Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PLANOWANIE SPADKOWE PLAN SUKCESJI W FIRMIE INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PLANOWANIE SPADKOWE PLAN SUKCESJI W FIRMIE INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA."— Zapis prezentacji:

1 1 PLANOWANIE SPADKOWE PLAN SUKCESJI W FIRMIE INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

2 2 PODSTAWOWE PYTANIE CZY DOKŁADNIE ZNAMY WŁASNĄ SYTUACJĘ? - NA WYPADEK ŚMIERCI PARTNERA ŻYCIOWEGO - NA WYPADEK ŚMIERCI PARTNERA BIZNESOWEGO (jeśli jest)

3 3 DWIE PERSPEKTYWY PLANOWANIA - PLANOWANIE W DŁUŻEJ PERSPEKTYWIE CZASU – 5, 10, 20 LAT NA PRZÓD - SYSTEM ZABEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH PRZED NAGŁYM ZGONEM POSZCZEGÓLNYCH OSÓB W RODZINIE LUB FIRMIE

4 4 JAKIE ZAGROŻENIA? NAGŁY ZGON WŁAŚCICIELA FIRMY NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE SKUTKI: - BRAK ZABEZPIECZENIA BYTU I MAJĄTKU FIRMY - BRAK ZABEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO - BRAK ŹRÓDEŁ POKRYCIA KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH

5 5 SKUTKI ŚMIERCI - KONIECZNOŚĆ LIKWIDACJI FIRMY (WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI) – NIE MA WPISU DO EWIDENCJI, NIPu, REGONu, KONIECZNOŚĆ SPORZĄDZENIA REMANENTU LIKWIDACYJNEGO, ROZLICZENIA PODATKÓW WYGASAJĄ KONCESJE, LICENCJE I ZEZWOLENIA MAJĄTEK FIRMY WCHODZI DO MASY SPADKOWEJ – JEST WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ SPADKOBIERCÓW

6 6 - SPADKOBIERCY MUSZĄ PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE SPADKOWE I PODZIAŁ MAJĄTKU SPADKOWEGO ABY DYSPONOWAĆ MAJĄTKIEM - WYGASAJĄ PEŁNOMOCNICTWA (TAKŻE W ZUS, US, BANKACH) - NASTĘPUJE BLOKADA ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH AŻ DO ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA SPADKOWEGO

7 7 POWSTAJĄ DŁUGI SPADKOWE - WYGASAJĄ UMOWY Z KONTRAHENTAMI - WYGASAJĄ UMOWY KREDYTÓW I LEASINGÓW – POZOSTAŁE DO ZAPŁATY RATY STAJĄ SIĘ NATYCHMIAST WYMAGALNE, LEASINGODAWCY ZABIERAJĄ PRZEDMIOTY LEASINGU - WYGASAJĄ UMOWY O PRACĘ – OBOWIĄZEK WYPŁAT ODPRAW DLA PRACOWNIKÓW (WRAZ Z ZUS I PODATKAMI)

8 8 WNIOSKI W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NIEREALNE JEST UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOOSOBOWEJ FIRMY NOWY WŁAŚCICIEL (SPADKOBIERCA) MUSI ZAREJESTROWAĆ NOWĄ FIRMĘ, POD NOWYM NIPem I REGONem, BEZ WIARYGODNEJ HISTORII DLA BANKÓW I KONTRAHENTÓW

9 9 WARTO ZBADAĆ - JAKI BĘDZIE FAKTYCZNY LOS FIRMY NA WYPADEK ŚMIERCI WŁAŚCICIELA - JAK BĘDĄ PRZEBIEGAĆ EWENTUALNE ROZLICZENIA I JAKIE WYWOŁAJĄ SKUTKI FINANSOWE DLA SPADKOBIERCÓW - CZY JEST OSOBA, KTÓRA CHCE I POTRAFI POPROWADZIĆ FIRMĘ PO ŚMIERCI WŁAŚCICIELA? - ZASTANOWIĆ SIĘ, JAKI EFEKT CHCEMY OSIĄGNĄĆ? JAKI PLAN CHCEMY WPROWADZIĆ?

10 1010 MOŻLIWE JEST WPROWADZENIE NIEMAL DOWOLNYCH KONFIGURACJI ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH LOSU FIRMY MOŻNA Z GÓRY OKREŚLIĆ WYSOKOŚCI I CZAS SPŁATY SPADKOBIERCÓW (NIEZALEŻNIE OD FAKTYCZNEJ WARTOŚCI FIRMY NA DZIEŃ ŚMIERCI WŁAŚCICIELA) WYSTĘPUJE MOŻLIWOŚĆ ZABEZPIECZENIA SFINANSOWANIA ROZLICZEŃ POMIĘDZY SPADKOBIERCAMI ZMARŁEGO POLISAMI NA ŻYCIE WYKUPIONYMI PRZEZ FIRMĘ

11 1 ROZWIĄZANIE PODSTAWOWA ZASADA: NALEŻY DZIAŁAĆ KOMPLEKSOWO JEDNOCZESNE WPROWADZENIE ZABEZPIECZEŃ NAJLEPSZYCH DLA FIRMY, RODZINY ORAZ FINANSÓW POPRZEZ:

12 DOSTOSOWANIE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2. ODPOWIEDNIE ROZRZĄDZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI - PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONE TESTAMENTY - INNE ROZRZĄDZENIA (BANKI I INN.) 3. WŁAŚCIWIE OBLICZONY POZIOM ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

13 1313 WAŻNA DECYZJA CEL: SKUTECZNE I TANIE ZABEZPIECZENIE FIRMY I ZAPLANOWANIE SUKCESJI W DŁUŻSZYM OKRESIE CZASU PROPONUJĘ SKORZYSTAĆ Z DOŚWIADCZENIA WSPÓŁPRACUJĄCEJ ZE MNĄ WYSPECJALIZOWANEJ KANCELARII PRAWNEJ

14 1414 REKOMENDACJE WSPÓŁPRACUJĄCA ZE MNĄ KANCELARIA - POSIADA WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W DORADZTWIE W TYM ZAKRESIE - JEST AUTOREM SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ ŁĄCZĄCYCH WIEDZĘ PRAWNĄ Z FINANSAMI - OD KILKU LAT PROWADZI SZKOLENIA DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I BANKÓW W TEJ DZIEDZINIE

15 1515 PROPOZYCJA - ZA MOIM POŚREDNICTWEM SKONTAKTUJ SIĘ Z KANCELARIĄ I UMÓW TERMIN SPOTKANIA - NA SPOTKANIU UDZIELONA ZOSTANIE WSTĘPNA PORADA ORAZ MOŻLIWE BĘDZIE SKONKRETYZOWANIE DALSZYCH ZASAD OBSŁUGI

16 1616 KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE WSPÓŁPRACUJĄCY Z NAMI KANCELARIA DOKONA WSTĘPNEJ ANALIZY SYTUACJI DOTYCZĄCEJ: – FIRMY – RODZINY (RODZIN) – FINANSÓW WSPÓLNIE PRZEDSTAWIMY PROPOZYCJĘ UPORZĄDKOWANIA SPRAW FIRMOWYCH I PRYWATNYCH – WEDŁUG ZAPOTRZEBOWANIA

17 1717 JAKIE KORZYŚCI? - ELIMINACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA LIKWIDACJI FIRMY - ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO PRZED ZOBOWIĄZANIAMI FIRMY - UPORZĄDKOWANIE SPRAW FINANSOWYCH - STABILIZACJA PRAWNEGO BYTU FIRMY NA DŁUGIE LATA DZIAŁALNOŚCI – DŁUGOTERMINOWY PLAN SUKCESJI MAJĄTKU

18 ZABEZPIECZENIE WOBEC BANKÓW, KONTRAHENTÓW I KOOPERANTÓW – STABILNY PARTNER - MINIMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH I INNYCH KOSZTÓW - ZABEZPIECZENIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA KOSZTÓW DZIEDZICZENIA I WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - UPROSZCZENIE PROCEDUR DZIEDZICZENIA – BRAK KOMPLIKACJI PRZY ZARZĄDZANIU FIRMĄ

19 1919 ZASADY WSPÓŁPRACY - PIERWSZE SPOTKANIE JEST NA KOSZT KANCELARII - DALSZE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z PRAWNIKIEM OKREŚLONE BĘDĄ NA SPOTKANIU

20 2020 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA Wealth Management Group sp. z o.o.Maria Olszewska ul. Strzegomska 2-4ul. Zaciszna 4/ Wrocław Szczecin Silver Forum V piętrotel.: tel.: tel.: fax: tel.:


Pobierz ppt "1 PLANOWANIE SPADKOWE PLAN SUKCESJI W FIRMIE INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google