Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Telemedycyna. Usługi platformy komunikacji medycznej Cezary Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Telemedycyna. Usługi platformy komunikacji medycznej Cezary Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe."— Zapis prezentacji:

1 Telemedycyna. Usługi platformy komunikacji medycznej Cezary Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

2 Jest afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk www. PCSS.pl

3 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator Polskiego Internetu Optycznego PIONIER Operator sieci miejskiej POZMAN Centrum Komputerów Dużej Mocy Centrum Badawczo-Rozwojowe –Sieci Nowej Generacji –Gridy –Treści cyfrowe i portale Rozwój i wdrażanie nowych usług dla Społeczeństwa Informacyjnego

4 Usługi społeczeństwa informacyjnego – projekty w PCSS Usługi dla eGovernment –Poznański Multimedialny Informator Miejski (www.city.poznan.pl) –Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (35 punktów w Poznaniu) –System rekrutacji do szkół i przedszkoli Nabór (www.nabor.psnc.pl) Usługi dla edukacji –Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa (www.interklasa.pl) –Portal j.francuskiego FRANTICE (frantice.interklasa.pl) Usługi dla szpitali –Telemedycyna Wielkopolska (www.telemedycyna.wlkp.pl) Usługi dla dostawców treści cyfrowych –Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (www.wbc.poznan.pl) –System Dystrybucji Treści w sieci PIONIER dla iTVP (www.itvp.pl)

5 PIONIER Polski Internet Optyczny

6 PIONIER i Telemedycyna Szpitale podłaczone do sieci PIONIER za pośrednictwem sieci MAN Białystok5 Bydgoszcz7 Gdańsk/Gdynia13 Koszalin 1 Kraków4 Lublin6 Łódź1 Poznań12 Puławy1 Sosnowiec1 Szczecin2 Toruń2 Warszawa13 Wrocław7 Zabrze1 RAZEM: 76

7 PIONIER i Telemedycyna Włókna regionalne w PIONIERZE umożliwiają podłączenie wielu szpitali terenowych (powiatowych)

8 Telepatologia – –Wizualizacja próbek i zdalna kontrola mikroskopu (Poznań-Strasbourg, 2000, 0,5 Mb/s) – –Zdalny dostęp do urządzenia Coolscope (Poznań-Łódz, 2004, 1 Gb/s) Chirurgia urazowa – –Transmisja na żywo z sali operacyjnej, – –Koncepcja portalu telekonsultacyjnego PIONIER i Telemedycyna

9 Telemedycyna Wielkopolska Bazując na wcześniejszych doświadczeniach podjęto decyzję o opracowaniu koncepcji portalu dla zaawansowanych usług telemedycznych i postanowiono zbudować jego pilotową wersję dla telekonsultacji w zakresie chirurgii urazowej.

10 Telemedycyna Sposób komunikowania się w środowisku medycznym

11 Usprawnienie i uwiarygodnienie obiegu informacji niezbędnej dla: właściwego diagnozowania i klasyfikacji stanu chorych podjęcia celowych (w przyszłości wystandaryzowanych) działań leczniczych tworzenia regionalnych, krajowych baz danych kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i pielęgniarek obserwacji i badań wieloośrodkowych Zadania podstawowe dla telemedycyny

12 Konsultacje w Ośrodku Referencyjnym

13 Pacjent jest w centrum

14 Telemedycyna Wielkopolska Budowa portalu telemedycznego i zaawansowanych usług telemedycznych, rozpoczęta w czerwcu 2005 roku przez partnerów projektu.

15 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Telemedycyna Wielkopolska

16 Informacje medyczne w chirurgii urazowej Dane osobowe, środowiskowe, z badania podmiotowego i przedmiotowego Wyniki testów laboratoryjnych, badań obrazowych Informacje wspomagające diagnostykę i klasyfikację chorego w oparciu o: –skale ciężkości obrażeń ciała –skale prognostyczne –standardowe opisy chorób towarzyszących –skale jakości życia

17 Informacje medyczne w chirurgii urazowej c.d. Dane z przeszłości o przebiegu leczenia –archiwizacja przypadków referencyjnych –inteligentna eksploracja danych i poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych między stanem chorego po urazie a wynikami leczenia Zbieranie i zapisywanie danych o stanie chorych w trakcie leczenia i rehabilitacji –telekonsultacja medyczna –wspomaganie procesu diagnostyki i leczenia

18 Proponowane klasyfikacje stanu chorego Stan świadomości - skala GCS Ciężkość obrażeń narządowych - skala Moorea Ciężkość obrażeń mnogich - skala AIS – ISS Złamań kończyn –klasyfikacja AO – ASIF –dla złamań otwartych – klasyfikacja Gustillo – Anderson Jakość życia po leczeniu - skala Rossers Disability Categories i The Nottingham Health Profile wieloośrodkowa, dostępna baza danych z dokumentacją Rtg standardy leczenia i oceny wyników

19 Telemedycyna ma służyć wspomaganiu działań klinicznych Zdalne diagnozowanie - wieloosobowa konsultacja lekarska Zdalne sterowanie działaniami w stanach zagrożenia życia Zdalne nadzorowanie uzgodnionego toku leczenia DZIAŁANIE W STRUKTURZE SIECI Wsparcie decyzyjne między ośrodkami

20 Pilotowy etap uruchomienia usług telemedycznych Uruchomienie pilotowego portalu telemedycznego wraz z realizacją odpowiedniego modelu autoryzacji i powoływania usług Zaprojektowanie, zaimplementowanie i uruchomienie pilotowej wersji usługi wspierającej proces telekonsultacji specjalistycznych w dziedzinie chirurgii urazowej dla chorych bez zagrożenia życia

21 Telemedycyna Wielkopolska

22 Szpitale terenowe Regionalne Ośrodki Referencyjne Portal Telemedyczny

23 Przebieg telekonsultacji Zgłoszenie przypadku do specjalistycznej konsultacji poprzez wypełnienie formularza w portalu, Przyjęcie zgłoszenia konsultacji, Przekazanie zgłoszenia do dyżurującego specjalisty wg zdefiniowanego harmonogramu dyżurów, Przekazanie specjalistycznej diagnozy wraz z instrukcjami postępowania do zgłaszającego

24 Przypadek dla ośrodka referencyjnego Przyjęcie konsultacji Leczenie na miejscu Wysłanie do ośrodka referencyjnego Dalsze konsultacje Powiadomienie KONSTANTY K Zgłoszenie konsultacji Odpowiedź na konsultację Odczyt zaleceń LESZEK L Powiadomienie LESZEK L

25 Telemedycyna Wielkopolska

26 Skala Glasgow (GCS)

27 Telemedycyna Wielkopolska

28 Telemedycyna Wielkopolska w sieci PIONIER

29 Rejestr przypadków Baza danych gromadząca przypadki z zakresu chirurgii urazowej Wiarygodne źródło informacji dla lekarzy Przypadek zawiera opis problemu medycznego, jego klasyfikację wg ustalonego standardu oraz opis przyjętego postępowania w leczeniu Rejestr stanowi bibliotekę cyfrową materiałów, które mogą być wykorzystane dla różnych usług telemedycznych

30 Przypadek wzorcowy w chirurgii urazowej to Kompletny opis pacjenta zawierający: –ogólne dane pacjenta (gdzie hospitalizowany, wiek, płeć, numer historii choroby, data przyjęcia, data wypisu, dokąd wypisany) –badanie podmiotowe (opis zdarzenia, główne dolegliwości, wywiad chorobowy, zażywane leki, uczulenia) –badanie przedmiotowe (parametry życiowe, ocena stanu przytomności w skali Glasgow, ocena ciężkości obrażeń – skala AIS-ISS, opis obrażeń poszczególnych rejonów ciała) –badania obrazowe (zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa, usg, echokardiografia, zdjęcia cyfrowe, itd.) –klasyfikacje odniesionych obrażeń (z podziałem na poszczególne części ciała) –opis podjętych działań (zastosowane leczenie, przebieg leczenia, powikłania, wyniki leczenia – w tym dokumentacja obrazowa)

31 Rejestr przypadków - klasyfikacje obrażeń Jednolity zestaw powszechnie stosowanych klasyfikacji obrażeń narządów i tkanek oraz złamań dla każdej części ciała (np. klasyfikacje Moorea czy AO/ASIF) Każde obrażenie jest sklasyfikowane Informacja jest pełna i daje pełen obraz zgromadzonych przypadków – ujednolicenie stosowanych klasyfikacji umożliwi łatwe poruszanie się w bibliotece przypadków w przyszłości

32 Rejestr przypadków - klasyfikacje obrażeń Klasyfikacja przypadków wzorcowych z zakresu chirurgii urazowej zakłada podział na 6 obszarów ciała: –Głowa i szyja, –Klatka piersiowa, –Brzuch, –Miednica, –Kończyna górna, –Kończyna dolna. Zdefiniowany standard pozwala na klasyfikację wszystkich obrażeń ciała, jakie odniósł pacjent w danym przypadku.

33

34 Rejestr przypadków - sposób realizacji Elastyczna baza danych – umożliwiająca zdefiniowanie struktury przypadku (dla różnych obszarów medycyny) oraz funkcjonalności interfejsu użytkownika (przeglądarka, interfejs mobilny i inne) Intuicyjny interfejs redaktora – kolejne kroki, podział ciała na rejony, a rejonów na poszczególne części ciała – od ogółu do szczegółu Usługa dostępna dla wielu aplikacji – portali, aplikacji mobilnych, innych usług Efektywne algorytmy wyszukiwania

35 Rejestr przypadków – bazy danych Baza dziedzin medycyny –opisy struktur przypadków wzorcowych dla poszczególnych dziedzin medycyny, Baza interfejsów użytkownika –przechowuje informację o wyglądzie i zachowaniu interfejsu użytkownika dla poszczególnych typów terminala końcowego z uwzględnieniem struktury przypadku wzorcowej dla danej dziedziny medycyny –automatyczna generacja interfejsu użytkownika rejestru, Baza przypadków wzorcowych –właściwe opisy poszczególnych przypadków wzorcowych, Baza dokumentacji obrazowej –zdjęcia radiologiczne czy dokumentacja wideo.

36 Rejestr przypadków – interfejs Interfejs użytkownika pozwala redaktorowi na wprowadzenie następujących informacji o przypadku: –Dane ogólne o pacjencie, –Opis badania przedmiotowego, –Opis badania podmiotowego, –Wyniki badań obrazowych, –Ocenę stanu przytomności wg skali GCS oraz ocenę ciężkości obrażeń ciała wg skali AIS, –Wyniki badania parametrów życiowych, wyniki badań laboratoryjnych oraz wyniki elektroprzewodnictwa, –Klasyfikację poszczególnych urazów wg zdefiniowanego standardu, –Rozpoznanie, –Opis zastosowanego leczenia operacyjnego i nieoperacyjnego, –Opis powikłań i zastosowanego leczenia, –Wynik leczenia.

37 Rejestr przypadków – interfejs

38 Rejestr przypadków – wspomaganie decyzji Wyszukiwanie przypadków podobnych do konsultowanego Eksploracja danych medycznych Wspomaganie procesu diagnostycznego Wspomaganie decyzji zawsze i wszędzie Wspomaganie diagnostyki obrazowej

39 Rejestr przypadków – zastosowania medyczne Rejestr przypadków to biblioteka cyfrowa, która jest –źródłem materiałów edukacyjnych dla kształcenia ustawicznego i studentów uczelni medycznych –źródłem odnośników dla zaleceń przekazywanych w procesie konsultacji –źródłem wiedzy i doświadczenia dla lekarzy podczas leczenia przypadków szczególnych –bazą dla budowy usług wspomagania decyzji klinicznych –podstawą systemu rejestracji przypadków - raportowanie dla nadzoru specjalistycznego

40 Ankieta główna

41 Medycyna: zadania Przyjęcie jednakowych klasyfikacji obrażeń i kryteriów oceny wyników leczenia Problemy psychologiczne z otwarciem się na innych Rzetelne podejście do gromadzenia i przekazywania danych do wspólnych baz Problemy z prawem autorskim Przekonanie zespołów dyżurnych do celowości pracy przy otwartej kurtynie Problemy z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje Wydatki na środki techniczne

42 Medycyna: Spodziewany efekt Wyjście z izolacji w działaniach diagnostyczno-leczniczych w ocenie wyników leczenia w prowadzeniu dokumentacji medycznej i gromadzeniu danych w analizie przyczyn niepowodzeń w metodach kształcenia i ocenie ich wyników

43 Korzyści Większe bezpieczeństwo chorego Większe bezpieczeństwo zespołów spoza ośrodków referencyjnych Większa celowość działań Mniejsze koszty na poziomie ośrodków referencyjnych Wzrost zaufania do zespołów spoza ośrodków referencyjnych

44 Telemedycyna Wielkopolska Kolejne usługi Wspomaganie decyzji, które usprawni proces podejmowania decyzji klinicznych Teleedukacja medyczna, która udostępni materiały szkoleniowe z dziedziny chirurgii urazowej Nadzorowanie specjalistyczne nad poszczególnymi oddziałami, którego zadaniem będzie wsparcie dla procesu raportowania dla specjalisty wojewódzkiego z dziedziny chirurgii

45 Telemedycyna Wielkopolska Rozwój Systemu Cyfrowe urządzenia medyczne –Włączenie cyfrowych urządzeń medycznych w strukturę systemu Telemedycyna Wielkopolska przesyłanie obrazu na żywo archiwizacja konsultacja –Wielkopolskie Archiwum Badań Obrazowych i Radiologicznych: historia badań pacjentów –Wykorzystanie systemu wirtualnego laboratorium do wspomagania prowadzenia badań tomografii komputerowej

46 Telemedycyna Wielkopolska Rozwój Systemu Doskonalenie wiedzy personelu medycznego –Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Medycyny przypadki wzorcowe prezentacje multimedialne publikacje –System zdalnego nauczania w medycynie –Wideokonferencje w wysokiej rozdzielczości - projekt europejski HDVIPER

47 Medyczna Biblioteka Cyfrowa

48 Telemedycyna Wielkopolska Rozwój Systemu Wspomaganie decyzji diagnostycznych –Wykorzystanie zgromadzonych danych medycznych: wykrywanie wiedzy –Wspomaganie decyzji diagnostycznych zawsze i wszędzie: dostęp mobilny Archiwizacja działań medycznych –archiwizacja przebiegu zabiegów i operacji –autoryzacja i archiwizacja wszystkich działań w systemie telemedycznym

49 Telemedycyna Wielkopolska Rozwój Systemu Informatyzacja wielkopolskich jednostek ochrony zdrowia –Zdalny dostęp do systemów zarządzania placówkami medycznymi –Outsourcing oprogramowania

50 Wielkopolskie Centrum Telemedycyny Oddział klinicznyAdres szpitala Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Klinika Chirurgii Ogólnej i EndokrynologicznejUl. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Klinika Neurochirurgii i NeurotraumatologiiUl. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań Klinika Chirurgii Szczękowo-TwarzowejUl. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Ul Długa 1/2, 61-848 Poznań Klinika TorakochirurgiiUl. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań

51 Szpitale powiatowe

52 Infrastruktura w szpitalach powiatowych 70% szpitali objętych ankietą korzysta ze szpitalnego systemu informatycznego Eskulap, 35% szpitali stosuje cyfrową archiwizację badań obrazowych (w większości wypadków na płytach CD/DVD), 25% szpitali korzysta z systemu informacji radiologicznej (system informatyczny klasy RIS), 70% szpitali posiada mniej niż 25 nowoczesnych stacji roboczych (komputerów klasy PC), 20% aparatury medycznej (aparaty rtg, endoskopy, aparaty usg) daje możliwość cyfrowego zapisu wykonanych badań, 50% szpitali objętych ankietą posiada Tomograf Komputerowy, Żaden ze szpitali nie posiada aparatu do wykonania Rezonansu Magnetycznego (aparaty takie dostępne są jedynie w Poznaniu).

53 SP SK nr 3 - Szpital Ginekologiczno-Położniczy ul. Polna SP ZOZ im. Fr. Raszei ul. Mickiewicza Szpital resortowy MSWiA ul. Dojazd Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Juraszów SP SK nr 2 – AM ul. Przybyszewskiego SP SK nr 5 - Szpital pediatryczny ul. Szpitalna Szpitale podłączone do sieci POZMAN (12) SP SK nr 1 ul. Długa Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego SP SK 4 Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny ul. 28 Czerwca 1956 Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary SP SK nr 1 - Szpital Onkologiczny ul. Łąkowa Szpital ZOZ Poznań Nowe Miasto ul. Szwajcarska Szpitale niepodłączone do sieci POZMAN (6) Szpital im. Strusia ul. Szkolna 111 Szpital Wojskowy ul. Grunwaldzka ZOZ nad Matką i Dzieckiem ul. Krysiewicza ZOZ nad Matką i Dzieckiem ul. Nowowiejskiego ZOZ nad Matką i Dzieckiem ul. Jarochowskiego Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej ul. Gąsiorowskich Szpitale w Poznaniu

54 Szpitale w województwie wielkopolskim

55 Dziękuję za uwagę http://www.telemedycyna.wlkp.pl/


Pobierz ppt "Telemedycyna. Usługi platformy komunikacji medycznej Cezary Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google