Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZABEZPIECZENIA BYTU PRAWNEGO FIRMY W CZASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COPYRIGHTS © WM LAWYERS 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZABEZPIECZENIA BYTU PRAWNEGO FIRMY W CZASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COPYRIGHTS © WM LAWYERS 2006."— Zapis prezentacji:

1 ZABEZPIECZENIA BYTU PRAWNEGO FIRMY W CZASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COPYRIGHTS © WM LAWYERS 2006

2 CZAS BIEGNIE… DWA ASPEKTY: ZABEZPIECZENIE PRZED NAGŁYMI ZDARZENIAMI DOTYCZĄCYMI OSOBY WSPÓLNIKA ZABEZPIECZENIE PRZED NAGŁYMI ZDARZENIAMI DOTYCZĄCYMI OSOBY WSPÓLNIKA DŁUGOFALOWE PLANY I MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA FIRMY NASTĘPCOM DŁUGOFALOWE PLANY I MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA FIRMY NASTĘPCOM

3 JAKIE ZAGROŻENIA? NAGŁY ZGON WSPÓLNIKA NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU NAGŁY ZGON WSPÓLNIKA NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU W OGROMNEJ WIĘKSZOŚCI FIRM BRAK ŚWIADOMEJ POLITYKI PRZEWIDUJĄCEJ ZAGROŻENIA Z TYM ZWIĄZANE W OGROMNEJ WIĘKSZOŚCI FIRM BRAK ŚWIADOMEJ POLITYKI PRZEWIDUJĄCEJ ZAGROŻENIA Z TYM ZWIĄZANE BRAK ZABEZPIECZENIA LOSU UDZIAŁÓW BRAK ZABEZPIECZENIA LOSU UDZIAŁÓW BRAK ZABEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO BRAK ZABEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO BRAK ŹRÓDEŁ POKRYCIA KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH BRAK ŹRÓDEŁ POKRYCIA KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH

4 SPRAWDŹ !!! CZY TWOJA UMOWA SPÓŁKI ZAWIERA JAKIKOLWIEK ZAPIS DOTYCZĄCY ŚMIERCI WSPÓLNIKA? JEŚLI NIE – ZGODNIE Z KODEKSEM SPÓŁEK HANDLOWYCH UDZIAŁY SĄ DZIEDZICZONE NA ZASADACH OGÓLNYCH JEŚLI NIE – ZGODNIE Z KODEKSEM SPÓŁEK HANDLOWYCH UDZIAŁY SĄ DZIEDZICZONE NA ZASADACH OGÓLNYCH W SPÓŁCE ZNAJDĄ SIĘ NOWE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ WSZYSTKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZNAJDĄ SIĘ NOWE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ WSZYSTKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁÓW

5 JEŚLI TAK: UMOWA SPÓŁKI MOŻE OGRANICZYĆ LUB CAŁKOWICIE WYŁĄCZYĆ DZIEDZICZENIE UDZIAŁÓW UMOWA SPÓŁKI MOŻE OGRANICZYĆ LUB CAŁKOWICIE WYŁĄCZYĆ DZIEDZICZENIE UDZIAŁÓW WÓWCZAS SPADKOBIERCOM NALEŻY SIĘ ODPOWIEDNIO OBLICZONY EKWIWALENT W ZAMIAN ZA WARTOŚĆ NIE ODZIEDZICZONYCH UDZIAŁÓW WÓWCZAS SPADKOBIERCOM NALEŻY SIĘ ODPOWIEDNIO OBLICZONY EKWIWALENT W ZAMIAN ZA WARTOŚĆ NIE ODZIEDZICZONYCH UDZIAŁÓW PRZY WYŁĄCZENIU DZIEDZICZENIA EKWIWALENT OPODATKOWANY JEST PODATKIEM DOCHODOWYM PROGRESYWNYM, A NIE PODATKIEM OD SPADKÓW I DAROWIZN PRZY WYŁĄCZENIU DZIEDZICZENIA EKWIWALENT OPODATKOWANY JEST PODATKIEM DOCHODOWYM PROGRESYWNYM, A NIE PODATKIEM OD SPADKÓW I DAROWIZN PODOBNE SKUTKI MOŻNA OSIĄGNĄĆ SPORZĄDZAJĄC ODPOWIEDNIO SPORZĄDZONE TESTAMENTY PODOBNE SKUTKI MOŻNA OSIĄGNĄĆ SPORZĄDZAJĄC ODPOWIEDNIO SPORZĄDZONE TESTAMENTY MOŻNA DOWOLNIE UKSZTAŁTOWAĆ POLITYKĘ W TYM ZAKRESIE, ODMIENNIE DLA KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW MOŻNA DOWOLNIE UKSZTAŁTOWAĆ POLITYKĘ W TYM ZAKRESIE, ODMIENNIE DLA KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW

6 DZIEDZICZENIE TAK CZY OWAK: ZBYWCZA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ZMARŁEGO WCHODZI DO MASY SPADKOWEJ ZBYWCZA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ZMARŁEGO WCHODZI DO MASY SPADKOWEJ SPADKOBIERCY MUSZĄ PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE SPADKOWE I PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻEŃSKIEGO I SPADKOWEGO SPADKOBIERCY MUSZĄ PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE SPADKOWE I PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻEŃSKIEGO I SPADKOWEGO KONIECZNOŚĆ ZAPŁACENIA PODATKU SPADKOWEGO (MIN. 7% OD WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ) KONIECZNOŚĆ ZAPŁACENIA PODATKU SPADKOWEGO (MIN. 7% OD WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ)

7 ZABEZPIECZENIA ABY ZAPOBIEC PROBLEMOM NALEŻY DZIAŁAĆ KOMPLEKSOWO JEDNOCZESNE DZIAŁANIE NA GRUNCIE PRAWA HANDLOWEGO ORAZ PRAWA SPADKOWEGO I FINANSÓW JEDNOCZESNE DZIAŁANIE NA GRUNCIE PRAWA HANDLOWEGO ORAZ PRAWA SPADKOWEGO I FINANSÓW JEDNOCZESNE WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ NAJLEPSZYCH DLA FIRMY, WSPÓLNIKÓW I ICH RODZIN ORAZ ZABEZPIECZENIE FINANSÓW JEDNOCZESNE WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ NAJLEPSZYCH DLA FIRMY, WSPÓLNIKÓW I ICH RODZIN ORAZ ZABEZPIECZENIE FINANSÓW DOSTOSOWAĆ UMOWĘ SPÓŁKI ORAZ TESTAMENTY DO PLANÓW WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW UWZGLĘDNIAJĄC INTERES SPÓŁKI I CZŁONKÓW RODZIN DOSTOSOWAĆ UMOWĘ SPÓŁKI ORAZ TESTAMENTY DO PLANÓW WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW UWZGLĘDNIAJĄC INTERES SPÓŁKI I CZŁONKÓW RODZIN

8 ODPOWIEDNIE ROZRZĄDZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI OBEJMUJĄCE UDZIAŁY I MAJĄTEK PRYWATNY ODPOWIEDNIE ROZRZĄDZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI OBEJMUJĄCE UDZIAŁY I MAJĄTEK PRYWATNY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONE TESTAMENTY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONE TESTAMENTY INNE ROZRZĄDZENIA (BANKI I INN.) INNE ROZRZĄDZENIA (BANKI I INN.) WŁAŚCIWIE OBLICZONY POZIOM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: WŁAŚCIWIE OBLICZONY POZIOM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: ADEKWATNY DO KOSZTÓW SPADKOBRANIA ADEKWATNY DO KOSZTÓW SPADKOBRANIA UWZGLĘDNIAJĄCY KONIECZNOŚĆ SPŁATY SPADKOBIERCÓW WSPÓLNIKA UWZGLĘDNIAJĄCY KONIECZNOŚĆ SPŁATY SPADKOBIERCÓW WSPÓLNIKA

9 WAŻNA DECYZJA CEL: SKUTECZNE I TANIE ZABEZPIECZENIE FIRMY I ZAPLANOWANIE SUKCESJI W DŁUŻSZYM OKRESIE CZASU CEL: SKUTECZNE I TANIE ZABEZPIECZENIE FIRMY I ZAPLANOWANIE SUKCESJI W DŁUŻSZYM OKRESIE CZASU PROPONUJEMY SKORZYSTAĆ Z DOŚWIADCZENIA PRAWNIKÓW Z WYSPECJALIZOWANEJ KANCELARII PRAWNEJ PROPONUJEMY SKORZYSTAĆ Z DOŚWIADCZENIA PRAWNIKÓW Z WYSPECJALIZOWANEJ KANCELARII PRAWNEJ POTRAFIĄ OPTYMALNIE DOBRAĆ KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ADEKWATNE DO POTRZEB FIRMY I RODZINY POTRAFIĄ OPTYMALNIE DOBRAĆ KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ADEKWATNE DO POTRZEB FIRMY I RODZINY PRZEPROWADZĄ ANALIZĘ STANU ZASTANEGO, DOBIORĄ ORAZ POMOGĄ WDROŻYĆ WYBRANE PRZEZ PAŃSTWA ROZWIĄZANIA PRZEPROWADZĄ ANALIZĘ STANU ZASTANEGO, DOBIORĄ ORAZ POMOGĄ WDROŻYĆ WYBRANE PRZEZ PAŃSTWA ROZWIĄZANIA

10 PROPOZYCJA SKONTAKTUJ SIĘ Z KANCELARIĄ I UMÓW TERMIN SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM SKONTAKTUJ SIĘ Z KANCELARIĄ I UMÓW TERMIN SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM KOSZT SPOTKANIA: 1500 ZŁ NETTO KOSZT SPOTKANIA: 1500 ZŁ NETTO PRZYGOTUJ POTRZEBNE DOKUMENTY: PRZYGOTUJ POTRZEBNE DOKUMENTY: KOPIĘ WYPISU Z KRS KOPIĘ WYPISU Z KRS KOPIĘ AKTUALNEJ UMOWY SPÓŁKI KOPIĘ AKTUALNEJ UMOWY SPÓŁKI KOPIĘ WSZYSTKICH POLIS NA ŻYCIE (PO INDEKSACJI) KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW I ICH MAŁŻONKÓW KOPIĘ WSZYSTKICH POLIS NA ŻYCIE (PO INDEKSACJI) KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW I ICH MAŁŻONKÓW KOPIĘ BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2004, 2005 I OSTATNI MIESIĄC 2006 KOPIĘ TESTAMENTU LUB INTERCYZY (JEŚLI POSIADASZ) KOPIĘ BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2004, 2005 I OSTATNI MIESIĄC 2006 KOPIĘ TESTAMENTU LUB INTERCYZY (JEŚLI POSIADASZ) NA SPOTKANIU OTRZYMASZ KLAUZULĘ POUFNOŚCI POWIERZONYCH INFORMACJI NA SPOTKANIU OTRZYMASZ KLAUZULĘ POUFNOŚCI POWIERZONYCH INFORMACJI

11 ANALIZA PO SPOTKANIU OTRZYMASZ NA PIŚMIE WSTĘPNĄ ANALIZĘ PRAWNO-FINANSOWĄ ORAZ WARIANTY DALSZYCH DZIAŁAŃ PO SPOTKANIU OTRZYMASZ NA PIŚMIE WSTĘPNĄ ANALIZĘ PRAWNO-FINANSOWĄ ORAZ WARIANTY DALSZYCH DZIAŁAŃ CO OBEJMIE ANALIZA PRAWNO-FINANSOWA? ANALIZA STANU ZASTANEGO – FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI, TESTAMENTY, PEŁNOMOCNICTWA, UMOWY GOSPODARCZE, MAJĄTEK PRYWATNY – SYMULACJA DLA WSKAZANYCH OSÓB ODDZIELNIE ANALIZA STANU ZASTANEGO – FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI, TESTAMENTY, PEŁNOMOCNICTWA, UMOWY GOSPODARCZE, MAJĄTEK PRYWATNY – SYMULACJA DLA WSKAZANYCH OSÓB ODDZIELNIE UNAOCZNIENIE SCENARIUSZA WYDARZEŃ BEZ ZABEZPIECZEŃ (NASTĘPSTWA PRAWNE DLA SPÓŁKI I RODZINY, OBLICZENIE WSZYSTKICH KOSZTÓW) UNAOCZNIENIE SCENARIUSZA WYDARZEŃ BEZ ZABEZPIECZEŃ (NASTĘPSTWA PRAWNE DLA SPÓŁKI I RODZINY, OBLICZENIE WSZYSTKICH KOSZTÓW)

12 ANALIZA WSKAZANIE ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ ADEKWATNYCH DO USTALEŃ POCZYNIONYCH NA SPOTKANIU, STRUKTURY FIRMY ORAZ MINIMALIZUJĄCYCH KOSZTY W ZAKRESIE: WSKAZANIE ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ ADEKWATNYCH DO USTALEŃ POCZYNIONYCH NA SPOTKANIU, STRUKTURY FIRMY ORAZ MINIMALIZUJĄCYCH KOSZTY W ZAKRESIE: PRAWA CYWILNEGO, HANDLOWEGO I GOSPODARCZEGO PRAWA CYWILNEGO, HANDLOWEGO I GOSPODARCZEGO PRAWA RODZINNEGO, RZECZOWEGO I SPADKOWEGO PRAWA RODZINNEGO, RZECZOWEGO I SPADKOWEGO PRAWA PODATKOWEGO PRAWA PODATKOWEGO OPTYMALNEGO SPOSOBU SUKCESJI Z PUNKTU WIDZENIA WOLI KLIENTA I KOSZTÓW PODATKOWYCH I OPERACYJNYCH OPTYMALNEGO SPOSOBU SUKCESJI Z PUNKTU WIDZENIA WOLI KLIENTA I KOSZTÓW PODATKOWYCH I OPERACYJNYCH SUGESTIE DOTYCZĄCE MINIMALNEGO POZIOMU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ SUGESTIE DOTYCZĄCE MINIMALNEGO POZIOMU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

13 JAKIE KORZYŚCI? ELIMINACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA NIEPRZEWIDZIANYCH KOMPLIKACJI W ŻYCIU FIRMY W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ NOWYCH WSPÓLNIKÓW ELIMINACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA NIEPRZEWIDZIANYCH KOMPLIKACJI W ŻYCIU FIRMY W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ NOWYCH WSPÓLNIKÓW STABILIZACJA PRAWNEGO BYTU FIRMY NA DŁUGIE LATA DZIAŁALNOŚCI – DŁUGOTERMINOWY PLAN SUKCESJI MAJĄTKU STABILIZACJA PRAWNEGO BYTU FIRMY NA DŁUGIE LATA DZIAŁALNOŚCI – DŁUGOTERMINOWY PLAN SUKCESJI MAJĄTKU ZABEZPIECZENIE KONTRAHENTÓW I KOOPERANTÓW – STABILNY PARTNER ZABEZPIECZENIE KONTRAHENTÓW I KOOPERANTÓW – STABILNY PARTNER ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO MINIMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH I INNYCH KOSZTÓW MINIMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH I INNYCH KOSZTÓW ZABEZPIECZENIE RODZINY ZABEZPIECZENIE RODZINY WSKAZANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA KOSZTÓW DZIEDZICZENIA WSKAZANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA KOSZTÓW DZIEDZICZENIA

14 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA ŁUKASZ MARTYNIEC PREZES ZARZĄDU WM LAWYERS SP. Z O.O. WWW.WMLAWYERS.COM.PL KANCELARIA OBSŁUGI PRAWNEJ I FINANSOWEJ WM LAWYERS SP. Z O.O. UL. STAROGRANICZNA 28 54-237 WROCŁAW TEL. 71 350 99 20 FAX. 71 350 99 21 E-MAIL: L.MARTYNIEC@WMLAWYERS.COM.PL


Pobierz ppt "ZABEZPIECZENIA BYTU PRAWNEGO FIRMY W CZASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COPYRIGHTS © WM LAWYERS 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google