Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca Nauczyciela: Współpraca, obserwacja i samodzielne kształcenie jako elementy dla szkół, które się uczą John M. Fischer Bowling Green State University.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca Nauczyciela: Współpraca, obserwacja i samodzielne kształcenie jako elementy dla szkół, które się uczą John M. Fischer Bowling Green State University."— Zapis prezentacji:

1 Praca Nauczyciela: Współpraca, obserwacja i samodzielne kształcenie jako elementy dla szkół, które się uczą John M. Fischer Bowling Green State University

2 W jaki sposób szkoły mogą być organizacjami wiedzy? Jak wyglądała by praca nauczyciela w takiej szkole? --opracuj listę rzeczy, których można by szukać …

3 „Co to znaczy być dobrym nauczycielem?” Wyniki ewaluacji nauczyciela dla Miasta Nowy Jork zostały upublicznione a duża lokalna gazeta napisała w nagłówku „Najgorszych 8 nauczycieli matematyki w Nowym Jorku” (Strauss, 2012 ). Nauczycielka na tzw. najniższej pozycji w rankingu była w rzeczywistości, bardzo lubiana w szkole dla dzieci niedawnych imigrantów, które rzadko mówiły po angielsku. Była kochana przez społeczność, szanowana przez jej dyrektora a rankingi zostały przez niektórych uznane za parodię (Pallas, 2012)

4 Diane Ravitch Wydział Edukacji Stanu Nowy Jork opublikował wyniki oceny pedagogów w dniu 26 lutego, i jeszcze raz, przeważająca większość nauczycieli została oceniona jako nauczyciele skuteczni lub bardzo skuteczni. Urzędnicy państwowi byli głęboko rozczarowani z powodu tych zdecydowanie korzystnych wyników. Wydaje się, że działają oni przy założeniu, że słabe wyniki muszą być spowodowane przez „złych” nauczycieli, a ich ocena powinna ich kwalifikować do zwolnienia. Wg. ustaleń SED na lata 2013-2014: Ostateczne wyniki oceny pokazują, że więcej niż 95 procent nauczycieli w całym stanie to nauczyciele skuteczni (54 procent) i bardzo skuteczni (42 procent); 4 procent oceniono jako rozwijających się; 1 procent oceniono jako nieskutecznych. Dziewięćdziesiąt cztery procent dyrektorów ocenia się jako skutecznych (66 procent) i bardzo skutecznych (28 procent).

5 Gazeta na Florydzie, Sun-Sentinel Niewielu nauczycieli w stanie Południowa Floryda musi zwiększyć swoją wydajność w pracy, jak wynika z opublikowanych danych oceny nauczyciela. Wyniki oparte na badaniach w roku szkolnym 2013-14 pokazują, że 98,6 procent nauczycieli w Broward County, 99,8 procent w Palm Beach County i 97 procent w Miami Dade otrzymało ocenę wysokiej lub bardzo wysokiej skuteczności. Wyniki są podobne w całym stanie, prawie 98 procent nauczycieli otrzymało dobre opinie i są one podobne do ocen przedstawionych w 2012 i 2013 roku.

6 Lepsze rozwiązanie - nauczyciele i dyrektorzy szkół zaangażowani we wspólne poszukiwania Szkoły starające być uczącymi się organizacjami składają się z osób związanych ze sobą szukaniem odpowiedzi na te same pytania (Schlechty, 2002). Pracują razem nad problemami i zagadnieniami (np. „będziemy starać się zrozumieć, jak uczyć o pojęciu „obywatelstwa” w społeczeństwie”).

7 Szkoły uczące się powinny się różnić od innych miejsc poprzez grupy osób angażujących się w: Pozyskiwanie i dzielenie się wiedzą z grupami wewnątrz organizacji i poza nią, Przypisywanie sobie konkretnych zadań, które pomagają wszystkim wnosić swój wkład, Żądanie czegoś, co niektórzy nazywają pokazami lub prezentacjami nowej wiedzy, która została zdobyta. Ocenę zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy grupami, pod przewodnictwem dyrektorów lub lidera szkoły, ale przy Zaangażowaniu każdego i dzieleniu prawem do ustanawiania celów i utrzymywania wizji i kierunku.

8 Nie mam tej kompetencji Ogólnie to znam, ale nie mogę tego używać w praktyce Trudno powiedzieć Mam pewne trudności, ale w razie potrzeby mogę z tego korzystać Mam wystarczającą wiedzę i umiejętności

9 Jak wygląda obserwowanie nauczycieli podczas pracy? Co mogą zrobić dyrektorzy, aby pomóc nauczycielom działać w kontekście koncentracji na praktyce, pracy swojej i kolegów oraz ich uczniów? Formularze protokołów obserwacji Reguły ramowe Praktyki oparte na dowodach Dobre praktyki

10 Boykin i Noguera(2012) Staraj się o zachowanie „zadaniowe”, wytrwałość, zadawanie pytań, branie udziału w dyskusjach Staraj się o głębokie zaangażowanie (pracę z trudnymi pojęciami lub próbę zdobycia trudnej umiejętności Staraj się o pracę z obszarami największego zainteresowania uczniów, pozytywne nastawienie, ciekawość, zaangażowanie w zadania

11 Protokoły obserwacji Banister 16. Uczniowie brali udział w przekazywaniu swoich pomysłów za pomocą różnych środków i mediów. 0 1 2 3 4 17. Pytania nauczyciela wywoływały różne sposoby myślenia. 0 1 2 3 4 Fischer i Mazurkiewicz Edukacja uczniów poprzez momenty „krytyczne” w klasie. " „Momenty” - korzystanie z kluczowych punktów jako tematów do pytań i podsumowań. Zapewnienie przejścia do celów klasy i kursu. Przykłady: Miejsce na pojawiające się problemy i chwile wbudowane w proces planowania, stwierdzenia „ja wierzę, że”, zapewniające jasne wyrażanie opinii Zdawanie sobie sprawy z istnienia momentów „Aha”. Przykłady: debatowanie i dzielenie się nieporozumieniami w otwarty sposób, wykazywanie wysokiego poziomu zaangażowania w „krytycznych” momentach

12 „Najlepsze praktyki” traktują pomysły poważnie, wierzą w zadawanie pytań, wierzą w możliwości ludzkiego postępu. Instrukcja, która działa w klasie (Dean Hubbell, Pitler, Stone, 2012) Kluczowe wnioski na temat sposobów poprawy pracy nauczycieli w szkołach. Tworzenie silnych środowisk uczenia się Ustalanie celów, zapewnianie informacji zwrotnej, wzmocnienie wysiłków, zapewnienie uznania, użycie metod opartych na współpracy Pomoc uczniom z rozwijaniu zrozumienia Używanie silnych pytań i zaawansowanych metod organizacji, zdjęć / wykresów, podsumowywanie i robienie notatek, zapewnianie praktyki Rozszerzenie i zastosowania wiedzy Zidentyfikowanie podobieństw i różnic, generowanie i sprawdzanie hipotez.

13 „Praktyki oparte na faktach są niezgodne z kulturą poszukiwań odpowiedzi, ponieważ poszukiwanie zostało już zrealizowane przez innych …” (Anderson and i Herr, 2011)

14 W jaki sposób uczniowie się uczą? Praca nauczyciela powinna się skupiać na uzyskaniu większego zrozumienia zmieniających się odpowiedzi na to pytanie. Jakie praktyki nauczania generują dowody poprawy w zakresie nauczania i uczenia się? Jak pracujemy z nauczycielami w celu lepszego wykorzystania tych „najlepszych praktyk”?

15 Spacer obserwacyjny „różni się tych obserwacji, które koncentrują się na jednej klasie, ponieważ intencją jest stworzenie obrazu całej szkoły, składającego się z wielu małych ujęć...” „... Jest to strategia mająca zapewnić, szkole, a nie pojedynczym nauczycielom, opinii zwrotnych na temat tego, co ona robi a czego nie robi.” (Protheroe, 2010).

16 Są to rutynowe – pięcio-minutowe (nie więcej niż 15 min) zadania realizowane w klasie 2-4 klas na dzień. Mają cel— w jednym tygodniu można się zastanowić, jak jasny jest cel lekcji, w następnym wykorzystać technikę grup uczniów. Lider szkoły ma protokół zaprojektowany przez zespół do wykorzystania po wejściu do klasy: co jest na ścianach, jak wygląda zaangażowanie uczniów?

17 Co robi nauczyciel? W niektórych modelach, obserwatorzy to mały zespół. Następnie, na korytarzu, poza klasą, obserwatorzy: dzielą się obserwacjami, omawiają dowody celów, starają się zdobyć nowe informacje o tym, co widzieli i ustalają punkt skupienia i plan, które mogą być zastosowane podczas wizyty w następnej klasie.

18 Teraz obserwujemy nauczycieli 1. Co chciałbyś zobaczyć? (aktualizacja listy) 2. Omów swoją listę i rzeczy, jakie widziałeś/łaś na każdej lekcji. O czym jeszcze chcesz wiedzieć więcej? Na czym warto się skupić z tymi nauczycielami? Na czym skupi się Twoje podsumowanie z nauczycielem?

19 Uczące się szkoły Senge (2012) Realne korzyści z koncepcji to definicje tego, czym są te organizacje– „opisowa lista podstawowych właściwości wzorca postępowania.”

20 „To, co jest potrzebne to szkoły, które sprawiają, że dla większości uczniów możliwe jest zrobienie tego, co pokolenie temu zakładano jako możliwe dla 15 do 30 procent studentów: myślenie twórcze; opanowanie intelektualnie wymagających pojęć; analizowanie propozycje w ich kontekstach kulturowych, historycznych i ekonomicznych; dobre rozumowanie i przekonująca argumentacja... "(Schlechty, 2009)

21 Praca nauczyciela w szkołach uczących się Praca nauczyciela musi obejmować struktury decyzyjne: – takie, które tworzą pionowe i poziome połączenia dla nauczycieli do zaangażowania się w reformy, podlegania obserwacji, dzielenia się pytaniami dotyczącymi lekcji, skupienia się na pracy, w jaką nauczyciele angażują uczniów

22 Praca nauczyciela w szkołach uczących się cd. Praca nauczyciela musi się skupiać na pracy codziennej, pracy uczniów i nauczycieli. – Takiej, która odzwierciedla najlepsze praktyki w zakresie planowania i pedagogiki, takie, które są zróżnicowane, skupione na uczniu oraz reprezentatywne dla wspólnej odpowiedzialności nauczycieli i uczniów względem nauki.

23 Praca nauczyciela w szkołach uczących się cd. Praca nauczyciela musi się skupiać na relacjach: – Takich, które wymagają od liderów szkolnych oraz nauczycieli przyjęcia postawy pokory i poczucia wspólnoty

24 I w końcu … Dyrektorzy szkół, pracujący z nauczycielami w uczących się szkołach muszą pracować, aby odpowiedzieć na ważne pytania kontekstowe o ich praktyki i środowisko, w którym występują.

25 Jakieś pytania? Proszę o kontakt! jfisch@bgsu.edu


Pobierz ppt "Praca Nauczyciela: Współpraca, obserwacja i samodzielne kształcenie jako elementy dla szkół, które się uczą John M. Fischer Bowling Green State University."

Podobne prezentacje


Reklamy Google