Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BMC Control-M Self Service Kontroluj (Control-M) swoje przetwarzanie z każdego miejsca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BMC Control-M Self Service Kontroluj (Control-M) swoje przetwarzanie z każdego miejsca."— Zapis prezentacji:

1 BMC Control-M Self Service Kontroluj (Control-M) swoje przetwarzanie z każdego miejsca

2 Wprowadzenie Przeznaczenie produktu Opis funkcjonalności Prezentacja przykładowego scenariusza Podsumowanie Agenda

3 Przeznaczenie produktu Nowe możliwości dla użytkownika biznesowego –Pozwala użytkownikom biznesowym w prosty sposób przeglądać i uruchamiać usługi zarezerwowane dotychczas wyłącznie dla IT, żeby wspomagać klientów zewnętrznych i wewnętrznych bez potrzeby znajomości narzędzi technologii job scheduling. Usprawnia dostarczanie usług –Eliminuje opóźnienie związane z dostępem do informacji dotyczących statusu realizowanego przetwarzania, poprzez możliwość samodzielnego monitorowania stanu serwisów. Możliwość dostarczenia katalogu usług (Service Catalog) –Użytkownicy biznesowi otrzymują możliwość samodzielnego uruchamiania zadań z predefiniowanego katalogu serwisów, łącznie z możliwością przekazywania parametrów wejściowych. Prosty interfejs – szybkie wdrożenie –Intuicyjny interfejs webowy pozwala użytkownikowi biznesowemu korzystać z aplikacji bez specjalnego dodatkowego przygotowania.

4 Przeznaczenie produktu Control-M Self Service jest dedykowany dla użytkownika biznesowego z przeznaczeniem monitorowania postępów przetwarzania poprzez nadzorowanie stanu serwisów.

5 Opis funkcjonalności Aplikacja z interfejsem www - Nie jest wymagana instalacja - potrzebujemy jedynie przeglądarki np. Internet Explorer, Firefox, Chrome, itp. - Użytkownik potrzebuje jedynie ID i hasło do zalogowania Widok usług - Zorientowany na zastosowania biznesowe, sami ustalmy nazewnictwo - Przewidywanie czasu startu i zakończenia - Modyfikacja sposobu wyświetlania - Przegląd statusu usług - Szczegóły usług w konfigurowalnym oknie Szczeg ó ły usług - Dodatkowe informacje o zadaniach przedstawione w graficzny lub tabelaryczny sposób - Widok relacji pomiędzy poprzednikiem i następcą - Przybliżanie i oddalanie widoku - Dodatkowe szczegóły takie jak: output, log itp.

6 Opis funkcjonalności Service Catalog - Użytkownicy mogą włączać usługi - Wsparcie dla żądań Ad Hoc - Zorientowane na zastosowania biznesowe, intuicyjne nazwy - Zmienne wejściowe mogą być opcjonalne lub obowiązkowe - Automatyczne pojawianie się w widoku usług Wykonywanie czynności - Czynności operacyjne są możliwe do wykonania poprzez akcje z menu - W pełni kontrolowany dostęp do przydzielonych akcji, zintegrowany z autoryzacjami Control-M/EM - Wszechstronny audyt, łącznie z adnotacjami użytkowników

7 BMC Control-M Self Service Klient dla iPhone, iPod Touch i iPada

8 BMC Control-M Self Service Klient dla iPhone, iPod Touch i iPada

9 Przykładowy scenariusz 7 min 14 min

10 Pozwala użytkownikom biznesowym bezpośrednio uzyskać informacje na temat postęp ó w przetwarzania wsadowego bez angażowania personelu IT. Ułatwia pracownikom IT w uporządkowany spos ó b przeglądać przetwarzanie wsadowe i diagnozować pojawiające się problemy. Zwiększa produktywność pracownik ó w IT, zwalniając ich od konieczności podejmowania działań na życzenie użytkownik ó w biznesowych. Daje możliwość użytkownikom biznesowym uruchamiania usług wsadowych i przetwarzania na żądanie Udostępnia narzędzie BMC Control-M Workload Automation dla użytkownik ó w biznesowych, bez konieczności zapoznawania się z szczeg ó łami technicznymi wykraczającymi poza zakres ich zainteresowań Film - http://www.bmc.com/products/demonstration/bmc-control-m-self-service- demo.html?intcmp=stb_ctmselfsvc_see

11 Rozwiązania CompFort Meridian siłą Twojego biznesu www.compfort.pl


Pobierz ppt "BMC Control-M Self Service Kontroluj (Control-M) swoje przetwarzanie z każdego miejsca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google