Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z AGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE Pierwszy projekt hybrydowy w Europie realizowany z funduszu JESSICA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z AGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE Pierwszy projekt hybrydowy w Europie realizowany z funduszu JESSICA."— Zapis prezentacji:

1 Z AGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE Pierwszy projekt hybrydowy w Europie realizowany z funduszu JESSICA

2 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów przydworcowych w Sopocie wraz z przebudową układu komunikacyjnego na tym obszarze oraz stworzenie funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. Obecnymi właścicielami gruntów na tym obszarze, są: Miasto Sopot - prawo własności do gruntu; Skarb Państwa – grunty są w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych. Inwestycja powstanie na ponad 17 tys. m 2 zlokalizowanych w centrum Sopotu na obszarze pomiędzy ulicami Podjazd, Kościuszki i Kolejową, bezpośrednio przy ulicy Bohaterów Monte Casino;

3 C O SIĘ ZMIENI WOKÓŁ DWORCA ?

4 POWSTANIE PODZIEMNY PARKING NA 240 SAMOCHODÓW ORAZ NOWA INFRASTRUKTURA DROGOWA, WPROWADZAJĄCA POD ZIEMIĘ RUCH KOŁOWY. ZBUDOWANY ZOSTANIE DWUPOZIOMOWY PLAC MIEJSKI POŁĄCZONY Z ULICĄ BOHATERÓW MONTE CASSINO ORAZ SKWERY PEŁNE ZIELENI.

5 W YBUDOWANY ZOSTANIE NOWY BUDYNEK DWORCA ( 500 M 2 ) PRZYGOTOWANY DO OBSŁUGI OK. 5800 PASAŻERÓW W CIĄGU DOBY.

6 P OWSTANIE CZĘŚĆ KOMERCYJNA TJ. HOTEL, KOMPLEKS HANDLOWO - USŁUGOWY ORAZ POWIERZCHNIE BIUROWE, TWORZĄCE NOWOCZESNĄ PROMENADĘ, Z KAWIARNIAMI I ZIELEŃCAMI.

7 K ONCEPCJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

8 K ORZYŚCI BEZPOŚREDNIE DLA MIASTA SOPOTU W wyniku realizacji Projektu Miasto uzyska: zmodernizowany układ komunikacyjny ; parking podziemny na 240 miejsc; zagospodarowane tereny zielone.

9 K ORZYŚCI BEZPOŚREDNIE DLA PKP S. A. W celu zabezpieczenia odpowiednich warunków obsługi pasażerów, zakłada się ulokowanie w wybudowanych obiektach pomieszczeń, które będą w wyłącznej dyspozycji PKP S.A. Będą to w szczególności: biura; kasy biletowe; informacja; przechowalnia bagażu. Na funkcje dworcowe przeznaczone zostanie ca. 500m2 powierzchni w wybudowanych obiektach.

10 K ORZYŚCI BEZPOŚREDNIE - P ARTNER P RYWATNY uzyska dostęp do atrakcyjnych i najlepiej w Polsce zlokalizowanych gruntów; uzyska nowoczesne powierzchnie handlowo – usługowe ; osiągnie korzyść finansową w postaci zwrotu z zaangażowanego kapitału.

11 JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP Wszystkie realizowane dotąd projekty hybrydowe w Polsce i w Europie realizowane były w oparciu o system dotacyjny, a nie fundusze zwrotne! JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Instrument JESSICA ma na celu wsparcie większej liczby dobrych i ważnych projektów kreujących rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy.

12 JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP Sopocki projekt rewitalizacyjny skorzystał z niskooprocentowanej pożyczki oferowanej ze środków Inicjatywy JESSICA dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W dniu 7 stycznia br. dzięki podpisaniu ww. umowy Projekt Zagospodarowania terenów przydworcowym w Sopocie, stał się pierwszym w Europie projektem partnerstwa publiczno-prywatnego, finansowanym przy wykorzystaniu zwrotnych środków pomocowych.

13 JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP Po zakończeniu inwestycji beneficjent rozpocznie spłatę pożyczki (w wysokości 42 milionów zł), co umożliwi sfinansowanie z tych środków innych projektów rewitalizacyjnych. Całość przyjętych rozwiązań przyczynić się może zatem do sfinansowania kolejnych inwestycji publicznych przez stronę prywatną, a przez to do popularyzacji PPP w Polsce. Inicjatywa ta ma na celu również wzmocnienie rynku inwestycji, dzięki czemu miasto Sopot, jak i cały region pomorski stają przed szansą wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.

14 JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP Dzięki niskooprocentowanej pożyczce zwrotnej z Funduszu JESSICA implementacja Projektu Zagospodarowania terenów przydworcowych w Sopocie, stała się realna. W tych jakże trudnych gospodarczo czasach realizacja przez podmioty publiczne inwestycji, które zgodnie z założeniami mają być w sfinansowane przez podmioty prywatne, jest o wiele bardziej prawdopodobna w przypadku niskooprocentowanych instrumentów zwrotnych, niż w przypadku uzyskania komercyjnego finansowania zewnętrznego.

15 JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP Brak akceptacji społecznej, to kolejny czynnik utrudniający realizację projektów partnerskich. Zaangażowanie środków z funduszu Jessica, może przyczynić się do zwiększenia zaufania opinii publicznej do tego rodzaju przedsięwzięć. W przypadku Sopotu, miasta które zajmuje min. wysokie miejsca w rankingach dot. pozyskiwania środków unijnych, jest to kolejny krok w zrównoważonym rozwoju miasta. JESSICA to także swego rodzaju narzędzie promujące projekty PPP. Sopot, jako prekursor partnerstwa publiczno- prywatnego w Polsce, zyskał dodatkowo miano europejskiego pioniera projektów partnerskich, współfinansowanych dzięki funduszom zwrotnym.

16 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Joanna Wiśniewska joanna.wisniewska@um.sopot.pl


Pobierz ppt "Z AGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE Pierwszy projekt hybrydowy w Europie realizowany z funduszu JESSICA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google