Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANDRZEJ MARKOWSKI e-mail: 1andrzejmarkowski@gmail.com CB i UP PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW ANDRZEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANDRZEJ MARKOWSKI e-mail: 1andrzejmarkowski@gmail.com CB i UP PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW ANDRZEJ."— Zapis prezentacji:

1 ANDRZEJ MARKOWSKI e-mail: 1andrzejmarkowski@gmail.com
CB i UP PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW ANDRZEJ MARKOWSKI

2 PUŁAPKI PERCPCJI I AUTOPERCEPCJI
CB i UP Notatka prasowa z 25 kwietnia 2008 roku: Sąd w Pardubicach skazał Jożina B. na wysoką karę grzywny i karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież archiwaliów. Działalność skazanego trwała co najmniej 3 lata na terenie całych Czech. Wpadł przez przypadek. Przedstawiał się jako historyk poszukujący materiałów do publikacji. Z reguły odwiedzał jedną placówkę kilka, kilkanaście razy. Kradł podczas ostatnich odwiedzin. Okradł archiwa w Ostrawie, Opawie, Terezinie, Teplicach, Mladej Bolesław, Pradze, Pardubicach, Sumperku, Chrudimi oraz wielu innych miejscowościach.

3 PUŁAPKI PERCPCJI I AUTOPERCEPCJI
CB i UP Kim jest Jożin B., że przez trzy lata okradał szacowne instytucje, a wpadł przez przypadek? A może to nie Jożin B. jest jedynym i głównym sprawcą przestępczego zawłaszczania archiwaliów? Czy ma jakieś specjalne cechy ułatwiające mu wykonywania przestępczego procederu?

4 PUŁAPKI PERCPCJI I AUTOPERCEPCJI
CB i UP Cechy, dyspozycje do czego? Do hipnotyzowania archiwisty?, Do sprawnego chowania w kieszeni na oczach archiwisty wynoszonych archiwaliów?, Do umiejętnego szantażowania archiwisty?, Do bezpiecznego dla siebie manipulowania archiwistą?, Do sprawnego wykorzystania wiedzy o pułapkach psychologii społecznej?

5 PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
CB i UP Aby odpowiedzieć na powyższe pytania należy dokonać analizy: * Charakterystycznych cech psychologicznych złodzieja i pracownika archiwum * Podstawowych błędów komunikacyjnych * Technik wzbudzania zainteresowania i utrzymywania uwagi interlokutora * Zgodności przekazu werbalnego i mowy ciała * Pułapek percepcji i autokreacji

6 PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW
CB i UP

7 PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ARCHIWISTY
CB i UP

8 WYKSZTAŁCENIE a KOMPETENCJE i KWALIFIKACJE ARCHIWISTY
to co w rzeczywistości potrafi robić w ramach czynności zawodowych (Potwierdzane odnawianym certyfikatem) FORMALNE WYKSZTAŁCENIE dokument stwierdzający przygotowywanie się do wykonywania czynności zawodowych w danej dziedzinie np. dyplom, rekomendacja KOMPETENCJE PRAKTYCZNE np.: metodyka praktyki archiwistycznej, CB i UP KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE w zakresie kontaktu z klientem (np umiejętność funkcjonowania w relacjach osobowych., pułapki komunikacji interpersonalnej, technika manipulacji itp.) KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE wg koncepcji Jerzego Wojciechowskiego

9 Kompetencje psychologiczne archiwisty
pozytywne nastawienie do ludzi ; autentyczność; szacunek dla innych; umiejętność komunikowania się i unikania najczęstszych przyczyn zakłóceń w komunikowaniu się ludzi; umiejętność porozumiewania się w ogóle, a z klientem w szczególności; umiejętność rozpoznawania u klienta rodzaju motywacji w jego zainteresowaniu archiwaliami; elastyczność w dostosowywaniu własnego stylu działania do wymogów pragmatyki zawodowej; umiejętność kontrolowania przeciążeń własnych i klienta; ………..

10 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI PERCEPCJI
ZACHOWANIE EMOCJE NASTAWIENIE SYTUACJA ZADANIOWA

11 PUŁAPKI PERCEPCJI…

12 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI AUTOPERCEPCJI
Jakie nastawienie masz wobec osób na zdjęciach? Pewność siebie, pozytywne nastawienie Obojętność Zaciekawienie Wrogość, agresja Zakłopotanie Zdenerwowanie, Trema, strach Znużenie Miłość ……………

13 PUŁAPKI PERCEPCJI… Dobór zdięć: Zuzanna Wiśniewska

14 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI AUTOPERCEPCJI
Jakie nastawienie masz wobec osób na zdjęciach? Pewność siebie, pozytywne nastawienie Obojętność Zaciekawienie Wrogość, agresja Zakłopotanie Zdenerwowanie, Trema, strach Znużenie Miłość ……………

15 Pułapki psychologii społecznej
CB i UP Efekt „halo” Automatyczne przypisywanie cech osobowościowych na podstawie pozytywnego lub negatywnego wrażenia efekt Galatei, efekt aureoli, efekt nimbu, anielski efekt halo efekt Golema, szatański efekt halo Opracowanie: Zuzanna Wiśniewska

16 Pułapki psychologii społecznej
CB i UP Efekt „halo” c.d. Przypisanie jednej ważnej pozytywnej lub negatywnej właściwości wpływa na skłonność do przypisywania innych, nie zaobserwowanych właściwości, które są zgodne ze znakiem emocjonalnym pierwszego przypisanego atrybutu.

17 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ KLIENTA – PUŁAPKI PERCEPCJI
Błąd pierwszego rzutu oka Informacje, które odbieramy jako pierwsze wydają się ważniejsze i bardziej reprezentatywne niż następne. Skłonność do oceniania ludzi na podstawie pierwszego wrażenia (pierwszych 10 sekund).

18 PUŁAPKI PERCEPCJI…

19 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ KLIENTA – PUŁAPKI PERCEPCJI
Potwierdzenie wrażenia 30 sekund

20 MOWA CIAŁA TON GŁOSU ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY
OBRAZ KLIENTA – PUŁAPKI PERCEPCJI CB i UP MOWA CIAŁA /GESTY, MIMIKA/ 60% TON GŁOSU 25% SŁOWA 15% To ostatnie To drugie To odbierane jest pierwsze

21 Mowa ciała – umiejętności
Wyraz twarzy –w tym uśmiech Ruchy głowy Gesty i ruchy ciała Postawa i poza Dystans i kierunek Kontakt fizyczny Wygląd zewnętrzny i budowa ciała Wyczucie czasu i synchronizacja - chronemika Mowa ciała i język mówiony

22 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ KLIENTA– PUŁAPKI AUTOKREACJI
Co decyduje o pierwszym wrażeniu? Nie to co mówimy, ale Mimika i gestykulacja Wygląd Ubiór Fizyczny dystans wobec drugiej osoby Sylwetka Ton głosu Kontakt wzrokowy

23 Wymiary komunikowania się proksemicznego

24 Zależności przestrzenne (proksemika)
Publiczna (3,6-25 m) Społeczna (1,2-3,6 m) Osobista ( cm) Intymna (0–45 cm)

25 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI AUTOKREACJI
Co zrobić, aby wywrzeć dobre wrażenie na kliencie, współpracownikach? Nawiązać kontakt wzrokowy Uśmiechnąć się, rozluźnić mięśnie twarzy Mówić wyraźnie, spokojnie, naturalnie Stosować otwarte, miękkie, poziome gesty Być dynamicznym, ale bez przesady ………………………

26 Pułapki psychologii społecznej
Reguły wywierania wpływu: Reguła wzajemności (ja tobie to, co ty mnie) Reguła zaangażowania i konsekwencji (skłonić do przyjęcia drobnego zobowiązania, a potem łatwiej o skłonienie do kolejnego coraz większego i kolejnego….) Społeczny dowód słuszności (wszyscy tak robią, im bardziej znani, bądź podobni, tym skuteczniejszy dowód. Zachowanie innych jest dla nas punktem odniesienia) Reguła lubienia i sympatii (siła komplementów, uznania) Reguła autorytetu (ludzie podporządkowują się autorytetom) Reguła ograniczonej dostępności (należycie do elity, zajęcia reglamentowane)

27 niedojrzałość emocjonalna niedojrzałość społeczna
WYSTĘPUJĄCE U NIELICZNYCH PRACOWNIKÓW ARCHIWÓW PSYCHOLOGICZNE DYSFUNKCJE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZŁODZIEI ARCHIWALIÓW CB i UP niedojrzałość emocjonalna niedojrzałość społeczna dominowanie emocji w rozwiązywaniu sytuacji zadaniowych nietrafna ocena kompetencyjna niedostateczna koncentracja, podzielność i przerzutność uwagi zaburzone sprawności psychofizyczne wysoki poziom agresji/lęku

28 CB i UP C

29 CB i UP C Opracował: Andrzej Markowski

30 ZACHOWANIE ARCHIWISTY
OCZEKOWANIA ZWIĄZANE Z ROLĄ FORMUŁOWANE PRZEZ WŁADZE ARCHIWUM /PRAGM. ZAW. ARCHIWISTĘ KLIENTA/ZŁODZIEJA KONFLIKT RÓL -JEDNOZNACZNOŚĆ/ DWUZNACZNOŚĆ ROLI -PRZYSTAWALNOŚĆ/ NIEPRZYSTAWALNOŚĆ ROLI -NIEDOCIĄŻENIE/ PRZECIAŻENIE ROLI MOTYWACJA DO PEŁNIENIA ROLI POSTRZEGANIE PELNIONEJ STRES ZWIĄZANY Z PEŁNIONYMI ROLAMI BRAK STRESU ZWIĄZANEGO Z PEŁNIONYMI ROLAMI AKTUALNY WZORZEC ZACHOWANIA ® Andrzej Markowski

31 CB i UP C

32 ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI AUTOKREACJI
CB i UP Podatność na wpływ innych mała duża Znają swoją wartość Są pewne siebie Są asertywne Kierują się własnym zdaniem Znają ludzi i ich zachowanie Znaj reguły wywierania wpływu Mają niska samoocenę Są niepewne siebie Są zależne emocjonalnie od innych Potrzebują potwierdzenia Potrzebują kierowania przez innych Nie mają wiedzy o zachowaniu ludzi Nie znają reguł wywierania wpływu

33 Redukcja poczucia zagrożenia
Redukcja stresu Efektywne radzenie sobie przez skoncentrowanie na zadaniu Brak istotnych kosztów psychologicznych: zmęczenia, lęku, wyczerpania, rozkojarzenia, poczucia krzywdy, winy, rozczarowania, niespełnienia nadziei, wstydu wobec siebie lub wobec otoczenia wg. Z. Ratajczak

34 Wzrost poczucia zagrożenia
Wzrost stresu Nieefektywne radzenie sobie przez skoncentrowanie na sobie lub emocjach Znaczny wzrost kosztów psychologicznych: zmęczenia, wyczerpania, rozkojarzenia, lęku, dolegliwości psychosomatycznych, poczucia krzywdy, winy, rozczarowania, niespełnienia nadziei, wstydu wobec siebie lub wobec otoczenia wg z. Ratajczak

35 STRES U PRACOWNIKA ARCHIWUM
CB i UP C STRES U PRACOWNIKA ARCHIWUM STAN OBNIŻONEJ CZUJNOŚCI ORGANIZMU PROWADZĄCY DO: OSŁABIENIA WYDOLNOŚCI POZNAWCZEJ CO Z KOLEI PROWADZI DO ZABURZENIA ZDOLNOŚCI KRYTYCZNEJ SAMOOCENY, CZYLI CZUJNOŚCI SENNOŚĆ OSPAŁOŚĆ MIKRODRZEMKI OBNIŻONY POZIOM UWAGI I GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA WACHANIA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA SKŁONNOŚĆ DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW

36 PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW
Jeszcze nie raz się spotkamy! Jożin B. (adres kontaktowy:


Pobierz ppt "ANDRZEJ MARKOWSKI e-mail: 1andrzejmarkowski@gmail.com CB i UP PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW ANDRZEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google