Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE Opracowanie: Alina Puławska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE Opracowanie: Alina Puławska."— Zapis prezentacji:

1 PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE Opracowanie: Alina Puławska

2 Spis treści Przypis (definicja) s.3 Rodzaje przypisów s.4 Zasady dotyczące wyglądu i umiejscowienia przypisów s.5 Przykład przypisu s.6 Zastosowanie innej interpunkcji s.7 Przypis zawierający tylko elementy obowiązkowe s.8 Elementy opisu fragmentu książki s.9 Przykład s.10 Przypis z zastosowaniem skrótów i innej interpunkcji s.11 Przypis zawierający tylko elementy obowiązkowe s.12 Opis pracy zbiorowej s.13 Przypis zawierający tylko elementy obowiązkowe s.14 ISBN s.15

3 Przypis tekst odnoszący się do pewnego fragmentu tekstu głównego, zawierający objaśnienie do tego fragmentu. powrót

4 Rodzaje przypisów RZECZOWE – objaśniają, komentują, pozwalają na zrozumienie tekstu. SŁOWNIKOWE - wyjaśniają pojęcia. BIBLIOGRAFICZNE - wskazują na wykorzystane źródła i opracowania, informują skąd dany tekst pochodzi. powrót

5 Zasady dotyczące wyglądu i umiejscowienia przypisów - powinny być opracowane krótko, zwięźle, zawierać podstawowe informacje, - zawsze zaczynają się wielką literą i kończą kropką. - mogą być umieszczone na dole strony lub na końcu pracy, - mogą tworzyć bibliografię (być tożsame z bibliografią), - mogą być osobno i wtedy poprzedzają bibliografię załącznikową. powrót

6 Przykład przypisu KOZŁOWSKI, Wiktor. Pierwsze początki terminologii łowieckiej. Opracował, wstępem i komentarzem opatrzył Władysław Jedynak. Wydanie poprawione i poszerzone. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996. 222 s. Biblioteka Klasyki Łowieckiej. ISBN 83-7091-023-8. powrót

7 Ten sam przypis z zastosowaniem innej interpunkcji: KOZŁOWSKI W.: Pierwsze początki terminologii łowieckiej. Opracował, wstępem i komentarzem opatrzył Władysław Jedynak. Wydanie nowe, poprawione i poszerzone. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996. 222 s. Biblioteka Klasyki Łowieckiej. ISBN 83-7091-023-8. powrót

8 Ten sam przypis- tylko elementy obowiązkowe: KOZŁOWSKI W.: Pierwsze początki terminologii łowieckiej. Wyd. nowe, popr. i poszerz. 1996. ISBN 83-7091- 023-8. powrót

9 Elementy opisu fragmentu książki ODPOWIEDZIALNOŚĆ GŁÓWNA TYTUŁ DOKUMENTU MACIERZYSTEGO WYDANIE NUMERACJA CZĘŚCI Odpowiedzialność drugorzędna Miejsce wydania, Wydawca. ROK LOKALIZACJA W OBRĘBIE DOKUMENTU MACIERZYSTEGO powrót

10 Przykład: HABIELSKI, Rafał, OSICA, Janusz. Między niewolą a wolnością. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1998. Józef Haller 1873-1960, generał WP, polityk, s.44 – 45. powrót

11 Przypis z zastosowaniem skrótów i innej interpunkcji: HABIELSKI Rafał, OSICA Janusz. Między niewolą a wolnością. Warszawa: Lud. Spółdz. Wydaw. 1998. Józef Haller 1873-1960 …, s.44 – 45. powrót

12 Przypis zawierający tylko elementy obowiązkowe: HABIELSKI R., OSICA J.: Między niewolą a wolnością. 1998. Józef Haller …, s.44 – 45. powrót

13 Opis pracy zbiorowej Śladami edukacji bibliotekarskiej. Redaktor Hanna Zasadowa. Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1995. 100 s. Bibliotekarze Polscy we wspomnieniach Współczesnych, 4 ISBN 83-085778-39-X powrót

14 Przypis zawierający tylko elementy obowiązkowe: Śladami edukacji bibliotekarskiej. 1995. ISBN 83-085778-X Ale też: Zasadowa Hanna (Red.). Śladami edukacji bibliotekarskiej. Zespół Historyczno- Pamiętnikarski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1995.

15 ISBN (International Standard Book Number) - międzynarodowy numer z zakodowanymi informacjami o wydawcy. powrót

16 KONIECKONIEC Oprac. Alina Puławska


Pobierz ppt "PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE Opracowanie: Alina Puławska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google