Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Planowanie spadkowe. Budowa Planu Sukcesji w firmie. WWW.WMGROUP.PL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Planowanie spadkowe. Budowa Planu Sukcesji w firmie. WWW.WMGROUP.PL."— Zapis prezentacji:

1 1 Planowanie spadkowe. Budowa Planu Sukcesji w firmie.

2 2 FAKTY

3 3 ROZWIĄZANIA (NARZĘDZIA) NARZĘDZIA FINANSOWE NARZĘDZIA PRAWNE PLANOWANIE SPADKOWE I PLANY SUKCESJI

4 4 CZY ZNAM WŁASNĄ SYTUACJĘ PODSTAWOWE PYTANIE:

5 5 JAK MOŻEMY POSIADAĆ? SAMODZIELNIE WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ

6 6 MAJĄTEK W MAŁŻEŃSTWIE MAJĄTEK WSPÓLNY MAJĄTEK WSPÓLNY MAJĄTEK OSOBISTY MĘŻA MAJĄTEK OSOBISTY MĘŻA MAJĄTEK OSOBISTY ŻONY MAJĄTEK OSOBISTY ŻONY

7 7 SPADEK

8 8 PRZYJĘCIE ALBO ODRZUCENIE SPADKU PRZYJĘCIE ODRZUCENIE WPROSTZ DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA

9 9 DZIEDZICZENIE USTAWOWE MAŁŻONEK, ZSTĘPNI MAŁŻONEK, RODZICE MAŁŻONEK, RODZEŃSTWO, ZSTĘPNI RODZEŃSTWA DZIADKOWIE PASIERBI GMINA, SKARB PAŃSTWA

10 1010 MAJĄTEK I DZIEDZICZENIE d m d ż MOM MOŻ MW 1/3 d b 1/4 pp

11 1 DZIEDZICZENIE – OBSZARY RYZYKA Dziedziczenie ustawowe - współwłasność - brak zarządcy masy spadkowej (wykonawcy testamentu) Niepełnoletnie dzieci - współwłasność - spis inwentarza (postępowanie sądowe, czas i koszty) - zarząd majątkiem pod nadzorem sądu rodzinnego

12 1212 DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE Kiedy testament jest źle sporządzony... Kiedy zapominamy o finansach...

13 1313 ZACHOWEK PRAWO ŻĄDANIA WYPŁATY POŁOWY (LUB 2/3) WARTOŚCI UDZIAŁU SPADKOWEGO DZIEDZICZONEGO Z USTAWY ORAZ ROZDAWANYCH ZA ŻYCIA DAROWIZN

14 1414 ZACHOWEK PRZYSŁUGUJE RODZICE ZSTĘPNI MAŁŻONEK

15 1515 REGUŁA PUNKTU WYJŚCIA Udziały nie są dziedziczone, chyba że … Udziały nie są dziedziczone, chyba że … udziały są dziedziczone chyba, że … udziały są dziedziczone chyba, że …

16 1616 II. UDZIAŁY NIE SĄ DZIEDZICZONE Wspólnik I Wspólnik I I Wspólnik III EKWIWALENT: WYPŁATA WARTOŚCI UDZIAŁU ZMARŁEGO WSPÓLNIKA

17 1717 III. RODZINA WCHODZI DO SPÓŁKI Wspólnik I Wspólnik II Wspólnik III SYN CÓRKAŻONA W SPÓŁCE POJAWIAJĄ SIĘ NOWI WSPÓLNICY

18 ŚMIERĆ PREZESA NALEŻY ZBADAĆ UMOWĘ SPÓŁKI W ZAKRESIE SKUTKÓW ŚMIERCI CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI – CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO RADY NADZORCZEJ PROBLEM PRZY ZASIADANIU WSPÓLNIKÓW W ORGANACH SPÓŁKI BRAK REPREZENTACJI LUB NIEMOŻNOŚĆ PODJĘCIA WAŻNEJ UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZY BRAKU ZARZĄDCY MASY SPADKOWEJ

19 JAK ZARADZIĆ ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI, STATUTACH LUB REGULAMINACH WEWNĘTRZNYCH WSZYSCY WSPÓLNICY WINNI SPORZĄDZIĆ TESTAMENTY I WSKAZAĆ ZARZĄDCÓW MASY SPADKOWEJ

20 DZIEDZICZENIE UDZIAŁÓW UDZIAŁY SĄ DZIEDZICZONE I PRZECHODZĄ NA SPADKOBIERCÓW WSPÓLNIKÓW ZGODNIE Z PRAWEM SPADKOWYM UMOWA SPÓŁKI MOŻE WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ DZIEDZICZENIE UDZIAŁÓW – OBOWIĄZEK WYPŁATY EKWIWALENTU

21 2121 WYŁĄCZENIE DZIEDZICZENIA ŻADEN ZE SPADKOBIERCÓW NIE DZIEDZICZY UDZIAŁÓW WYŁĄCZENIE DZIAŁANIA PRAWA SPADKOWEGO I USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN – ZMIANA REŻIMU PRAWNEGO EKWIWALENT OPODATKOWANY JEST JAKO ZWYKŁY DOCHÓD PODATKIEM PROGRESYWNYM 21

22 2 LOS UDZIAŁÓW POZOSTAŁE PO ZMARŁYM UDZIAŁY UMARZANE UMARZANE PRZECHODZĄ NA OSOBĘ TRZECIĄ MOCĄ ZAPISU W UMOWIE SPÓŁKI PRZECHODZĄ NA OSOBĘ TRZECIĄ MOCĄ ZAPISU W UMOWIE SPÓŁKI 22

23 2323 PODATKI WYPŁATA ŚWIADCZENIA Z POLISY DLA SPÓŁKI NIE JEST ZWOLNIONA Z PODATKU CIT WYPŁATA EKWIWALENTU JEST ŚWIADCZENIEM WYNIKAJĄCYM Z UMOWY SPÓŁKI I OBJĘTA JEST PODATKIEM PROGRESYWNYM 23

24 2424 TESTAMENT UMOŻLIWIA POKIEROWANIE LOSEM UDZIAŁÓW – WPROST LUB POD WARUNKIEM SPŁATY WYSOKOŚĆ SPŁATY JEST USTALANA W TESTAMENCIE I MOŻE BYĆ INNA, NIŻ WARTOŚĆ BILANSOWA UDZIAŁÓW WADA: TESTAMENT W KAŻDEJ CHWILI MOŻNA ZMIENIĆ 24

25 2525 PODSUMOWANIE

26 2626 Analiza naszej własnej sytuacji na wypadek przedwczesnej śmierci: - partnera życiowego - partnera biznesowego Ocena konkretnych skutków prawnych i finansowych ANALIZA

27 2727 Panujemy nad wysokością i pokryciem finansowania spłaty Jeśli pozbawiamy kogoś udziałów: - musimy dać mu coś w zamian - zabezpieczamy pokrycie finansowe ekwiwalentu - uniezależniamy ekwiwalent od wartości rynkowej udziałów PLAN SUKCESJI W FIRMIE

28 2828 ASPEKTY FINANSOWE Skuteczne wdrożenie PLANU SUKCESJI wymaga stworzenia KAPITAŁU POZA MASĄ SPADKOWĄ: Wolnego od podatku Zmniejszającego wartość udziałów w spadku i zachowków Zabezpieczającego realność rozwiązań prawnych Kierowanego skutecznie dla wskazanych osób

29 2929 JAKI JEST PAŃSTWA PLAN?


Pobierz ppt "1 Planowanie spadkowe. Budowa Planu Sukcesji w firmie. WWW.WMGROUP.PL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google