Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH ASPEKTY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH ASPEKTY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH ASPEKTY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE
JK KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pt. PROBLEMY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH GDAŃSK, 18 PAŹDZIERNIKA 2013 Mgr inż. Jerzy Kowalewski ASPEKTY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE MODERNIZACJI STADIONU ŚLĄSKIEGO 1 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

2 JK PLAN wystąpienia: Charakterystyka techniczna Saturn 2005, projekt realizowany, awaria krokodyli Ekspertyzy PŚ, ITB, PG, przyczyny awarii, zalecone zmiany projektu Problemy realizacyjne czasy realizacji, zmiany struktur organizacyjnych , koszty Wnioski 2 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

3 JK Projekt SATURN 2005 2007 dyskwalifikacja; ekspertyza prof. Andrzeja Flagi 2012 sąd nakazuje PK przeprosić projektanta 3 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

4 4 PROJEKT REALIZOWANY Inwestor: Śląski Urząd Marszałkowski
JK PROJEKT REALIZOWANY Inwestor: Śląski Urząd Marszałkowski Projekt: architektura GMP, konstrukcja SBP (Niemcy) Wykonawca: Konsorcjum: Hochtief, Mostostal, Thermoserr 4 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

5 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
JK CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Największe zadaszenie w Europie (43 tys. m2) Stadion piłkarski, żużlowy, lekkoatletyczny Konstrukcja: zasada koła rowerowego 5 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

6 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI
JK CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Konstrukcja: Złożona Trudna Wrażliwa Sprężona Problem: BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI 6 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

7 JK AWARIA 15 lipca 2011 r. W trakcie montażu (Big Lift) pękły 2 krokodyle. Obciążenie 30% docelowych Od awarii stagnacja 7 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

8 EKSPERTYZY TECHNICZNE
JK EKSPERTYZY TECHNICZNE 0. Krokodyle należy wykonać z innego materiału – narada Analiza Politechniki Śląskiej Konstrukcja zadaszenia została zaprojektowana z pominięciem – a więc z naruszeniem – postanowień Prawa Budowlanego w zakresie bezpieczeństwa. Ekspertyza ITB (8.4.1) w przypadku występowania stanów awaryjnych (…) nie powodują przekroczenia nośności w żadnej z pozostałych lin (8.4.2) w stanie użytkowania przy najmniej korzystnych kombinacjach obciążeń, nośność lin jest zachowana, Konstrukcja w stanie użytkowym i awaryjnym jest bezpieczna Gloryfikacja projektu Ekspertyza Politechniki Gdańskiej Projekt nie zapewnia bezpiecznego użytkowania zadaszenia Trzeba przeprowadzić zmiany w projekcie Konstrukcja powinna być wzmocniona Sprawdzić istniejącą konstrukcję „Szczęśliwy wypadek” 8 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

9 JK EKSPERTYZA ITB 9 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

10 10 EKSPERTYZA ITB Krytyczna ocena Błędy merytoryczne i zaniechania
JK EKSPERTYZA ITB Krytyczna ocena Błędy merytoryczne i zaniechania Brak zainteresowania bezpieczeństwem konstrukcji Sprzyjanie zleceniodawcy i projektantowi Stworzenie zagrożenia katastrofą Kłopoty z odszkodowaniami Niektóre problemy przedstawiono w tekstach: 10 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

11 JK EKSPERTYZA ITB Kuriozum: w stanie eksploatacji naprężenia większe niż w stanie awaryjnym! 11 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

12 12 EKSPERTYZA ITB Projekt krokodyli
JK EKSPERTYZA ITB Projekt krokodyli Nieaktualny typ krokodyla podstawą obliczeń i analiz ITB (Uzupełnienie ekspertyzy ITB marzec 2012 r.) 12 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

13 13 EKSPERTYZA PG „Szczęśliwy wypadek”
JK EKSPERTYZA PG „Szczęśliwy wypadek” Stwierdzone zagrożenie bezpieczeństwa Zalecone: wzmocnienia, analizy, kontrole Zalecone: krokodyle z blachy S355 Wątpliwości: niedokładności montażu nieistotne? Bardzo duże wymagania projektanta przekroczone o 800% nieistotne? Wątpliwości: katastrofa postępująca? Zniszczenie 6 wiązarów z 40 Wątpliwości: metody stany graniczne, naprężenia dopuszczalne? Omówiono stany graniczne (EC), obliczono bez częściowych współczynników, oceniano globalny współczynnik bezpieczeństwa 13 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

14 PRZYCZYNY AWARII obciążenie 30%
JK PRZYCZYNY AWARII obciążenie 30% Wysokie wymagania projektowe dla krokodyli Parametry wytrzymałościowe, dokładność montażu Wady materiałowe krokodyli Kontrola produkcji, parametry wytrzymałościowe, dokładność montażu Ewentualnie srebrny ślad Nieprawidłowości projektu Błędy w oszacowaniu naprężeń, nie uwzględniono imperfekcji Imperfekcje montażowe Błędy przy podnoszeniu - nieuzasadnione 14 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

15 NIEZBĘDNE ZMIANY w PROJEKCIE i ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI
Podwyższenie kategorii do RC3 i CC3 klasa niezawodności, klasa konsekwencji zniszczenia Nowe krokodyle ze stali S355 Dodatkowe liny (wzmocnienie) Uwzględnić współczynnik dla sprężenia Odebrać (sprawdzić) konstrukcję sztywną Większe obciążenia śniegiem - nieuzasadnione Wykonać obliczenia i analizy konstrukcji 15 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

16 CZASY REALIZACJI opracowań eksperckich
JK CZASY REALIZACJI opracowań eksperckich Zadanie Efekt Czas Ekspertyzy Saturn 2005 Dyskwalifikacja Saturn 2005 2 tygodnie Projekt budowlany GMP+SBP Projekt realizowany 8 miesięcy Ekspertyza ITB Akceptacja konstrukcji z wyjątkiem krokodyli 3 + 3 miesiące Ekspertyza Pol. Gdańskiej „Niech eksperci pracują powoli” Wzmocnienie konstrukcji, projekt do zmiany 10 miesięcy Projekt zamienny GMP Projekt spełniający wymagania bezpieczeństwa konstrukcji 42 dni 16 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

17 STRUKTURY ZARZĄDZAJĄCE
JK STRUKTURY ZARZĄDZAJĄCE Do 2012 r. Od 2013 r. Inwestor Śląski Urząd Marszałkowski Stadion Śląski Sp. z o.o. spółka samorządowa, spółka celowa Organizacja budowy Wydział Inwestycji ŚUM Wydz. Modernizacji St. Śl. Stadion Śląski Sp. z o.o. Nadzór inwestorski Inżynier Kontraktu Stadion Śląski Sp. z o.o. Zarządzający użytkowaniem Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie Przełom 2012/2013: zlikwidowano istniejące i powołano nowe struktury organizacyjne wymieniono wszystkie osoby zarządzające czł. zarz. A. Chęciński: „nowy montaż finansowy” 17 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

18 18 KOSZTY Charakterystyczne: Stały wzrost kosztów
JK KOSZTY Data Zadanie Kwota 2007 r. Saturn 2005 90 oraz 130 mln zł 2008 oraz 2010 r. Projekt GMP+SBP 16 oraz 24 mln zł Plan 2008 r. Realizacja modernizacji 250 mln zł Plan 2011 r. 465 mln zł Grudzień 2011 r. Naprawa po awarii 0 zł Maj 2012 r. 50 mln zł Czerwiec 2013 r. Dalsza realizacja 121, , ,4 mln zł Dach Bez dachu Przerwanie Sierpień 2013 r. Projekt zamienny 3,7 mln zł Wrzesień 2013 r. Zobowiązania Październik 2013 r. Do zakończenia ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Charakterystyczne: Stały wzrost kosztów Nierzetelne oszacowania Czł. Zarz. A. Chęciński: „nowy montaż finansowy” 18 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

19 JK WNIOSKI Przedsięwzięcie modernizacja Stadionu Śląskiego to synonim nieudanego procesu inwestycyjnego Nieprawidłowe decyzje i nierzetelne opinie techniczne Brak rozstrzygnięć technicznych; działania pozorne, obietnice bez pokrycia, gra na czas Straty ekonomiczne, społeczne i polityczne Czas działa niekorzystnie 19 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego

20 JK Dziękuję 20 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Śląskiego


Pobierz ppt "I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH ASPEKTY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google