Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość wizyty premedykacyjnej a wybrane aspekty lęku chorego przed znieczuleniem Jakość wizyty premedykacyjnej a wybrane aspekty lęku chorego przed znieczuleniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość wizyty premedykacyjnej a wybrane aspekty lęku chorego przed znieczuleniem Jakość wizyty premedykacyjnej a wybrane aspekty lęku chorego przed znieczuleniem."— Zapis prezentacji:

1 Jakość wizyty premedykacyjnej a wybrane aspekty lęku chorego przed znieczuleniem Jakość wizyty premedykacyjnej a wybrane aspekty lęku chorego przed znieczuleniem Joanna Sawicka 1, Agata Borowska 1, Magdalena Daniłko 1, Michał Kowalczyk 1, Aleksandra Jastrzębska 1, Agnieszka Rutkowska 1, Katarzyna Wawrzyniak 2, Krzysztof Kusza 2 1 Studenckie Koło Anestezjologiczne Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szpital Uniwersytecki, Bydgoszcz, Polska 2 Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szpital Uniwersytecki, Bydgoszcz, Polska Kraków, 2008

2 Wstęp Wizyta premedykacyjna: Służy m.in.: wyjaśnieniu choremu istoty znieczulenia Służy m.in.: wyjaśnieniu choremu istoty znieczulenia oraz związanych z nim możliwych zagrożeń. oraz związanych z nim możliwych zagrożeń.Lęk: Jest to negatywny stan emocjonalny związany Jest to negatywny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego niebezpieczeństwa, z przewidywaniem nadchodzącego niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, nie związanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem. W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, nie związanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem.

3 Cel pracy Celem naszej pracy jest ocena wpływu wizyty premedykacyjnej na odczuwanie lęku u chorych zakwalifikowanych do planowych Celem naszej pracy jest ocena wpływu wizyty premedykacyjnej na odczuwanie lęku u chorych zakwalifikowanych do planowych zabiegów operacyjnych zabiegów operacyjnych

4 Materiał i metodyka A+B= 90 chorych A- chorzy, którzy chcieli szczegółowego przedstawienia możliwych zagrożeń i powikłań związanych ze znieczuleniem ( 67%) B- chorzy, którzy nie chcieli szczegółowych informacji dotyczących możliwych zagrożeń i powikłań związanych ze znieczuleniem ( 33 % ) Badanie ankietowe przeprowadzone przez członków STA. Ankieta zawierała pytania dotyczące m.in.: jakości wizyty premedykacyjnej odczuwanego lęku przed znieczuleniem Wyniki badania poddano analizie statystycznej.

5 Wyniki Średni czas wizyty premedykacyjnej: 5-10 minut ( średnio 7.7 min) Średni czas wizyty premedykacyjnej: 5-10 minut ( średnio 7.7 min)

6 Wyniki Zakres informacji o możliwości wystąpienia powikłań w czasie znieczulenia, a poziom lęku 33% 7% 66% % grupa A lęk

7 Wnioski Lęk - otwarte informowanie chorego o istocie znieczulenia, zmniejsza lęk przed znieczuleniem Czas- poświęcony choremu oraz jakość wizyty premedykacyjnej ma zasadnicze znaczenie w wytworzeniu u niego poczucia bezpieczeństwa i zmniejszeniu lęku związanego z planowanym znieczuleniem. Wzrost poczucia lęku - w obu grupach chorych wskazuje na potrzebę poszukiwań innych przyczyn związanych z tym rodzajem negatywnych emocji


Pobierz ppt "Jakość wizyty premedykacyjnej a wybrane aspekty lęku chorego przed znieczuleniem Jakość wizyty premedykacyjnej a wybrane aspekty lęku chorego przed znieczuleniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google