Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raportowanie do regionalnego nadzoru specjalistycznego w oparciu o bazę anonimowych przypadków medycznych Michał Kosiedowski 1, Cezary Mazurek 1, Krzysztof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raportowanie do regionalnego nadzoru specjalistycznego w oparciu o bazę anonimowych przypadków medycznych Michał Kosiedowski 1, Cezary Mazurek 1, Krzysztof."— Zapis prezentacji:

1 Raportowanie do regionalnego nadzoru specjalistycznego w oparciu o bazę anonimowych przypadków medycznych Michał Kosiedowski 1, Cezary Mazurek 1, Krzysztof Słowiński 2, Maciej Stroiński 1, Karol Szymański 2, Jan Węglarz 1, Kacper Zdanowicz 1 1 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 2 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2 Budżet: 2.44 mln euro Budżet: 2.44 mln euro Finansowanie: Mechanizm Finansowy EOG oraz środki krajowe: Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Finansowanie: Mechanizm Finansowy EOG oraz środki krajowe: Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy: Partnerzy: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska 26 szpitali z terenu woj. wielkopolskiego 26 szpitali z terenu woj. wielkopolskiego Zakończenie projektu: kwiecień 2012 Zakończenie projektu: kwiecień 2012 Projekt Wielkopolskie Centrum Telemedycyny

3 Usprawnienie i ustandaryzowanie komunikacji: szpital uniwersytecki oddział kliniczny w zakresie chirurgii urazowej Usprawnienie i ustandaryzowanie komunikacji: szpital uniwersytecki oddział kliniczny w zakresie chirurgii urazowej Poprawa bezpieczeństwa pacjentów z mnogimi obrażeniami ciała Poprawa bezpieczeństwa pacjentów z mnogimi obrażeniami ciała Efektywne wykorzystanie deficytowych zasobów ludzkich Efektywne wykorzystanie deficytowych zasobów ludzkich Podniesienie poziomu kwalifikacji personelu wielkopolskich szpitali Podniesienie poziomu kwalifikacji personelu wielkopolskich szpitali Cele projektu Szpitale kliniczne (centra referencyjne) Szpitale Komunikacja 'szpital – centrum referencyjne' Komunikacja 'oddział kliniczny – oddział kliniczny' Edukacja 'Uniwersytet Medyczny – szpital' Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

4 Uzyskanie wiedzy w obszarze częstości występowania poszczególnych schorzeń, stosowanych metod terapeutycznych i uzyskiwanych wyników leczenia Uzyskanie wiedzy w obszarze częstości występowania poszczególnych schorzeń, stosowanych metod terapeutycznych i uzyskiwanych wyników leczenia Rolę nadzoru wojewódzkiego z zakresu chirurgii urazowej w Wielkopolsce spełnia ośrodek referencyjny, tj. Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu -> regionalne centrum urazowe Rolę nadzoru wojewódzkiego z zakresu chirurgii urazowej w Wielkopolsce spełnia ośrodek referencyjny, tj. Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu -> regionalne centrum urazowe Motywacja

5 Gromadzenie i przechowywanie anonimowych danych medycznych o pacjentach urazowych, zebranych w czasie pobytu w jednostkach biorących udział w projekcie Gromadzenie i przechowywanie anonimowych danych medycznych o pacjentach urazowych, zebranych w czasie pobytu w jednostkach biorących udział w projekcie Dane zawierają informacje o: Dane zawierają informacje o: doznanych obrażeniach doznanych obrażeniach sposobach leczenia sposobach leczenia okolicznościach zdarzenia okolicznościach zdarzenia tle społecznym tle społecznym Przeprowadzenie analiz statystycznych pod kontrolą użytkowników Przeprowadzenie analiz statystycznych pod kontrolą użytkowników Generacja porównań i raportów prezentujących informacje istotne z punktu widzenia lidera wojewódzkiego systemu leczenia urazów Generacja porównań i raportów prezentujących informacje istotne z punktu widzenia lidera wojewódzkiego systemu leczenia urazów Zadania usługi

6 Umożliwienie całościowego ujęcia stosowanych w leczeniu urazów metod terapeutycznych i ich skuteczności Umożliwienie całościowego ujęcia stosowanych w leczeniu urazów metod terapeutycznych i ich skuteczności Umożliwienie określenia przyczyn powstawania poszczególnych typów urazów Umożliwienie określenia przyczyn powstawania poszczególnych typów urazów Powyższe prowadzić będzie do: Powyższe prowadzić będzie do: wypracowania najskuteczniejszych metod postępowania (w szczególności w zakresie terapii obrażeń mnogich) wypracowania najskuteczniejszych metod postępowania (w szczególności w zakresie terapii obrażeń mnogich) opracowania standardów postępowania w leczeniu poszczególnych typów urazów opracowania standardów postępowania w leczeniu poszczególnych typów urazów Bieżący monitoring skuteczności działań leczniczych oraz potrzeb pozwoli na szybkie reagowanie i wprowadzanie zmian na poziomie regionu Bieżący monitoring skuteczności działań leczniczych oraz potrzeb pozwoli na szybkie reagowanie i wprowadzanie zmian na poziomie regionu Cel uruchomienia bazy

7 Wprowadzanie danych do bazy Wprowadzanie danych do bazy brak krajowego EHR -> konieczna integracja budowanej bazy z systemami szpitalnymi brak krajowego EHR -> konieczna integracja budowanej bazy z systemami szpitalnymi Budowa opracowań statystycznych Budowa opracowań statystycznych Generowanie raportów Generowanie raportów Ważne założenie: śledzenie losów pacjenta Ważne założenie: śledzenie losów pacjenta Funkcjonalność usługi

8 Kody ICD-10 określające rodzaje obrażeń/stan chorobowy pacjenta wraz ze szczegółową klasyfikacją obrażeń;Kody ICD-10 określające rodzaje obrażeń/stan chorobowy pacjenta wraz ze szczegółową klasyfikacją obrażeń; Kody ICD-9 określające procedury medyczne wykonane w ramach procesu terapeutycznego wraz ze szczegółową informacją nt. zastosowanej metody terapeutycznej;Kody ICD-9 określające procedury medyczne wykonane w ramach procesu terapeutycznego wraz ze szczegółową informacją nt. zastosowanej metody terapeutycznej; Wiek pacjenta;Wiek pacjenta; Płeć pacjenta;Płeć pacjenta; Miejsce przyjęcia pacjenta;Miejsce przyjęcia pacjenta; Czas pobytu w szpitalu;Czas pobytu w szpitalu; Okoliczności powstania urazu;Okoliczności powstania urazu; Informacje socjalne (stan cywilny, sytuacja prawna, opieka nieformalna, pochodzenie, sytuacja bytowa);Informacje socjalne (stan cywilny, sytuacja prawna, opieka nieformalna, pochodzenie, sytuacja bytowa); Powikłania;Powikłania; Dalsze losy pacjenta po zakończeniu leczeniaDalsze losy pacjenta po zakończeniu leczenia Atrybuty gromadzonych przypadków

9 Zakładamy dostępność raportów w wielu formatach: XML, PDF, ExcelZakładamy dostępność raportów w wielu formatach: XML, PDF, Excel Raporty prezentować będą dane statystyczne uzyskane na bazie operacji agregujących:Raporty prezentować będą dane statystyczne uzyskane na bazie operacji agregujących: –określanie wartości bądź przedziału wartości atrybutu przypadku medycznego (np. lista przypadków z wiekiem powyżej x, leczonych pomiędzy datą y i z); –sumowanie przypadków i ich atrybutów (np. łączna liczba obrażeń typu x poddanych zabiegom we wszystkich szpitalach); –wyznaczanie maksymalnej i minimalnej wartości atrybutu przypadku, np. pod względem powikłań (np. 5 szpitali z najmniejszą ilością powikłań pooperacyjnych); –wyliczanie średniej liczby przypadków lub ich atrybutów przy danym założeniu (np. średnia liczba urazów typu x w miesiącu na każdy szpital) Generacja raportów

10 Architektura platformy Wielkopolskiego Centrum Telemedycyny Węzeł telekonsultacji

11 Architektura usługi HIS Eskulap Węzeł telemedyczny OSGi Szpital 1 HIS Eskulap Węzeł telemedyczny OSGi Szpital N HIS Eskulap Węzeł telemedyczny OSGi Szpital 2 Baza przypadków Oracle Interfejs dostępowy Spring Web Services Warstwa pośrednicząca Spring Services Interfejs użytkownika Spring Portlet MVC Liferay Internet

12 Schemat logiczny bazy danych

13 Schemat XML kostki analitycznej Wykorzystanie platformy MondrianWykorzystanie platformy Mondrian

14 Generacja statystyk Wykorzystanie języka MDXWykorzystanie języka MDX Wykorzystanie narzędzia JPivotWykorzystanie narzędzia JPivot

15 CelCel –monitorowanie epidemiologii w zakresie chirurgii urazowej –monitorowanie efektów stosowania poszczególnych metod terapeutycznych –opracowanie standardów postępowania i wprowadzenie ich do praktyki klinicznej Usługa realizowana jest w oparciu o założenia przyjęte podczas realizacji platformy WCTUsługa realizowana jest w oparciu o założenia przyjęte podczas realizacji platformy WCT Do implementacji wykorzystane zostały specjalizowane biblioteki do realizacji funkcji analiz statystycznych w modelu ROLAPDo implementacji wykorzystane zostały specjalizowane biblioteki do realizacji funkcji analiz statystycznych w modelu ROLAP Zbieranie danych odbywa się na zasadzie przekazywania informacji z wewnętrznych repozytoriów zarządzanych przez jednostki partnerskie WCT poprzez węzły telemedyczneZbieranie danych odbywa się na zasadzie przekazywania informacji z wewnętrznych repozytoriów zarządzanych przez jednostki partnerskie WCT poprzez węzły telemedyczne Obecnie faza implementacji:Obecnie faza implementacji: –uruchomienie usługi: do końca 2011 r. –pełna integracja z systemami szpitalnymi (system Eskulap): do kwietnia 2012 r. Podsumowanie

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Raportowanie do regionalnego nadzoru specjalistycznego w oparciu o bazę anonimowych przypadków medycznych Michał Kosiedowski 1, Cezary Mazurek 1, Krzysztof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google