Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERESA DĄBEK NAUCZYCIEL SP nr 23 w GLIWICACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERESA DĄBEK NAUCZYCIEL SP nr 23 w GLIWICACH"— Zapis prezentacji:

1 TERESA DĄBEK NAUCZYCIEL SP nr 23 w GLIWICACH
PRZEBIEG PRAKTYK REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ” TERESA DĄBEK NAUCZYCIEL SP nr 23 w GLIWICACH

2 Gliwice, wrzesień 2012 r. Praktyka obejmowała przeprowadzenie 48 sesji z programu „Klucz do uczenia się”, trwała 6 tygodni, podczas których uczniowie zapoznali się z modułem - Gry rozwijające oraz z modułem – Konstrukcje. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas „0” – VI w trakcie zajęć świetlicy opiekuńczo – wychowawczej. Uczniowie z wielką radością i zaangażowaniem przystępowali do zadań, które sprawiły im wiele przyjemności i dały mnóstwo pozytywnych emocji.

3 Dzieci podczas zabawy z Kluczem uczyły się zdobywać samodzielnie wiedzę i stosować ją w nowych warunkach, jak również rozwiązywać przy jej pomocy problemy. Ciekawe metody pracy, inne od stosowanych dotychczas spowodowały, że dzieci były bardzo aktywne i kreatywne. W trakcie zajęć dzieci nabierały poczucia własnej wartości, uczyły się tolerancji i dochodzenia do kompromisów.

4 „Klucz do uczenia się” to program edukacyjny oparty na teorii Lwa Wygotskiego. Jest to atrakcyjny i innowacyjny program, znajduje się w nim dużo praktycznych ćwiczeń oraz różnorodność materiałów dydaktycznych i ciekawych scenariuszy dla nauczycieli. Uczy on umiejętności „uczenia się”, a nie wiedzy, pozwala na indywidualizm dziecka, a przede wszystkim pozwala prowadzić zajęcia w grupach dzieci o zróżnicowanych możliwościach poznawczych i wykonawczych. Systematyczna praca według kolejnych sesji pozwala na czerpanie radości i przyjemności z uczenia się, a jak wiadomo zabawa jest podstawową formą działalności dziecka.

5 Konstrukcja programu umożliwia tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do pracy, zapewnia satysfakcję uczestnictwa w pełnej niespodzianek przygodzie, wyzwala kreatywność, ćwiczy posiadane i nowe kompetencje. Program pozwala dziecku posiąść i w wybrany sposób stosować narzędzia niezbędne do poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania celów. Program oferuje ćwiczenia, które zachęcają dzieci do rozwijania i wyrażania uczuć i pomysłów o świecie w różnych kontekstach. Obejmuje to oglądanie rysunków schematycznych i wizualizowanie szeregu możliwych rysunków lub historii, korzystanie z kształtów geometrycznych do tworzenia różnorodnych przedmiotów, wizualizowanie i tworzenie swoich własnych pełnych rysunków w oparciu o schematy oraz niekompletne obrazy. We wszystkich tych zadaniach dzieci powinny udzielać bardzo różnorodnych odpowiedzi, przy czym zachęca się je do dzielenia się swoimi pomysłami, do słuchania innych oraz przedstawiania swoich opinii. Największą cechą ćwiczeń jest nacisk na zachęcanie dzieci do badania szeregu możliwych rozwiązań dla każdego zadania.

6 GRY ROZWIJAJĄCE Moduł „Gry rozwijające” pomaga dzieciom w rozwijaniu umiejętności wyobrażania i kreatywnego rozwiązywania problemów, szukania swoich własnych rozwiązań oraz sprawdzania, czy takie rozwiązania są praktyczne. Dzieci uczą się patrzeć na określoną prostą cechę i wizualizować całą konstrukcję. Uczą się analizować, jak zmienia się dana sytuacja jeśli zastosujemy do niej zestaw zasad. Program kładzie nacisk na umiejętności językowe i komunikatywne, jak również na pomaganie dzieciom w uczeniu się koncentracji, rozpoznawaniu symboli oraz w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych. Gry rozwijające pozwalają na poznanie ciekawych gier i zabaw dydaktycznych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w przyjemny sposób, a nowe metody pracy uatrakcyjniają zajęcia lekcyjne oraz ułatwiają przyswojenie wiedzy i zdobycie nowych kompetencji. Dzieci świetnie bawią się i nie mają poczucia, że uczą się.

7 Zajęcia z dziećmi – Gry rozwijające
Dzieci nazywały przedmioty na podstawie ich reprezentacji schematycznej, podawały bardzo dużo prawidłowych odpowiedzi i świetnie się przy tym bawiły.

8 Zadaniem dzieci było wyobrażenie sobie przedmiotu na podstawie jego cech wizualnych. Dzieci doskonale poradziły sobie z tym problemem prawidłowo dopasowując przedmioty do właściwych przedstawień schematycznych.

9 Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy”, „Odwrócone raz, dwa, trzy”, „Znajdź mój błąd” oraz „Ruszamy się”. Dzieci świetnie bawiły się, zabawy te dostarczyły im wiele radości.

10 Dzieci z dużym zaangażowaniem nazywały różne przedmioty pasujące do rysunku schematycznego oraz tworzyły swoje własne obrazki z małego szczegółu.

11 Każde dziecko otrzymało kartkę z niedokończonymi rysunkami, zadaniem dzieci było uzupełnienie rysunków o brakujące elementy. Dzieci koncentrowały się i prawidłowo uzupełniły rysunki.

12 Dzieci były zachwycone zabawą „Magiczne okulary kształtów” i wykazały się umiejętnością właściwego rozpoznania przedmiotów i obrazków, których kształty odpowiadały kształtowi referencyjnemu.

13 Dzieci prawidłowo rozpoznawały i klasyfikowały zwierzęta (ryby, ssaki, ptaki). Każde dziecko czekało na swoją kolejkę przestrzegając zasad zabawy i wybierało kolejno obrazki.

14 Dzieci prawidłowo stosowały kod, aby połączyć obrazki zwierząt z ich substytutami geometrycznymi, kształty geometryczne stosowały jako symbole – wiedziały, że kształt mówi im, gdzie ustawić obrazek zwierzęcia.

15 Dzieci rozumiały, że kształt przedmiotu i kształt cienia mają takie same ważne cechy wizualne, rozpoznawały przedmiot poprzez przyglądanie się ważnym cechom wizualnym i prawidłowo dopasowały przedmiot do jego cienia.

16 Korzyści wynikające z programu Gry Rozwijające skupiają się na kluczowych procesach poznawczych symbolizacji, modelowania, analizy logicznej i twórczej ekspresji. Program ten skupia się na umiejętnościach językowych i komunikacyjnych oraz na pomaganiu dzieciom w koncentrowaniu się, rozpoznawaniu symboli i rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych. Pomaga też dzieciom w rozwinięciu wiedzy i zrozumienia.

17 Program ten daje dzieciom możliwość uczenia się o sobie jako istocie fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Dzieci uczą się o świecie przyrody i materii, o istotach żywych i przedmiotach nieożywionych oraz relacjach między ludźmi. Dzieci są zachęcane do badania i rozwijania empatii oraz pomagania innym w nauce

18 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "TERESA DĄBEK NAUCZYCIEL SP nr 23 w GLIWICACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google