Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PLANOWANIE SPADKOWE PLAN SUKCESJI W FIRMIE SPÓŁKA Z O.O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PLANOWANIE SPADKOWE PLAN SUKCESJI W FIRMIE SPÓŁKA Z O.O."— Zapis prezentacji:

1 1 PLANOWANIE SPADKOWE PLAN SUKCESJI W FIRMIE SPÓŁKA Z O.O.

2 2 PODSTAWOWE PYTANIE CZY DOKŁADNIE ZNAMY WŁASNĄ SYTUACJĘ? - NA WYPADEK ŚMIERCI PARTNERA ŻYCIOWEGO - NA WYPADEK ŚMIERCI PARTNERA BIZNESOWEGO

3 3 DWIE PERSPEKTYWY PLANOWANIA - PLANOWANIE W DŁUŻEJ PERSPEKTYWIE CZASU – 5, 10, 20 LAT NA PRZÓD - SYSTEM ZABEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH PRZED NAGŁYM ZGONEM POSZCZEGÓLNYCH OSÓB W RODZINIE LUB FIRMIE

4 4 JAKIE ZAGROŻENIA? NAGŁY ZGON WSPÓLNIKA NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE SKUTKI: - BRAK ZABEZPIECZENIA BYTU I MAJĄTKU FIRMY - BRAK ZABEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO - BRAK ŹRÓDEŁ POKRYCIA KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH

5 5 CIĄGŁOŚĆ ZARZĄDZANIA - WARTO SPRAWDZIĆ, CZY ŚMIERĆ LUB TRWAŁA NIEZDOLNOŚĆ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ LUB WSPÓLNIKA NIE SPOWODUJE PARALIŻU DECYZYJNEGO W SPÓŁCE - CZY SPÓŁKA BĘDZIE WŁAŚCIWIE REPREZENTOWANA I ZARZĄDZANA - CZY MOŻLIWE BĘDZIE PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCA ZWYKŁY ZARZĄD

6 6 PROSZĘ SPRAWDZIĆ CZY PAŃSTWA UMOWA SPÓŁKI ZAWIERA ZAPIS DOTYCZĄCY ŚMIERCI WSPÓLNIKA? - JEŚLI NIE – ZGODNIE Z KODEKSEM SPÓŁEK HANDLOWYCH UDZIAŁY SĄ DZIEDZICZONE NA ZASADACH OGÓLNYCH, JEŚLI NIE MA TESTAMENTÓW, WCHODZĄ SPADKOBIERCY USTAWOWI - W SPÓŁCE ZNAJDĄ SIĘ NOWE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ WSZYSTKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁÓW

7 7 WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE: PRZY DZIEDZICZENIU Z USTAWY PRAWA DO UDZIAŁÓW PRZYPADAJĄ SPADKOBIERCOM W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH DO WYKONYWANIA TYCH PRAW KONIECZNE JEST ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA W SĄDZIE – JAK DŁUGO POTRWA? JEŚLI DZIEDZICZĄ NIEPEŁNOLETNIE DZIECI, DO WYKONYWANIA ZARZĄDU ICH MAJĄTKIEM KONIECZNA JEST ZGODA SĄDU RODZINNEGO

8 8 POJAWIĄ SIĘ WÓWCZAS PYTANIA: - JAK UŁOŻĄ SIĘ RELACJE POMIĘDZY DOTYCHCZASOWYMI I NOWYMI WSPÓLNIKAMI? - JAKIE BĘDĄ PO 5, 10 CZY 20 LATACH OD ŚMIERCI WSPÓLNIKA? - CZY POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW BĘDZIE STAĆ NA SPŁATĘ NOWYCH OSÓB, JEŚLI TE RELACJE NIE UŁOŻĄ SIĘ POMYŚLNIE? - CZY SPŁATA BĘDZIE MOŻLIWA OD STRONY PRAWNEJ?

9 9 JEŚLI JEST ZAPIS O DZIEDZICZENIU - UMOWA SPÓŁKI MOŻE OGRANICZYĆ LUB CAŁKOWICIE WYŁĄCZYĆ DZIEDZICZENIE UDZIAŁÓW - WÓWCZAS SPADKOBIERCOM NALEŻY SIĘ ODPOWIEDNIO OBLICZONY EKWIWALENT W ZAMIAN ZA WARTOŚĆ NIE ODZIEDZICZONYCH UDZIAŁÓW – NAJCZĘŚCIEJ RÓWNY WARTOŚCI BILANSOWEJ UDZIAŁÓW - WARTO ZBADAĆ SKUTKI PODATKOWE TYCH ZAPISÓW – WYPŁATA MOŻE BYĆ OPODATKOWANA PODATKIEM DOCHODOWYM, A NIE OD SPADKÓW I DAROWIZN (CZYLI PODATKIEM PROGRESYWNYM)

10 1010 WARTO ZBADAĆ: - JAKI BĘDZIE FAKTYCZNY LOS UDZIAŁÓW NA WYPADEK ŚMIERCI KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW ? - CZY POZOSTALI WSPÓLNICY GODZĄ SIĘ NA WSTĄPIENIE DO SPÓŁKI NATURALNYCH SPADKOBIERCÓW – RODZINY ZMARŁEGO ? - JAK BĘDĄ PRZEBIEGAĆ EWENTUALNE ROZLICZENIA (SPŁATY) I JAKIE WYWOŁAJĄ SKUTKI FINANSOWE DLA SPÓŁKI I WSPÓLNIKÓW – SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE ? - JAKI MECHANIZM JEST NAJLEPSZY DLA SPÓŁKI ?

11 1 PROSZĘ SPRAWDZIĆ CZY PRAWNICY OPIEKUJĄCY SIĘ SPÓŁKĄ PRZEANALIZOWALI DOKŁADNIE SYTUACJĘ OD STRONY: - PRAWA HANDLOWEGO - PRAWA RODZINNEGO I SPADKOWEGO - PRAWA PODATKOWEGO - CZY OBLICZYLI WSZYSTKIE KOSZTY PRZY RÓŻNYCH SCENARIUSZACH ORAZ ZABEZPIECZYLI ICH FINANSOWANIE - CZY ZBADALI WSZYSTKIE PROCEDURY POD KĄTEM EWENTUALNYCH PROBLEMÓW Z CIĄGŁOŚCIĄ ZARZĄDZANIA

12 1212 WARTO ZBADAĆ - JAKI BĘDZIE FAKTYCZNY LOS UDZIAŁÓW NA WYPADEK ŚMIERCI KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW - JAK BĘDĄ PRZEBIEGAĆ EWENTUALNE ROZLICZENIA I JAKIE WYWOŁAJĄ SKUTKI FINANSOWE DLA SPÓŁKI I WSPÓLNIKÓW - ZASTANOWIĆ SIĘ, JAKI EFEKT CHCEMY OSIĄGNĄĆ? JAKI PLAN CHCEMY WPROWADZIĆ?

13 1313 ŚWIADOMA POLITYKA WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ, CZY NA WYPADEK ŚMIERCI WSPÓLNIKA: - UDZIAŁY MAJĄ BYĆ DZIEDZICZONE I PRZEZ KOGO, - CZY SPADKOBIERCY MAJĄ BYĆ SPŁACENI A SPÓŁKA MA BYĆ PROWADZONA PRZEZ POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW ORAZ - JAK OBLICZYĆ I SFINANSOWAĆ SPŁATĘ

14 1414 MOŻLIWE JEST WPROWADZENIE NIEMAL DOWOLNYCH KONFIGURACJI ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH LOSU UDZIAŁÓW MOŻNA Z GÓRY OKREŚLIĆ WYSOKOŚCI I CZAS SPŁATY SPADKOBIERCÓW (NIEMAL NIEZALEŻNIE OD FAKTYCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW NA DZIEŃ ŚMIERCI WSPÓLNIKA) WYSTĘPUJE MOŻLIWOŚĆ ZABEZPIECZENIA SFINANSOWANIA ROZLICZEŃ POMIĘDZY WSPÓLNIKAMI, A SPADKOBIERCAMI ZMARŁEGO POLISAMI NA ŻYCIE WYKUPIONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ

15 1515 ROZWIĄZANIE PODSTAWOWA ZASADA: NALEŻY DZIAŁAĆ KOMPLEKSOWO JEDNOCZESNE WPROWADZENIE ZABEZPIECZEŃ NAJLEPSZYCH DLA FIRMY, RODZIN WSPÓLNIKÓW ORAZ FINANSÓW POPRZEZ:

16 DOSTOSOWANIE ZAPISÓW UMOWY SPÓŁKI 2. ODPOWIEDNIE ROZRZĄDZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI - PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONE TESTAMENTY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW - INNE ROZRZĄDZENIA (BANKI I INN.) 3. WŁAŚCIWIE OBLICZONY POZIOM ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

17 1717 WAŻNA DECYZJA CEL: SKUTECZNE I TANIE ZABEZPIECZENIE FIRMY I ZAPLANOWANIE SUKCESJI W DŁUŻSZYM OKRESIE CZASU PROPONUJĘ SKORZYSTAĆ Z DOŚWIADCZENIA WSPÓŁPRACUJĄCEJ ZE MNĄ WYSPECJALIZOWANEJ KANCELARII PRAWNEJ

18 1818 REKOMENDACJE WSPÓŁPRACUJĄCA ZE MNĄ KANCELARIA - POSIADA WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W DORADZTWIE W TYM ZAKRESIE - JEST AUTOREM SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ ŁĄCZĄCYCH WIEDZĘ PRAWNĄ Z FINANSAMI - OD KILKU LAT PROWADZI SZKOLENIA DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I BANKÓW W TEJ DZIEDZINIE

19 1919 PROPOZYCJA - ZA MOIM POŚREDNICTWEM SKONTAKTUJ SIĘ Z KANCELARIĄ I UMÓW TERMIN SPOTKANIA - NA SPOTKANIU UDZIELONA ZOSTANIE WSTĘPNA PORADA ORAZ MOŻLIWE BĘDZIE SKONKRETYZOWANIE DALSZYCH ZASAD OBSŁUGI

20 2020 KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE WSPÓŁPRACUJĄCY Z NAMI KANCELARIA DOKONA WSTĘPNEJ ANALIZY SYTUACJI DOTYCZĄCEJ: – FIRMY – RODZINY (RODZIN) – FINANSÓW WSPÓLNIE PRZEDSTAWIMY PROPOZYCJĘ UPORZĄDKOWANIA SPRAW FIRMOWYCH I PRYWATNYCH – WEDŁUG ZAPOTRZEBOWANIA

21 2121 JAKIE KORZYŚCI? - ELIMINACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA LIKWIDACJI FIRMY - ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO PRZED ZOBOWIĄZANIAMI FIRMY - UPORZĄDKOWANIE SPRAW FINANSOWYCH - STABILIZACJA PRAWNEGO BYTU FIRMY NA DŁUGIE LATA DZIAŁALNOŚCI – DŁUGOTERMINOWY PLAN SUKCESJI MAJĄTKU

22 2 - ZABEZPIECZENIE WOBEC BANKÓW, KONTRAHENTÓW I KOOPERANTÓW – STABILNY PARTNER - MINIMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH I INNYCH KOSZTÓW - ZABEZPIECZENIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA KOSZTÓW DZIEDZICZENIA I WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - UPROSZCZENIE PROCEDUR DZIEDZICZENIA – BRAK KOMPLIKACJI PRZY ZARZĄDZANIU FIRMĄ

23 2323 ZASADY WSPÓŁPRACY - PIERWSZE SPOTKANIE JEST NA KOSZT KANCELARII - DALSZE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z PRAWNIKIEM OKREŚLONE BĘDĄ NA SPOTKANIU

24 2424 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA Wealth Management Group sp. z o.o.Maria Olszewska ul. Strzegomska 2-4ul. Zaciszna 4/ Wrocław Szczecin Silver Forum V piętrotel.: tel.: tel.: fax: tel.:


Pobierz ppt "1 PLANOWANIE SPADKOWE PLAN SUKCESJI W FIRMIE SPÓŁKA Z O.O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google