Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwarcie projektu eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwarcie projektu eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny"— Zapis prezentacji:

1 Otwarcie projektu eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny
Rafał M. Gęślicki

2 Istota projektów e-Administracji
Łatwiejszy dostęp do usług publicznych Skrócenie czasu potrzebnego na obsłużenie klienta zewnętrznego Zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie Wprowadzenie transparentności w funkcjonowaniu urzędu Obniżenie kosztów administracji

3 Zmiana sposobów komunikacji
Kontakt bezpośredni i poczta Telefon i faks , www, SMS

4 Informacje o projekcie
Nazwa projektu eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny Zamawiający Województwo Opolskie w imieniu, którego działa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego 57 Jednostek Samorządu Terytorialnego Wykonawca Siemens sp. z o.o. (Siemens Business Services) Data podpisania umowy 14 grudnia 2005 Zakres projektu Przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej Wdrożenie systemu informatycznego MunSol Budżet projektu ,71 PLN bez podatku VAT ,97 PLN z podatkiem VAT 6% poniżej kosztów skalkulowanych w studium wykonalności

5 Kluczowe dokumenty kontraktu
Studium wykonalności projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny z dn. 18 sierpnia 2005 roku Program funkcjonalno-użytkowy projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” Oferta firmy Siemens z dn. 18 listopada 2005 roku, wersja 1.32 Umowa z dn. 14 grudnia 2005 roku zawarta pomiędzy Województwem Opolskiem, a firmą Siemens

6 Zakres projektu wg kontraktu
Sprzęt komputerowy Oprogramowanie Infrastruktura sieciowa 2 041 komputerów PC 2 041 monitorów 115 serwerów, w tym: 53 serwery www – typ 1 4 serwery www – typ 2 53 serwery aplik. – typ 1 5 serwerów aplik. – typ 2 57 skanerów 57 zestawów do znak. dok. 60 kiosków internetowych 2554 stanowiska MunSol 2041 MS Office Basic 2041 Symantec Antyvir Sieci LAN VPN Dostęp do Internetu Podpis cyfrowy Usługi 147 certyfikatów kwalifik. 147 czytników kart 147 kart procesorowych Wdrożenie systemu Promocja projektu

7 Komponenty projektu Zarządzanie projektem Integracja MunSol PKI
Sprzęt komputerowy Aktywne urządzenia sieciowe Pasywne urządzenia sieciowe Kioski internetowe

8 Sprzęt firmy HP Stacje klienckie Skanery Serwery
Komputer PC – HP DC5100 MT Monitor – HP L1706 Skanery HP scanjet 5590 Serwery HP ML310 G2 HP ML350 G4p

9 Zestawy do popisu cyfrowego
Czytnik OmniKey CardMan 3121 USB Karta procesorowa Procesor: SLE66CX322P (Infineon) System operacyjny: CardOS/M4.01 (Siemens) Podpis kwalifikowany

10 Zestawy do znakowania dokumentów
Drukarka kodów Zebra TLP 2844 Z Czytnik kodów PSC QS 2500

11 Kioski internetowe Infokioski
MAGIT Kiosk multimedialno internetowy Bankomat-Slim

12 Oprogramowanie System zarządzania dokumentacją i sprawami MunSol
MS Office Basic Edition Symantec Antyvir

13 Urządzenia sieciowe Urządzenia aktywne firmy Cisco
Switch Cisco Catalist 2950T Switch Cisco Catalist 3560G Switch Cisco Catalist 4503 Router Cisco 1812/K9 Elementy pasywne firmy Molex

14 Zarządzanie projektem
Metodyka PMI (www.pmi.org) Proces inicjacji projektu Proces planowania projektu Proces realizacji projektu Proces kontroli projektu Proces zamknięcia projektu

15 Kluczowe osoby ze strony Siemens

16 Kierownik projektu ze strony Siemens
Rafał M. Gęślicki Telefon: Telefaks: Tel. kom.: Adres: Siemens Sp. z o.o. Siemens Business Services ul. Żupnicza 11 (bud. 02) Warszawa

17 Harmonogram (wariant optymistyczny)
Zakończenie budowy i konfiguracji sieci Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji komputerów PC Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji serwerów Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji pozostałego sprzętu Zakończenie wdrożeń pilotażowych Zakończenie wszystkich wdrożeń Zakończenie projektu

18 Harmonogram – MUSIMY PAMIĘTAĆ
Etapy projektu Wg Studium Wykonalności przygotowanie organizacyjno – techniczne (3 miesiące) I II dostawa, instalacja komponentów sprzętowych i programowanych oraz pilotażowe wdrożenie rozwiązania (7 miesięcy) III dalsze wdrożenie systemu włącznie z dostosowaniem rozwiązania do potrzeb Beneficjenta (14 miesięcy) IV utrzymanie – rozwój systemu (poza zakresem kosztów przedmiotowej dotacji) Zgodnie z założeniami studium wykonalności – 24 miesiące

19 Monitorowanie postępów prac
Najbliższe działania Inicjacja Spotkanie otwierające Powołanie zespołów Przydział ról Planowanie Wizje lokalne Modyfikacja planów Zatwierdzenie planów Wykonanie Budowa sieci LAN Dostawa sprzętu Kontrola Monitorowanie postępów prac

20  Lokalizacja infomatu
Wizje lokalne  Protokół otwarcia  Weryfikacja LAN  Lokalizacja infomatu

21 Zmiany w zakresie projektu
 Zgłoszenie zmiany

22 Bieżące zadania po stronie JST
Wyznaczanie osób (lokalnych koordynatorów), o ile nie są już wyznaczone Zweryfikowanie, czy wyznaczone wcześniej osoby będą pełniły tą funkcję Przekazanie Kierownikowi Projektu upoważnień lokalnych koordynatorów (oraz innych osób, jeżeli występują) upoważnionych do akceptowania dokumentów projektowych, w szczególności: Protokołów otwarcia Zgłoszenia zmiany Protokołów odbioru Przekazanie Kierownikowi Projektu szczegółowych danych kontaktowych lokalnych koordynatorów, w szczególności: Numeru telefonu komórkowego Adresu

23 MunSol – rozwiązanie dla samorządu
Komponenty MunSol: CC – Contact Center Gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja wszystkich kontaktów napływających do JST. WF – Workflow Wewnętrzny obieg dokumnetów i zarządzanie sprawami wewnątrz JST bazujące na zaimplementowanych procedurach. CM – Content Manager Interfejs inrenetowy Główne procesy MunSol Obsługa kontaktów Przyjmowanie kontaktu Kwalifikacja kontaktu Obsługa spraw Inicjacja sprawy Pytanie w sprawie Stan sprawy Uzupełnienie sprawy Zamknięcie sprawy Zarządzanie informacją Baza wiedzy Baza dokumentów Obsługa zapytań Archiwizacja dokumnetów

24 Architektura systemu

25 Kontakt w sprawach projektu
Rafał M. Gęślicki Telefon: Telefaks: Tel. kom.: Adres: Siemens Sp. z o.o. Siemens Business Services ul. Żupnicza 11 (bud. 02) Warszawa Bardzo dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Otwarcie projektu eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google