCJE Systemy ochrony informacji elektronicznej Polityka bezpieczeństwa archiwizacji dokumentów publikowanych w BIP Prowadzenie monitorowania zmian informacji BIP i gromadzenie raportów zmian z identyfikacją tożsamości osoby, która wprowadzała informację i osoby która informację wytworzyła.

13 Biuletyn Informacji Publicznej – kozlowski.r@mswia.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej INFORMACJA NA BIP POWINNA BYĆ: UWIERZYTELNIONA Oznaczenie informacji etykietą zawierającą dokładne określenie podmiotu udostępniającego informację - / początkowe rozwiązanie / Zabezpieczenie możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji Podpisywanie dokumentu publikowanego kluczem elektronicznym przydzielonym przez klasyfikowany ośrodek certyfikacyjny

14 Biuletyn Informacji Publicznej Minister właściwy do spraw administracji publicznej tworzy stronę główną BIP zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art..4 ust.1 i 2 wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami Podmioty o których mowa w art..4 ust.1 i 2 tworzą własne strony BIP, w których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w zadanej formie elektronicznej

15 Biuletyn Informacji Publicznej Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi w drodze rozporządzenia mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron BIP: / Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 17 maja 2002 r. / Standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności: –Strukturę strony głównej –Standardy struktury stron podmiotów –Zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust.3 –Standardy zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w BIP

16 Biuletyn Informacji Publicznej – kozlowski.r@mswia.gov.pl DOSTĘP DO ZASOBÓW BIP Komputery prywatne obywateli Kawiarenki Internetowe Komputery uczelniane Komputery w miejscu pracy W firmach i urzędach Zorganizowane Punkty Dostępu do BIP Infomaty - Urzędomaty Użytkownicy mobilni: -Palmtopy -Notebooki -WAP komórki -iPacki

17 Biuletyn Informacji Publicznej – kozlowski.r@mswia.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny Podmiot udostępniający informacje publiczną jest zobowiązany zapewnić: - kopiowanie informacji publicznej albo jej wydruk Lub - przesłanie informacji publicznej albo przeniesienie jej na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informacji

18 Biuletyn Informacji Publicznej – kozlowski.r@mswia.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej SPOSOBY REALIZACJI: REALIZACJA WŁASNEGO PUNKTU BIP - WŁASNE MOCE SKŁADOWANIE BIP U DOSTAWCY IP - HOSTINGOWANIE POWIERZENIE ZADANIA BIP - OUTSOURCING

19 Biuletyn Informacji Publicznej – kozlowski.r@mswia.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej PRZYTOCZMY PRAKTYCZNE SPOSOBY REALIZACJI ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DLA PODMIOTOWYCH STRON BIP STANDARDY TWORZĄ LUDZIE I LUDZIE JE WDRAŻAJĄ

20 Biuletyn Informacji Publicznej dalszy rozwój.................. Zapewnienie zgodności rozwiązań z założeniami opracowanymi w ramach strategii programowej : –@ Europe 2002 An Information Society For All Action Plan / zawiera plany działań min. w sektorze @goverment / –@Polska plan działania 2001 -2006 / zawiera plany działań min. na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego / –Pan-European government @-service / Zapewnienie spójności z opracowanym dokumentami procedur administracyjnych portali UE / Biuletyn Informacji Publicznej – kozlowski.r@mswia.gov.pl

21 MSWiA OPTYMALIZACJA I STANDARYZACJA Biuletyn Informacji Publicznej – kozlowski.r@mswia.gov.pl

22 Biuletyn Informacji Publicznej e-mail: kozlowski.r@mswia.gov.pl Dziękuję Państwu Oczekuję na pytania


Pobierz ppt "Biuletyn Informacji Publicznej Sposoby realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o dostępie do informacji publicznej mgr inż. Robert KOZŁOWSKI Zastępca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google