Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczna Strategia Rewitalizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczna Strategia Rewitalizacji"— Zapis prezentacji:

1 Społeczna Strategia Rewitalizacji
Rewitalizacja – kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny)

2 Lokalny Program Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi
„Mówiąc o Społecznej Strategii Rewitalizacji, należy mieć na myśli w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji pomocy społecznej, szkolnictwa, edukacji, kultury, sportu i rozwiązywania problemów społecznych, prowadzone na terenie obszaru Miasta Łodzi, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.”

3 ŁÓDŹ Lokalnym Programem Rewitalizacji objęto obszar zaznaczony na czerwono. Obszar Pilotażowy – rejon ulic: Piotrkowska, Tuwima, Kilińskiego i Piłsudskiego –zaznaczono na pomarańczowo. Obszar Księży Młyn zaznaczono na kolor żółty. Domy Familijne oznaczono kolorem brązowym. Kolorem zielonym oznaczono Nowe Centrum Łodzi

4 Z raportu badań Społecznej Strategii Rewitalizacji /dzieci i młodzież/
„Na podstawie przeprowadzonych badań, przyjąć można, że w zakresie edukacji sytuacja dzieci jest dobra. Zastrzeżenia budzić mogą elementy związane z dostępnością działań integrujących w formie np. wycieczek czy zajęć podnoszących poziom wiedzy, umiejętności a więc zajęć pozaszkolnych. Warto również zwrócić uwagę na organizację czasu wolnego w trakcie przerw w nauce.”

5 Z raportu badań Społecznej Strategii Rewitalizacji /dorośli/
„Najczęściej wskazywanym przez nich zagrożeniem w okolicy jest wandalizm, ale zwracają oni również uwagę na przestępczość młodocianych. Przyjąć można, że stan bezpieczeństwa nie jest mocną stroną obszarów objętych badaniem. Sami respondenci podkreślali, że jego poprawa byłaby elementem, który wpłynąłby pozytywnie na jakość życia w okolicy.”

6 Z raportu badań Społecznej Strategii Rewitalizacji /emeryci/
„Z drugiej strony istnieje dość duża grupa emerytów, która finansowo zdaje się radzić sobie dość dobrze, jednak z uwagi na wiek, niskie wykształcenie, często zły stan zdrowia, niższe umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, często pozostaje odizolowana od innych członków zbiorowości. W jeszcze gorszej sytuacji są osoby mieszkające w gospodarstwach utrzymywanych głównie lub wyłącznie z rent. Udzielone przez ankietowanych odpowiedzi upoważniają do stwierdzenia, że cechuje ich bardzo niski poziom aktywności społecznej. Zdecydowana większość z nich nie działa w żadnej organizacji. Kiedy angażują się społecznie to głównie w działania typu pomoc sąsiedzka.”

7 KOALICJA NA RZECZ BAŁUT JEST POROZUMIENIEM LUDZI, ORGANIZACJI I NSTYTUCJI WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH DLA PODNOSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BAŁUTY. CELEM DZIAŁANIA KOALICJI JEST: INTEGRACJA, WSPIERANIE I AKTYWIZACJA

8 Cele koalicji są realizowane przez podejmowanie wspólnych działań jako Koalicja oraz samodzielnie poprzez członków Koalicji, a także w partnerstwach wewnątrzkoalicyjnych. 1.Wspieranie działań społecznych poprzez animacje lokalną. 2. Organizacja imprez dla ludności lokalnej.

9 3. Organizowanie: - klubów - warsztatów - grup wsparcia - kółek zainteresowań - szkoleń - punktów konsultacyjnych (punktów informacji obywatelskiej)

10 4. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez:
- zapraszanie i angażowanie do wspólnych działań - rozpoznanie potrzeb i pomoc w rozwiązaniu ich - odkrywanie talentów i stworzenie możliwości ich rozwijania integracja różnych grup społecznych 5. Pozyskiwanie sponsorów swoich działań.

11 Strona koalicji: www.baluty.cba.pl
Koalicja nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznymi działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy. Nie jest to ciało o określonej orientacji politycznej i jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą działać na rzecz Bałut, prócz organizacji politycznych i religijnych. Strona koalicji:

12 SKUPIA 20 BIBLIOTEK NA TERENIE DZIELNICY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ŁÓDŹ-BAŁUTY IM. STANISŁAWA CZERNIKA ul. ROJNA 39 SKUPIA 20 BIBLIOTEK NA TERENIE DZIELNICY

13 DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DOCIERAMY NIE TYLKO POPRZEZ WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.
WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI W ŁODZI POZWALA BY NASZĄ OFERTĄ OBJĄĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK BAŁUT.

14 Filia nr 1, ul. Urzędnicza 8, 91-312 Łódź,
tel. (042) Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118c Łódź, tel. (42) ; Oddział w Szpitalu, ul. Okólna 181, Łódź tel. (042) Filia nr 3, ul. Limanowskiego 42, Łódź, tel. (42) ; Filia nr 4, ul. Czarnieckiego 4, Łódź, tel. (42) Filia nr 5, ul. Bojow. Getta Warszawskiego 7 Łódź tel. (42) (przystosowana dla osób niepełnosprawnych) Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty ul. Rojna 39, Łódź, tel. (42) ; Dział Udostępniania MBP tel. (42) ; (przystosowana dla osób niepełnosprawnych)

15 Filia nr 6, ul. Marynarska 9, 91-803 Łódź,
tel. (42) Filia nr 7, ul. Aleksandrowska 12, Łódź, tel.(42) Filia nr 8, ul. Centralna 40, Łódź, tel. (42) Filia nr 9, ul. Chryzantem 2, Łódź, tel. (42) Filia nr 10, ul. 11 Listopada 79, , tel.(42) (przystosowana dla osób niepełnosprawnych) Filia nr 11, ul. A. Radka 8, Łódź, tel. (42) Filia nr 12, ul. Zachodnia 12, Łódź, tel. (42)

16 Filia nr 14, ul. Powstańców Wielkopolskich 3,
Łódź, tel. (42) ; Filia nr 17, ul. Mackiewicza 35, Łódź, tel. (42) Filia nr 18, ul. Wodnika 7, Łódź, tel. (042) (przystosowana dla osób niepełnosprawnych) Filia nr 21, ul. Żubardzka 3, Łódź, tel. (42) Filia nr 22, ul. Limanowskiego 194/196, Łódź, tel. (42) Filia nr 25, ul. Boya-Żeleńskiego 15, Łódź, tel. (42) Filia nr 28, ul. Motylowa 13, Łódź, tel. (42) ;

17 WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKI WSPÓŁPRACUJĄ ZE: - SZKOŁAMI - PRZEDSZKOLAMI
- FUNDACJAMI - STOWARZYSZENIAMI - TEATRAMI - MUZEAMI - KOŚCIOŁAMI RÓŻNYCH WYZNAŃ - INNYMI INSTYTUCJAMI PROWADZĄCYMI DZIALALNOŚĆ EDUKACYJNĄ PRZEDE WSZYSTKIM ZRZESZONYMI W KOALICJI NA RZECZ BAŁUT

18 PRELEKCJE

19 KONKURSY

20 GRY I ZABAWY

21 FORMY PRACY PRELEKCJE- koszt jednej od 80 do 160 PLN + materiały
SPOTKANIA Z PISARZAMI – koszt jednego od 300 do 500 PLN KONKURSY – nagrody książkowe ca 500 PLN ZAJĘCIA PLASTYCZNE – materiały i drobne nagrody, koszt jednej imprezy ca 150 PLN GRY I ZABAWY DLA DZIECI – materiały, słodycze, soki – koszt jednej imprezy ca 200 PLN

22 WYSTAWY – elementy dekoracyjne, koszt jednej wystawy od 50 do 200 PLN
KURSY KOMPUTEROWE - koszt materiałów biurowych od 100 do 200 PLN IMPREZY PLENEROWE : – koszt jednej imprezy na nagrody książkowe i gadżety dla uczestników 1000 PLN GŁOŚNE CZYTANIE I FESTYNY

23 WSZYSTKIE ORGANIZOWANE IMPREZY W BIBLIOTEKACH SĄ NIEODPŁATNE
WSZYSTKIE ORGANIZOWANE IMPREZY W BIBLIOTEKACH SĄ NIEODPŁATNE. ROCZNIE FILIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-BAŁUTY ORGANIZUJĄ ca IMPREZ DLA UCZESTNIKÓW.

24 Bałucki Ośrodek Kultury
ul. B. Limanowskiego 166, Łódź posiada trzy placówki. Obecnie zatrudnionych jest 51 osób tel. (42) , , ; fax (42) wew. 55 e - mail:

25 OFERTA Zajęcia edukacyjne, szkolenia, doradztwo, kursy: - szkolenie w zakresie pozyskiwania środków pozarządowych z funduszy UE (RPO, FIO) - szkolenie w zakresie projektów miękkich z zakresu animacji społeczno-kulturalnej i upowszechniania kultury - kurs ABC obsługi komputera (dla każdej grupy wiekowej również dla seniorów) - kurs ABC obsługi Internetu (dla każdej grupy wiekowej również dla seniorów)

26 OFERTA Występy zespołów, recitale, oprawy artystyczne z udziałem zespołów amatorskich, zawodowych, dziecięcych, młodzieżowych, folklorystycznych. Zabawy dla dzieci mieszkańców osiedla: - plenerowe: gry i zabawy podwórkowe, zabawy plastyczne (plenery) - świetlicowe: warsztaty latawcowe, gry i zabawy animacyjne, turnieje gier planszowych itp. - szkolenia: Jak zrobić film aparatem, kamerą, telefonem komórkowym? (dla każdej grupy wiekowej również dla seniorów)

27 OFERTA Obsługa elektroakustyczna konferencji, festynów, narad.
Oprawa artystyczna zdarzeń społecznych: - święto osiedla - święto ulicy - święto podwórka - happeningi uliczne Przedstawienia teatralne, wieczory poezji Wynajem pomieszczeń: sale konferencyjne (widowiskowe) na około 140 osób z nagłośnieniem: - ul. Żubardzka 3 - ul. Łanowa 14

28 ORGANIZUJEMY -"Wakacje pod żaglami " - Konkurs Plastyczny
-Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych "Dziatwa” -"Wakacje pod żaglami " - Konkurs Plastyczny -"Moje Świata Widzenie" konkurs poetycki im. Zbigniewa Dominiaka -Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Konfrontacje" -"Oblicza Łodzi" -Konkurs Fotograficzny -"Preludium" - Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Muzyki Elektronicznej - Przegląd Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla

29 ORGANIZUJEMY -„Na Skrzydłach Poezji" konkurs poetycki
-Spotkania Artystyczne „ASPEKTY” -„Na Skrzydłach Poezji" konkurs poetycki -Konkurs Plastyczno-Fotograficzny im. Bogusława Miszteli "Poezja Bałuckich Podwórek" -”AFRYKA KRAINA MOICH MARZEŃ” konkurs plastyczny -Konkurs „Mikrofon dla seniora” -Ogólnopolski Festiwal Filmów Komórkowych „OFFK-a” -Konkurs Fotograficzny "Lato, lato zostań dłużej "

30 www.cwt.org.pl Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego
od stycznia 2006 jest organizacją pozarządową non-profit posiadającą status organizacji pożytku publicznego

31 www.cwt.org.pl Prowadzona jest działalność specjalistyczna z zakresu:
Psychoterapii indywidualnej dla dorosłych i młodzieży Superwizji i konsultacji dla pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, socjoterapeutów. Poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego Terapii psychoruchowej Terapia pedagogicznej Organizowania i prowadzenia placówek dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym wspierając społeczność lokalną

32 Swoją działalnością wspieramy dzieci, młodzież, jak również całe rodziny, które żyją w niedostatku i w ubóstwie oraz są zagrożone wykluczeniem społecznym. Od grudnia 2006 roku prowadzimy Świetlicę Podwórkową. Jest to pierwsza o tym profilu innowacyjna placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Polsce dla około 50 dzieci. Z każdym miesiącem przybywa nowych uczestników, gdyż ciekawość i nuda na łódzkich podwórkach kusi ich do korzystania z naszej oferty aktywnego spędzenia wolnego czasu. Oferujemy dzieciom czas, pomoc i troskę.

33 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź Bałuty
ul. St.Tybury Łódź Tel: (42) Tel/fax: (42) Zatrudnia: 240 pracowników, w tym 82 pracowników terenowych i 14 pracowników w Centrum Pomocy

34 STRUKTURA MOPS FILIA ŁÓDŹ-BAŁUTY
W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty znajdują się: 1. Domy Dziennego Pobytu – przeznaczone dla osób starszych ul. Wrocławska 10 ul. Organizacji WiN 37 ul. Rojna 52 2. Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży – przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ul. Rojna 18 a z filią przy ul. Piotrkowskiej W lokalu przy ul. Tatarakowej 11. funkcjonują: - Klub Haftu i Koronki „Pod Lilią” - Klub AA - Klub Seniora - Grupa Wsparcia Matek Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne

35 STRUKTURA MOPS FILIA ŁÓDŹ-BAŁUTY
4. Centrum Pomocy Niematerialnej dla Bezrobotnych zajmuje się: - prowadzeniem świetlicy środowiskowej - udzielaniem bezpłatnych porad pedagogicznych, psychologicznych i prawniczych - pozyskiwaniem ofert pracy dla osób bezrobotnych (Klub Pracy) 5. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA Zajęcia świetlicowe odbywają się codziennie w godzinach – Uczestniczą w nich dzieci w wieku 7-18 lat. W trakcie pobytu na świetlicy uczestnicy mają zapewnioną opiekę psychologów i pedagogów. Stworzone są warunki do odrabiania lekcji i rozwoju własnych zainteresowań. Uczestnicy otrzymują codziennie podwieczorek.

36 STRUKTURA MOPS FILIA ŁÓDŹ-BAŁUTY
6. OŚRODEK ADAPTACYJNY Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci "TROSKA" wspiera działalność na rzecz placówki organizując wspólnie z Ośrodkiem imprezy okolicznościowe. W ramach wspierania rodzin działa oddział tygodniowy (8-9 łóżkowy oddział nocny). Od kwietnia 2001 r. działa bezpłatny punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z całej Łodzi. Ośrodek posiada samochód do przewozu dzieci (dom-ośrodek, ośrodek-dom).

37 PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY
1) Współorganizowanie imprez plenerowych przeznaczonych dla dzieci uczęszczających do Świetlic Środowiskowych na terenie Bałut Plenery Plastyczne (październik 2010), Kolorowe Podwórka (październik-listopad 2010) Dziecięcy Świat Bajek (grudzień 2010) 2) Współpraca przy realizacji Inicjatyw Obywatelskich Grupy Wsparcia dla Matek Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne Klub Anonimowego Alkoholika Klub „Senior” dla emerytów i rencistów Klub Haftu i Koronki

38 PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY
3) Pomoc przy propagowaniu w/w imprez wśród mieszkańców osiedli 4) Pośrednictwo w kontakcie z Urzędem Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Bałuty 5) Popieranie Inicjatyw Obywatelskich 6) Wsparcie finansowe (zakup nagród w konkursach dla dzieci oraz artykułów piśmiennych niezbędnych do przeprowadzenia konkursów) 7) Pomoc przy uzyskiwaniu pozwolenia na przeprowadzanie imprez plenerowych na terenie osiedli 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może przeprowadzić badania lub wywiad środowiskowy jako formę analizy potrzeb środowiska

39 Bałucka Choinka Świąteczna 2008

40 Festyn Integracyjny Osób Niepełnosprawnych na Radogoszczu rok 2008

41 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, jest nieferyjną placówką wychowania pozaszkolnego, działającą na prawach młodzieżowego domu kultury. EMDEK NA ZAWISZY ul. Zawiszy 39 tel. (0-42) Filia Nr 1 Ogród Jordanowski – Teofilów ul. Traktorowa 37a tel. (0-42) Filia Nr 2  Ośrodek Edukacji Ekologicznej  "W Lesie Łagiewnickim" ul. Wycieczkowa 107 tel.(0-42)

42 NASZE ZADANIA: Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych patologią społeczną i ubóstwem opieka odpowiednio przygotowanych pedagogów w świetlicach środowiskowych bezpłatne zajęcia dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych zapobieganie patologiom społecznym (agresji, alkoholizmowi, narkomanii itd.) poprzez pożyteczne i zdrowe zagospodarowanie czasu wolnego interesująca oferta dla dzieci i młodzieży, dla której dotychczas jedyną alternatywą były bierne formy spędzania wolnego czasu bez konstruktywnego wsparcia dorosłych półkolonie i zajęcia otwarte w czasie ferii zimowych i letnich wakacji dla dzieci, które nie wyjeżdżają z Łodzi

43 Prowadzenie edukacji kulturalnej
Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży Koła zainteresowań i kursy       plastyka, nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, chór, studio piosenki , fotografia, taniec, historia sztuki, pracownia komputerowa, dziennikarska, jęz. angielskiego, grupa cyrkowa, siłownia, ju-jitsu, fitness, zajęcia modelarskie, teatr, studio nagrań,      placówka jest otwarta na inne, ciekawe propozycje                                                            Prowadzenie edukacji kulturalnej Organizacja imprez masowych prelekcji, kursów i szkoleń wystaw konkursów przeglądów prezentacji dorobku placówki

44 Budowanie międzypokoleniowych więzi w społeczności lokalnej
Budowanie międzypokoleniowych więzi w społeczności lokalnej oraz propagowanie idei wolontariatu niewymuszone współdziałanie z rodziną dzięki dobrowolności uczestnictwa, bezpośredniemu kontaktowi nauczyciela z dziećmi i rodzicami prowadzenie zajęć dla dzieci od przedszkolaków do studentów oferta dla rodziców i dziadków współpraca z wolontariuszami umożliwianie uzdolnionym dzieciom i młodzieży uczestnictwa w wysoko specjalistycznej ofercie CZP 1 w zamian za pracę wolontarystyczną.

45 Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych
Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk organizacja wycieczek, w których biorą udział całe rodziny organizacja imprez otwartych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk partnerska współpraca z okolicznymi przedszkolami, szkołami i innymi podmiotami, działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rozwoju społeczności lokalnej Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych klub dla młodzieży niepełnosprawnej, która ukończyła szkołę, prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Marzenia” Klub Seniora „Zdrówko” Klub Koronki i Haftu „Arachne”  

46 Prowadzenie współpracy międzynarodowej
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych terenowe zajęcia przyrodniczo-leśne i ekologiczne w Lesie Łagiewnickim wykłady i ćwiczenia dla klas i kół zainteresowań w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej ( Filia nr 2) konferencje i seminaria dla nauczycieli konkursy dla uczniów pozyskiwanie funduszy na programy proekologiczne współpraca z WFOŚiGW, Leśnictwem i in. Prowadzenie współpracy międzynarodowej   międzynarodowa wymiana młodzieży we współpracy z organizacją Jugendhausverein ze Stuttgartu gotowość do przejęcia wiodącej funkcji w organizacji współpracy międzynarodowej młodzieży - w tym integracji europejskiej, za względu na otwartość form i metod pracy oraz łatwość wprowadzania zmian organizacyjnych i programowych

47

48 KONTAKTY: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty
Monika Kubik tel. tel Bałucki Ośrodek Kultury Marek Stoliński, Zbigniew Placzyński tel w.18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź-Bałuty Tomasz Dąbrowski tel Centrum Wsparcia Terapeutycznego Sylwester Janek tel Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 Andrzej Gruszczyński dyrektor CZP1 tel Koalicja Na Rzecz Bałut Tel


Pobierz ppt "Społeczna Strategia Rewitalizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google