Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagospodarowanie terenów przydworcowych W SOPOCIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagospodarowanie terenów przydworcowych W SOPOCIE"— Zapis prezentacji:

1 Zagospodarowanie terenów przydworcowych W SOPOCIE
Pierwszy projekt hybrydowy w Europie realizowany z funduszu JESSICA

2 opis przedsięwzięcia Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów przydworcowych w Sopocie wraz z przebudową układu komunikacyjnego na tym obszarze oraz stworzenie funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. Obecnymi właścicielami gruntów na tym obszarze, są: Miasto Sopot - prawo własności do gruntu; Skarb Państwa – grunty są w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych. Inwestycja powstanie na ponad 17 tys. m2 zlokalizowanych w centrum Sopotu na obszarze pomiędzy ulicami Podjazd, Kościuszki i Kolejową, bezpośrednio przy ulicy Bohaterów Monte Casino;

3 Co się zmieni wokół dworca?

4 powstanie podziemny parking na 240 samochodów oraz nowa infrastruktura drogowa, wprowadzająca pod ziemię ruch kołowy. zbudowany zostanie dwupoziomowy plac miejski połączony z ulicą bohaterów monte cassino oraz skwery pełne zieleni.

5 Wybudowany zostanie nowy budynek dworca ( 500m2 ) przygotowany do obsługi ok pasażerów w ciągu doby.

6 Powstanie część komercyjna tj
Powstanie część komercyjna tj. hotel, kompleks handlowo-usługowy oraz powierzchnie biurowe, tworzące nowoczesną promenadę, z kawiarniami i zieleńcami.

7 Koncepcja przedsięwzięcia

8 Korzyści bezpośrednie dla miasta sopotu
W wyniku realizacji Projektu Miasto uzyska: zmodernizowany układ komunikacyjny; parking podziemny na 240 miejsc; zagospodarowane tereny zielone.

9 Korzyści bezpośrednie dla pkp s.a.
W celu zabezpieczenia odpowiednich warunków obsługi pasażerów, zakłada się ulokowanie w wybudowanych obiektach pomieszczeń, które będą w wyłącznej dyspozycji PKP S.A. Będą to w szczególności: biura; kasy biletowe; informacja; przechowalnia bagażu. Na funkcje dworcowe przeznaczone zostanie ca. 500m2 powierzchni w wybudowanych obiektach.

10 Korzyści bezpośrednie- Partner Prywatny
uzyska dostęp do atrakcyjnych i najlepiej w Polsce zlokalizowanych gruntów; uzyska nowoczesne powierzchnie handlowo – usługowe; osiągnie korzyść finansową w postaci zwrotu z zaangażowanego kapitału.

11 JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP
Wszystkie realizowane dotąd projekty hybrydowe w Polsce i w Europie realizowane były w oparciu o system dotacyjny, a nie fundusze zwrotne! JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Instrument JESSICA ma na celu wsparcie większej liczby dobrych i ważnych projektów kreujących rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy.

12 JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP
Sopocki projekt rewitalizacyjny skorzystał z niskooprocentowanej pożyczki oferowanej ze środków Inicjatywy JESSICA dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata W dniu 7 stycznia br. dzięki podpisaniu ww. umowy Projekt Zagospodarowania terenów przydworcowym w Sopocie, stał się pierwszym w Europie projektem partnerstwa publiczno-prywatnego, finansowanym przy wykorzystaniu zwrotnych środków pomocowych.

13 JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP
Po zakończeniu inwestycji beneficjent rozpocznie spłatę pożyczki (w wysokości 42 milionów zł), co umożliwi sfinansowanie z tych środków innych projektów rewitalizacyjnych. Całość przyjętych rozwiązań przyczynić się może zatem do sfinansowania kolejnych inwestycji publicznych  przez stronę prywatną, a przez to do popularyzacji PPP w Polsce. Inicjatywa ta ma na celu również wzmocnienie rynku inwestycji, dzięki czemu miasto Sopot, jak i cały region pomorski stają przed szansą wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.

14 JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP
Dzięki niskooprocentowanej pożyczce zwrotnej z Funduszu JESSICA implementacja Projektu Zagospodarowania terenów przydworcowych w Sopocie, stała się realna. W tych jakże trudnych gospodarczo czasach realizacja przez podmioty publiczne inwestycji, które zgodnie z założeniami mają być w sfinansowane przez podmioty prywatne, jest o wiele bardziej prawdopodobna w przypadku niskooprocentowanych instrumentów zwrotnych, niż w przypadku uzyskania komercyjnego finansowania zewnętrznego.

15 JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP
Brak akceptacji społecznej, to kolejny czynnik utrudniający realizację projektów partnerskich. Zaangażowanie środków z funduszu Jessica, może przyczynić się do zwiększenia zaufania opinii publicznej do tego rodzaju przedsięwzięć. W przypadku Sopotu, miasta które zajmuje min. wysokie miejsca w rankingach dot. pozyskiwania środków unijnych, jest to kolejny krok w zrównoważonym rozwoju miasta. JESSICA to także swego rodzaju narzędzie promujące projekty PPP. Sopot, jako prekursor partnerstwa publiczno- prywatnego w Polsce, zyskał dodatkowo miano europejskiego pioniera projektów partnerskich, współfinansowanych dzięki funduszom zwrotnym.

16 Dziękuję za uwagę Joanna Wiśniewska


Pobierz ppt "Zagospodarowanie terenów przydworcowych W SOPOCIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google