Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JERZY BUZEK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO CZŁONEK KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII SPRAWOZDAWCA 7. PROGRAMU RAMOWEGO Jak przyspieszyć rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JERZY BUZEK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO CZŁONEK KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII SPRAWOZDAWCA 7. PROGRAMU RAMOWEGO Jak przyspieszyć rozwój."— Zapis prezentacji:

1 JERZY BUZEK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO CZŁONEK KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII SPRAWOZDAWCA 7. PROGRAMU RAMOWEGO Jak przyspieszyć rozwój Polski? Współpraca: Samorząd – Biznes – Nauka Warszawa, 07.12.2007 r.

2 2 Zapaść technologiczna Polski Source: European Innovation Scoreboard 2005

3 3 Fundusze strukturalne (perspektywa budżetowa 2007-2013) Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Innowacyjna gospodarka PO Infrastruktura i środowisko PO Pomoc techniczna Program Rozwoju Polski Wschodniej PO Kapitał ludzki 16 mld 570 mln 8 mld 216 mln 2,1 mld 7 mld 21,3 mld

4 4 Rosnący budżet programów ramowych na badania i nowe technologie

5 5 7 Program Ramowy Badań i Technologii UE – 54 mld Przykłady zastosowań: Technologie bazujące na regionalnych zasobach surowcowych i gospodarczych –technologie czystego węgla –zielona energia, biopaliwa –produkcja paliw odnawialnych –żywność wysokiej jakości, biogospodarka Technologie dla przemysłowych biegunów wzrostu –przemysł lotniczy –technologie informatyczne i telekomunikacyjne –elektronika –zaawansowane materiały i nowe metody produkcji

6 6 SYNERGIA działań Regiony Wiedzy i Innowacji (perspektywa budżetowa 2007-2013) EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAŃ I INNOWACJI REGIONY WIEDZY I INNOWACJI FUNDUSZE STRUKTURALNE 67 mld euro 7PR+ CIP 58 mld euro

7 7 Możliwości finansowania rozwoju Regionu Wiedzy i Innowacji samorząd jednostki naukowe CZT PO Innowacyjna Gospodarka 7. Program Ramowy Regionalne PO Program CIP PO Polska Wschodnia EUREKA BONUS 169 p r o g r a m y M N i S W I n s t r u m e n t N o r w e s k i I n s t r u m e n t S z w a j c a r s k i p r o g r a m y M G p r o g r a m y P A R P P O W s p ó ł p r a c y T e r y t o r i a l n e j PO Infrastruktura i Środowisko inne PO inne programy badawcze CD firmy © AS Region Wiedzy i Innowacji

8 8 Poziomy integracji inicjatyw technologicznych i innowacyjnych klastry, kampusy doliny platformy sieci europejskie bieguny wzrostu RIS RWI subregiony regiony makroregiony kraj Europa

9 9 Spiralna, Sekwencyjna Integracja (od RIS do Regionu wiedzy i Innowacji) Regionalna Strategia Innowacji region subregion Polska Plan Implementacji Wspólny Program Badań Regiony Wiedzy i Innowacji Europa

10 10 faza implementacji Regiony Wiedzy i Innowacji

11 11 Jak się porozumieć? Regiony Wiedzy i Innowacji Polska wg Eurostatu: w UE najmniejszy stopień porozumienia między obywatelami Partnerstwo Publiczno Prywatne: nowa faza

12 12 KTO MOŻE POMÓC? ? Petent jest odsyłany od osoby do osoby i od urzędnika do urzędnika ? ? Od czego rozpocząć? samorząd nauka firmy Regionalna Strategia Innowacji wykorzystano rysunki z pracy pani dr H. Siemko-Tomaszewskiej

13 13 Od czego rozpocząć? Petent zadowolony z obsługi portal wiedzy e-learning Urzędnicy znają cały proces, współpracują ze sobą, korzystają z bazy wiedzy i stale uczą się nowych rzeczy. wykorzystano rysunki z pracy pani dr H. Siemko-Tomaszewskiej samorząd nauka firmy Regionalna Strategia Innowacji

14 14 Portal wiedzy i wizja współpracy i nauczania Indywidual ne i zespoły Praca grupowa komunikat or Konferenc je internetow e Course Deliver y Learning Manageme nt Kalendarz Portal wiedzy e-learning wspomagania pracą zespołu Poczta Książka adresowa Biblioteka zasobów Nauka Nauka w zespole Nieprzerwana komunikacja Zarządzanie wiedzą Nauka Współpraca

15 15 Elementy składowe e-learning Dystrybucja on-line Klient off-line Wirtualna klasa Katalog szkoleń Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie profilami i zapisami Zarządzanie umiejętnościami Zarządzanie Nauką Definiowanie i tworzenie szkoleń Zarządzanie treścią Dystrybucja szkoleń Content Delivery Śledzenie aktywności (tracking), testy Raportowanie Content Management (LCMS) Zarządzanie zawartością szkoleniową Instant messaging, grupy dyskusyjne, współpraca zespołowa Portal, inne aplikacje, systemy i zasoby

16 16 REGIONY WIEDZY I INNOWACJI: etap 1: PORTAL WIEDZY oraz e-LEARNING Podsumowanie: Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Innowacyjna gospodarka PO Infrastruktura i środowisko PO Pomoc techniczna Program Rozwoju Polski Wschodniej PO Kapitał ludzki 570 mln 8 mld 216 mln 2,1 mld 7 mld 21,3 mld 16 mld Bget mln EUR Cooperation – 32 365 mln EUR healtfoodICTICTnanoenerenvirtranssociosecu 6 0501 9359 1103 5002 3001 9004 180 6101 350 1 430 IdeasPeop le Capacities – 4 217 mln EURJRC ERCMarie Curie Rese Infras SMERegioReseScienReseInternJRC 7 4604 7281 8501 336 126 370 280 70 1851 751 Euroatom – 2 700 mln EUR EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAŃ I INNOWACJI FUNDUSZE STRUKTURALNE 67 mld Euro 7PR + CIP 58 mld Euro

17 17 Infrastruktura Regionów Wiedzy i Innowacji Potencjał Polski Centers of Advanced Technology Centers of Excellence Business incubators Technological Parks National Innovation Network

18 18 Integracja klastrów poprzez POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE Budowa sieci ponadregionalnych Regiony Wiedzy i Innowacji

19 19 UWOLNIENIE ISTNIEJĄCEGO POTENCJAŁU R&D WE WSZYSTKICH REGIONACH VI Program Ramowy UCZESTNICY NoE 2005 (sieci doskonałości) 1 punkt = 1 uczestnik

20 20 Dziękuję za uwagę JERZY BUZEK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO CZŁONEK KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII SPRAWOZDAWCA 7. PROGRAMU RAMOWEGO Jak przyspieszyć rozwój Polski? Współpraca: Samorząd – Biznes – Nauka Warszawa, 07.12.2007 r.


Pobierz ppt "JERZY BUZEK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO CZŁONEK KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII SPRAWOZDAWCA 7. PROGRAMU RAMOWEGO Jak przyspieszyć rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google