Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZABEZPIECZENIA BYTU PRAWNEGO FIRMY W CZASIE SPÓŁKA CYWILNA COPYRIGHTS © WM LAWYERS 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZABEZPIECZENIA BYTU PRAWNEGO FIRMY W CZASIE SPÓŁKA CYWILNA COPYRIGHTS © WM LAWYERS 2006."— Zapis prezentacji:

1 ZABEZPIECZENIA BYTU PRAWNEGO FIRMY W CZASIE SPÓŁKA CYWILNA COPYRIGHTS © WM LAWYERS 2006

2 CZAS BIEGNIE… DWA ASPEKTY: ZABEZPIECZENIE PRZED NAGŁYMI ZDARZENIAMI DOTYCZĄCYMI OSOBY WSPÓLNIKA ZABEZPIECZENIE PRZED NAGŁYMI ZDARZENIAMI DOTYCZĄCYMI OSOBY WSPÓLNIKA DŁUGOFALOWE PLANY I MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA FIRMY NASTĘPCOM DŁUGOFALOWE PLANY I MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA FIRMY NASTĘPCOM

3 JAKIE ZAGROŻENIA? NAGŁY ZGON WSPÓLNIKA NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU NAGŁY ZGON WSPÓLNIKA NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU W OGROMNEJ WIĘKSZOŚCI FIRM BRAK ŚWIADOMEJ POLITYKI PRZEWIDUJĄCEJ ZAGROŻENIA Z TYM ZWIĄZANE W OGROMNEJ WIĘKSZOŚCI FIRM BRAK ŚWIADOMEJ POLITYKI PRZEWIDUJĄCEJ ZAGROŻENIA Z TYM ZWIĄZANE BRAK ZABEZPIECZENIA BYTU I MAJĄTKU FIRMY BRAK ZABEZPIECZENIA BYTU I MAJĄTKU FIRMY BRAK ZABEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO BRAK ZABEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO BRAK ŹRÓDEŁ POKRYCIA KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH BRAK ŹRÓDEŁ POKRYCIA KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH

4 JAKIE SĄ SKUTKI? KONIECZNOŚĆ LIKWIDACJI FIRMY WSPÓLNIKA (WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI) KONIECZNOŚĆ LIKWIDACJI FIRMY WSPÓLNIKA (WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI) KONIECZNOŚĆ SPORZĄDZENIA REMANENTU LIKWIDACYJNEGO, ROZLICZENIA VATu I PODATKU DOCHODOWEGO, ROZLICZENIA ZE WSPÓLNIKAMI KONIECZNOŚĆ SPORZĄDZENIA REMANENTU LIKWIDACYJNEGO, ROZLICZENIA VATu I PODATKU DOCHODOWEGO, ROZLICZENIA ZE WSPÓLNIKAMI NALEŻY PATRZEĆ NA SKUTKI ŚMIERCI KONKRETNEGO PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁCE: NALEŻY PATRZEĆ NA SKUTKI ŚMIERCI KONKRETNEGO PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁCE: WYGASAJĄ KONCESJE, LICENCJE I ZEZWOLENIA PRZYPISANE DO TEGO WSPÓLNIKA WYGASAJĄ KONCESJE, LICENCJE I ZEZWOLENIA PRZYPISANE DO TEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKA ULEGA ROZWIĄZANIU, POZOSTALI WSPÓLNICY MUSZĄ ROZLICZYĆ MAJĄTEK SPÓŁKI I ZAWRZEĆ NOWĄ UMOWĘ (JEŚLI CHCĄ DALEJ DZIAŁAĆ) SPÓŁKA ULEGA ROZWIĄZANIU, POZOSTALI WSPÓLNICY MUSZĄ ROZLICZYĆ MAJĄTEK SPÓŁKI I ZAWRZEĆ NOWĄ UMOWĘ (JEŚLI CHCĄ DALEJ DZIAŁAĆ)

5 CZĘŚĆ MAJĄTKU FIRMY WCHODZI DO MASY SPADKOWEJ CZĘŚĆ MAJĄTKU FIRMY WCHODZI DO MASY SPADKOWEJ SPADKOBIERCY I POZOSTALI WSPÓLNICY MUSZĄ PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE SPADKOWE I PODZIAŁ MAJĄTKU SPÓŁKI, MAŁŻEŃSKIEGO I SPADKOWEGO – CO TRWA KILKA MIESIĘCY SPADKOBIERCY I POZOSTALI WSPÓLNICY MUSZĄ PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE SPADKOWE I PODZIAŁ MAJĄTKU SPÓŁKI, MAŁŻEŃSKIEGO I SPADKOWEGO – CO TRWA KILKA MIESIĘCY KONIECZNOŚĆ ZAPŁACENIA PODATKU SPADKOWEGO KONIECZNOŚĆ ZAPŁACENIA PODATKU SPADKOWEGO (MIN. 7% OD WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ) (MIN. 7% OD WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ)

6 DŁUGI SPADKOWE SPÓŁKA ULEGA ROZWIĄZANIU, WIĘC CO DO ZASADY: NALEŻY SPŁACIĆ SPADKOBIERCÓW WSPÓLNIKA NALEŻY SPŁACIĆ SPADKOBIERCÓW WSPÓLNIKA WYGASAJĄ UMOWY Z KONTRAHENTAMI – NIEDOTRZYMANIE ZOBOWIĄZAŃ I OBOWIĄZEK WYPŁATY KAR UMOWNYCH WYGASAJĄ UMOWY Z KONTRAHENTAMI – NIEDOTRZYMANIE ZOBOWIĄZAŃ I OBOWIĄZEK WYPŁATY KAR UMOWNYCH WYGASAJĄ UMOWY KREDYTÓW I LEASINGÓW – POZOSTAŁE DO ZAPŁATY RATY STAJĄ SIĘ NATYCHMIAST WYMAGALNE, LEASINGODAWCY ZABIERAJĄ PRZEDMIOTY LEASINGU WYGASAJĄ UMOWY KREDYTÓW I LEASINGÓW – POZOSTAŁE DO ZAPŁATY RATY STAJĄ SIĘ NATYCHMIAST WYMAGALNE, LEASINGODAWCY ZABIERAJĄ PRZEDMIOTY LEASINGU

7 WYGASAJĄ UMOWY O PRACĘ – OBOWIĄZEK WYPŁAT ODPRAW DLA PRACOWNIKÓW (WRAZ Z ZUS I PODATKAMI) WYGASAJĄ UMOWY O PRACĘ – OBOWIĄZEK WYPŁAT ODPRAW DLA PRACOWNIKÓW (WRAZ Z ZUS I PODATKAMI) NASTĘPUJE BLOKADA ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH AŻ DO ZAKOŃCZENIA PROCESU DZIEDZICZENIA NASTĘPUJE BLOKADA ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH AŻ DO ZAKOŃCZENIA PROCESU DZIEDZICZENIA WYGASAJĄ PEŁNOMOCNICTWA (TAKŻE W ZUS, US, BANKACH) WYGASAJĄ PEŁNOMOCNICTWA (TAKŻE W ZUS, US, BANKACH) W PRAWIE CYWILNYM SPÓŁKA W NOWYM SKŁADZIE OSOBOWYM JEST JUŻ NOWĄ SPÓŁKĄ, POWINNA ZATEM OD NOWA ZAWIERAĆ WSZYSTKIE UMOWY, UDZIELAĆ PEŁNOMOCNICTW ITD.

8 ZABEZPIECZENIA SPÓŁKA CYWILNA NIE JEST JUŻ PODMIOTEM PRAWA, W PRZYPADKU ŚMIERCI WSPÓLNIKA ZAWSZE POJAWIAJĄ SIĘ PERTURBACJE PRAWNE I FINANSOWE ABY TEMU Z GÓRY ZAPOBIEC NALEŻY DZIAŁAĆ KOMPLEKSOWO: JEDNOCZESNE DZIAŁANIE NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO ORAZ PRAWA SPADKOWEGO I FINANSÓW JEDNOCZESNE DZIAŁANIE NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO ORAZ PRAWA SPADKOWEGO I FINANSÓW

9 JEDNOCZESNE WPROWADZENIE ZABEZPIECZEŃ NAJLEPSZYCH DLA FIRMY, WSPÓLNIKÓW I ICH RODZIN ORAZ FINANSÓW JEDNOCZESNE WPROWADZENIE ZABEZPIECZEŃ NAJLEPSZYCH DLA FIRMY, WSPÓLNIKÓW I ICH RODZIN ORAZ FINANSÓW WŁAŚCIWY DOBÓR PRAWNEJ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOSOBU PRZEKSZTAŁCENIA WŁAŚCIWY DOBÓR PRAWNEJ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOSOBU PRZEKSZTAŁCENIA ODPOWIEDNIE ZAPISY W UMOWIE SPÓŁKI, GWARANTUJĄCE UNIEŚMIERTELNIENIE FIRMY ODPOWIEDNIE ZAPISY W UMOWIE SPÓŁKI, GWARANTUJĄCE UNIEŚMIERTELNIENIE FIRMY ODPOWIEDNIE ROZRZĄDZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI OBEJMUJĄCE MAJĄTEK FIRMOWY I PRYWATNY ODPOWIEDNIE ROZRZĄDZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI OBEJMUJĄCE MAJĄTEK FIRMOWY I PRYWATNY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONE TESTAMENTY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONE TESTAMENTY INNE ROZRZĄDZENIA (BANKI I INN.) INNE ROZRZĄDZENIA (BANKI I INN.) WŁAŚCIWIE OBLICZONY POZIOM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ WŁAŚCIWIE OBLICZONY POZIOM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

10 WAŻNA DECYZJA CEL: SKUTECZNE I TANIE ZABEZPIECZENIE FIRMY I ZAPLANOWANIE SUKCESJI W DŁUŻSZYM OKRESIE CZASU CEL: SKUTECZNE I TANIE ZABEZPIECZENIE FIRMY I ZAPLANOWANIE SUKCESJI W DŁUŻSZYM OKRESIE CZASU PROPONUJEMY SKORZYSTAĆ Z DOŚWIADCZENIA PRAWNIKÓW Z WYSPECJALIZOWANEJ KANCELARII PRAWNEJ PROPONUJEMY SKORZYSTAĆ Z DOŚWIADCZENIA PRAWNIKÓW Z WYSPECJALIZOWANEJ KANCELARII PRAWNEJ POTRAFIĄ OPTYMALNIE DOBRAĆ KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ADEKWATNE DO POTRZEB FIRMY I RODZINY POTRAFIĄ OPTYMALNIE DOBRAĆ KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ADEKWATNE DO POTRZEB FIRMY I RODZINY PRZEPROWADZĄ ANALIZĘ STANU ZASTANEGO, DOBIORĄ ORAZ POMOGĄ WDROŻYĆ WYBRANE PRZEZ PAŃSTWA ROZWIĄZANIA PRZEPROWADZĄ ANALIZĘ STANU ZASTANEGO, DOBIORĄ ORAZ POMOGĄ WDROŻYĆ WYBRANE PRZEZ PAŃSTWA ROZWIĄZANIA

11 PROPOZYCJA SKONTAKTUJ SIĘ Z KANCELARIĄ I UMÓW TERMIN SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM SKONTAKTUJ SIĘ Z KANCELARIĄ I UMÓW TERMIN SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM KOSZT SPOTKANIA: 1500 ZŁ NETTO KOSZT SPOTKANIA: 1500 ZŁ NETTO PRZYGOTUJ POTRZEBNE DOKUMENTY: PRZYGOTUJ POTRZEBNE DOKUMENTY: KOPIĘ WYPISÓW Z EDG KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW KOPIĘ WYPISÓW Z EDG KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW KOPIĘ AKTUALNEJ UMOWY SPÓŁKI KOPIĘ AKTUALNEJ UMOWY SPÓŁKI KOPIE KONCESJI, ZEZWOLEŃ LUB LICENCJI (JEŚLI POSIADASZ) KOPIE KONCESJI, ZEZWOLEŃ LUB LICENCJI (JEŚLI POSIADASZ) KOPIĘ WSZYSTKICH POLIS NA ŻYCIE (PO INDEKSACJI) KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW I ICH MAŁŻONKÓW KOPIĘ WSZYSTKICH POLIS NA ŻYCIE (PO INDEKSACJI) KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW I ICH MAŁŻONKÓW KOPIĘ TESTAMENTU LUB INTERCYZY (JEŚLI POSIADASZ) KOPIĘ TESTAMENTU LUB INTERCYZY (JEŚLI POSIADASZ) NA SPOTKANIU OTRZYMASZ KLAUZULĘ POUFNOŚCI POWIERZONYCH INFORMACJI NA SPOTKANIU OTRZYMASZ KLAUZULĘ POUFNOŚCI POWIERZONYCH INFORMACJI

12 ANALIZA PO SPOTKANIU OTRZYMASZ NA PIŚMIE WSTĘPNĄ ANALIZĘ PRAWNO-FINANSOWĄ ORAZ WARIANTY DALSZYCH DZIAŁAŃ PO SPOTKANIU OTRZYMASZ NA PIŚMIE WSTĘPNĄ ANALIZĘ PRAWNO-FINANSOWĄ ORAZ WARIANTY DALSZYCH DZIAŁAŃ CO OBEJMIE ANALIZA PRAWNO-FINANSOWA? ANALIZA STANU ZASTANEGO – FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI, TESTAMENTY, PEŁNOMOCNICTWA, UMOWY GOSPODARCZE, MAJĄTEK PRYWATNY – SYMULACJA DLA WSKAZANYCH OSÓB ODDZIELNIE ANALIZA STANU ZASTANEGO – FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI, TESTAMENTY, PEŁNOMOCNICTWA, UMOWY GOSPODARCZE, MAJĄTEK PRYWATNY – SYMULACJA DLA WSKAZANYCH OSÓB ODDZIELNIE UNAOCZNIENIE SCENARIUSZA WYDARZEŃ BEZ ZABEZPIECZEŃ (NASTĘPSTWA PRAWNE DLA SPÓŁKI I RODZINY, OBLICZENIE WSZYSTKICH KOSZTÓW) UNAOCZNIENIE SCENARIUSZA WYDARZEŃ BEZ ZABEZPIECZEŃ (NASTĘPSTWA PRAWNE DLA SPÓŁKI I RODZINY, OBLICZENIE WSZYSTKICH KOSZTÓW)

13 ANALIZA WSKAZANIE ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ ADEKWATNYCH DO USTALEŃ POCZYNIONYCH NA SPOTKANIU, STRUKTURY FIRMY ORAZ MINIMALIZUJĄCYCH KOSZTY W ZAKRESIE: WSKAZANIE ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ ADEKWATNYCH DO USTALEŃ POCZYNIONYCH NA SPOTKANIU, STRUKTURY FIRMY ORAZ MINIMALIZUJĄCYCH KOSZTY W ZAKRESIE: PRAWA HANDLOWEGO I GOSPODARCZEGO (WŁĄCZNIE ZE ZMIANĄ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) PRAWA HANDLOWEGO I GOSPODARCZEGO (WŁĄCZNIE ZE ZMIANĄ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) PRAWA RODZINNEGO, RZECZOWEGO I SPADKOWEGO PRAWA RODZINNEGO, RZECZOWEGO I SPADKOWEGO PRAWA PODATKOWEGO PRAWA PODATKOWEGO OPTYMALNEGO SPOSOBU SUKCESJI Z PUNKTU WIDZENIA WOLI KLIENTA I KOSZTÓW PODATKOWYCH I OPERACYJNYCH OPTYMALNEGO SPOSOBU SUKCESJI Z PUNKTU WIDZENIA WOLI KLIENTA I KOSZTÓW PODATKOWYCH I OPERACYJNYCH SUGESTIE DOTYCZĄCE MINIMALNEGO POZIOMU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ SUGESTIE DOTYCZĄCE MINIMALNEGO POZIOMU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

14 JAKIE KORZYŚCI? ELIMINACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA NIEPRZEWIDZIANYCH KOMPLIKACJI W ŻYCIU FIRMY I ZWIĄZANYCH Z TYM NIEMAŁYCH KOSZTÓW ELIMINACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA NIEPRZEWIDZIANYCH KOMPLIKACJI W ŻYCIU FIRMY I ZWIĄZANYCH Z TYM NIEMAŁYCH KOSZTÓW STABILIZACJA PRAWNEGO BYTU FIRMY NA DŁUGIE LATA DZIAŁALNOŚCI – DŁUGOTERMINOWY PLAN SUKCESJI MAJĄTKU STABILIZACJA PRAWNEGO BYTU FIRMY NA DŁUGIE LATA DZIAŁALNOŚCI – DŁUGOTERMINOWY PLAN SUKCESJI MAJĄTKU ELIMINACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA LIKWIDACJI FIRMY ELIMINACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA LIKWIDACJI FIRMY ZABEZPIECZENIE KONTRAHENTÓW I KOOPERANTÓW – STABILNY PARTNER ZABEZPIECZENIE KONTRAHENTÓW I KOOPERANTÓW – STABILNY PARTNER ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO MINIMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH I INNYCH KOSZTÓW MINIMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH I INNYCH KOSZTÓW ZABEZPIECZENIE RODZINY ZABEZPIECZENIE RODZINY WSKAZANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA KOSZTÓW DZIEDZICZENIA WSKAZANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA KOSZTÓW DZIEDZICZENIA

15 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA ŁUKASZ MARTYNIEC PREZES ZARZĄDU WM LAWYERS SP. Z O.O. WWW.WMLAWYERS.COM.PL KANCELARIA OBSŁUGI PRAWNEJ I FINANSOWEJ WM LAWYERS SP. Z O.O. UL. STAROGRANICZNA 28 54-237 WROCŁAW TEL. 71 350 99 20 FAX. 71 350 99 21 E-MAIL: L.MARTYNIEC@WMLAWYERS.COM.PL


Pobierz ppt "ZABEZPIECZENIA BYTU PRAWNEGO FIRMY W CZASIE SPÓŁKA CYWILNA COPYRIGHTS © WM LAWYERS 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google