Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty wdrażania działania 5.1 PO IG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty wdrażania działania 5.1 PO IG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym."— Zapis prezentacji:

1 Efekty wdrażania działania 5.1 PO IG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

2 Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Początek naboru wniosków: 30 czerwca 2008 r. Koniec naboru wniosków: 13 października 2008 r. Alokacja 2008 – 16,8 mln euro Liczba wniosków złożonych: 9 Wartość złożonych wniosków: 80,7 mln zł Średnia wartość projektu: 11,9 mln zł Wykorzystanie alokacji na rok 2008 (wartość złożonych wniosków): 146,88%

3 Ilość złożonych wniosków poszczególnych województwach (siedziba koordynatora) mazowieckie – 3 śląskie – 2 dolnośląskie – 1 łódzkie – 1 małopolskie – 1 podkarpackie - 1 Warszaw a Ruda Śląska Bielsko Biała Wrocław Łódź Krakó w Miele c

4 Wartość złożonych wniosków do działania 5.1

5

6 Dane dotyczące wielkości powiązania (ilość członków w tym przedsiębiorcy)

7 Dane dotyczące wielkości powiązania (ilość członków w tym przedsiębiorcy)

8 Formy prawne Koordynatora

9

10 Zakres branżowy powiązań kooperacyjnych

11 Najczęściej popełniane błędy formalne 1.Wypełnienie wniosku niezgodnie z Instrukcją: niewypełnione pola, błędy rachunkowe, nieprawidłowo wypełnione pola, brak danych dotyczących podmiotów wchodzących w skład powiązania, nieprawidłowe zakwalifikowanie przedsiębiorców (kryterium nr 5), 2.Brak faktycznej współpracy z organizacją badawczą lub instytucją otoczenia biznesu (kryterium 17), 3.Wnioskodawca nie zapewnia, że podstawowym przedmiotem jego działalności jest realizacji przedsięwzięć na rzecz członków powiązania (kryterium nr 20), 4.Brak niezależności przedsiębiorców (kryterium nr 1), 5.Załączniki: Analiza potrzeb i specyfiki grupy docelowej – brak dokumentu, brak informacji na temat okresu za jaki został ona stworzona.

12 Najczęściej popełniane błędy merytoryczne 1.Brak działalności innowacyjnej przedsiębiorców działających w powiązaniu (kryterium nr 2), 2.Produkty projektu nie są wykorzystywane przez wszystkie podmioty znajdujące się w powiązaniu (kryterium 8), 3.Niepełne określenie potencjału grupy docelowej (kryterium nr 9), 4.Planowane wydatki są niekwalifikowane; szkolenia specjalistyczne niezwiązane z inwestycją (kryterium nr 13), 5.Nie przedstawiono sposobu wyliczenia przychodu ze sprzedaży poza obszar lokalizacji powiązania (kryterium nr 18),

13 Kierunki zmian w działaniu 5.1 PO IG Doprecyzowanie dokumentów programowych w zakresie koncepcji powiązania kooperacyjnego: a)przeniesienie oceny innowacyjności z poziomu członków powiązania na poziom innowacyjności finalnego produktu/usługi powiązania, b)rezygnacja z restrykcyjnego egzekwowania obowiązku koordynatora związanego z podstawową działalnością na rzecz członków powiązania (umożliwienie aplikowania JBR-om i przedstawicielom przedsiębiorców wymienionych w katalogu beneficjentów w Rozporządzeniu) Zmiana opisów kryteriów wyboru projektów, Wprowadzenie nowego typu projektów związanych z ekspansją rynkową powiązania.

14 Kierunki zmian w działaniu 5.1 PO IG INPUT PROJEKT OUTPUT Realizacja projektu Realizacja projektu

15 Kierunki zmian w działaniu 5.1 PO IG Działanie 5.1 zakres interwencji Ekspansja rynkową powiązania - internacjonalizacja – udział w targach, wizytach studyjnych, udział w sieciach (składki), zatrudnienie ekspertów zagranicznych, - wzmocnienie pozycji rynkowej – programy praktyk, staży, koszty adm-biurowe, koszty obsługi projektu Komponent inwestycyjny -budowa infrastruktury b+r - doradztwo - szkolenia - koszty administracyjno-osobowe

16 Kierunki zmian w działaniu 5.1 PO IG Ekspansja rynkowa powiązania Do wydatków niekwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się: nabycie prawa własności nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub na ustanowienie odrębnej własności lokalu, na nabycie prawa użytkowania wieczystego; zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z międzynarodowym transferem technologii drogi nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej; opłaty związane z ochroną własności przemysłowej; związanych z remontem budynków lub pomieszczeń;na podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia będę uzyskania zwrotu tego podatku; na zakup bądź leasing urządzeń, maszyn oraz sprzętu z oprzyrządowaniem, w tym urządzeń oraz wyposażenia biurowego.

17 Kierunki zmian w działaniu 5.1 PO IG Ekspansja rynkowa powiązania Zasady finansowania: Wielkość wsparcia 120 000 - 600 000 zł, intensywność wsparcia do 100 % wydatków kwalifikowanych.

18 Dziękuje za uwagę piotr_kryjom@parp.gov.pl Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Efekty wdrażania działania 5.1 PO IG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google