Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych S C E N A R I U S Z N A P I S A Ł O Ż Y C I E.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych S C E N A R I U S Z N A P I S A Ł O Ż Y C I E."— Zapis prezentacji:

1

2 Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych S C E N A R I U S Z N A P I S A Ł O Ż Y C I E

3 2 Internacjonalizacja a działania marketingowe na rynkach zagranicznych Podstawowe pojęcia Orientacje działań przedsiębiorstwa Motywy działań międzynarodowych

4 3 Orientacje działań przedsiębiorstwa Orientacja etnocentryczna Orientacja etnocentryczna Orientacja policentryczna Orientacja policentryczna Orientacja regiocentryczna Orientacja regiocentryczna Orientacja geocentryczna (globalna) Orientacja geocentryczna (globalna)

5 4 Motywy działań międzynarodowych Rynkowe Rynkowe Kosztowe Kosztowe Zaopatrzeniowe Zaopatrzeniowe Polityczne Polityczne

6 5 Badania marketingowe rynków zagranicznych Pojęcie badań rynków zagranicznych Rodzaj i zakres badań Strategie otwierania rynku Istota i rodzaj międzynarodowej integracji europejskiej Standaryzacja strategii w marketingu międzynarodowym Charakter branży a strategie podejścia do rynku

7 6 Rodzaj badań Strukturalne - dotyczą czynników otoczenia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych nie podlegających zmianom lub zmieniających się w długich okresach. Strukturalne - dotyczą czynników otoczenia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych nie podlegających zmianom lub zmieniających się w długich okresach. Koniunkturalne - odnoszą się do tych elementów rynku oraz elementów polityki marketingowej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych i jego konkurentów, które tworzą przesłanki do podejmowania przez przedsiębiorstwo decyzji bieżących. Koniunkturalne - odnoszą się do tych elementów rynku oraz elementów polityki marketingowej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych i jego konkurentów, które tworzą przesłanki do podejmowania przez przedsiębiorstwo decyzji bieżących.

8 7 Strategie marketingowe na rynkach zagranicznych Strategie wejścia na rynki zagraniczne Strategie działania wobec konkurencji

9 8 Strategie wejścia na rynki zagraniczne to strategie dotyczące wyboru określonej formy działalności zagranicznej oraz sposobu ekspansji na rynki zagraniczne i kolejności ich opanowywania. Czynnikiem decydującym o wyborze strategii wejścia na rynek zagraniczny jest pozycja przedsiębiorstwa na rynku (atuty konkurencyjne) skonfrontowane z atrakcyjnością rynku. SPRZEDAŻ LICENCJI. JOINT - VENTURE MONTARZ ZA GRANICĄ INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE EKSPORT POŚREDNI EKSPORT BEZPOŚREDNI EKSPORT POŚREDNI ATUTY KONKURENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA ATRAKCYJNOŚĆ RYNKU

10 9 Strategie wejścia na rynki zagraniczne cd. Rodzaje strategii z punktu widzenia sposobu ekspansji na rynki zagraniczne: Koncentracja rynkowa Dywersyfikacja rynkowa LICZBA RYNKÓW\ DYWERSYFIKACJA KONCENTRACJA OPTYMALNA LICZBA RYNKÓW W DŁUGIM CZASIE CZAS

11 10 Strategie wejścia na rynki zagraniczne cd. Strategie przedsiębiorstwa ze względu na sposób osiągania celu: Strategia wypukła Strategia wypukła Strategia wklęsła Strategia wklęsła SPOSÓB DOJŚCIA DO CELU CZAS CEL STRATEGIA WYPUKŁA STRATEGIA WKLĘSŁA

12 11 Strategie działania wobec konkurencji Wyróżniamy strategię konkurowania: Cenową Cenową Niskich cen Niskich cen Poza cenową Poza cenową Dyferencjacji (różnicowania) Dyferencjacji (różnicowania) Koncentracji Koncentracji

13 12 Strategie działania wobec konkurencji cd. Możemy je podzielić również ze względu na kryterium w stosunku do konkurencji: rezygnacji lub wycofywania się z rynku rezygnacji lub wycofywania się z rynku luk rynkowych luk rynkowych imitacji działania konkurencji imitacji działania konkurencji kooperacji kooperacji walki walki ATUTY PRZEDSIĘBIORSTWA strategia walki strategia imitacji strategia kooperacji strategia luk rynkowych strategia wycofywania się z rynku

14 13 Stare i nowe strategie kooperacji przedsiębiorstw CechyStare strategieNowe strategie MotywacjePrzede wszystkim o charakterze finansowym Główne z punktu widzenia strategii rynkowej i zapewnienia sobie korzystnej pozycji konkurencyjnej KapitałUdział w formie akcji w spółce Oprócz wkładu finansowego także technologia i inne zasoby produkcyjne Elastyczność powiązańRozwiązania prawne, raczej mało elastyczne, związane z realizacją celów w sferze produkcji Powiązania elastyczne o charakterze otwartym uzależnione od zmian sytuacji na rynku Liczba partnerówPrzeważnie dwóchCzęsto więcej niż dwóch Czas porozumieniadługookresoweKrótko, średnio i długookresowe PartnerzyZwykle przedsiębiorstwa będące konkurentami Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa krajowe i wielonarodowe, często są to konkurenci

15 14 Strategie otwierania rynku macierz Ansoffa STRATEGIA PRZENIKANIA(PENETRACJI) NAJMNIEJ RYZYKOWNA STRATEGIA ROZSZERZANIA RYNKU(ROZWOJU) STRATEGIA ROZWOJU PRODUKTUSTRATEGIA DYFERENCJACJI(RÓŻNICOWANIA) NAJBARDZIEJ RYZYKOWNA PRODUKTY RYNKI STARE NOWE

16 15 Kierunki zmian produktu i rynku działania Obserwując działania różnych firm można zauważyć trzy typowe kierunki zmian:

17 16 Istota i rodzaj międzynarodowej integracji europejskiej Integracja oznacza proces gospodarczego scalania, jej istotą jest proces wszechstronnych przeobrażeń i dostosowań w strukturze ekonomicznej integrujących się elementów. Dochodzi do scalenia elementów i kształtowania komplementarnej i spójnej struktury ekonomicznej całego obszaru. Dokonuje się to poprzez wewnętrzne i wzajemne dostosowanie się struktur gospodarczych.

18 17 Warunki integracji Struktury gospodarcze poszczególnych krajów muszą być rzeczywiście lub potencjalnie komplementarne Struktury gospodarcze poszczególnych krajów muszą być rzeczywiście lub potencjalnie komplementarne Kraje muszą dysponować niezbędnymi warunkami technicznymi umożliwiającymi ich wzajemne obroty (zwłaszcza przepływ towarów) Kraje muszą dysponować niezbędnymi warunkami technicznymi umożliwiającymi ich wzajemne obroty (zwłaszcza przepływ towarów) Polityka ekonomiczna państwa i tworzenie pewnych form instytucjonalno – organizacyjnych (np. strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia gospodarcza). Polityka ekonomiczna państwa i tworzenie pewnych form instytucjonalno – organizacyjnych (np. strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia gospodarcza).

19 18 Formy i typy międzynarodowej integracji gospodarczej Metoda funkcjonalna (likwidacja barier w przepływie towarów i czynników wytwórczych zaś proces integracji jest rezultatem działania mechanizmu rynkowego) Metoda funkcjonalna (likwidacja barier w przepływie towarów i czynników wytwórczych zaś proces integracji jest rezultatem działania mechanizmu rynkowego) Metoda instytucjonalna (autorytatywna) skoordynowanie i zintegrowanie polityki ekonomicznej (przekazanie funkcji ekonomicznych wspólnym lub ponadnarodowym instytucjom) Metoda instytucjonalna (autorytatywna) skoordynowanie i zintegrowanie polityki ekonomicznej (przekazanie funkcji ekonomicznych wspólnym lub ponadnarodowym instytucjom)

20 19 Standaryzacja strategii w marketingu międzynarodowym Standaryzacja oznacza wykorzystanie tego samego (produktu, ceny, promocji, dystrybucji) w skali międzynarodowej. Standaryzacja pozwala na zmniejszenie kosztów.

21 20 Czynniki wpływające na stopień standaryzacji STOPIEŃSTANDARYZACJI RYNEK DOCELOWY: OBSZAR GEOGRAFICZNY CZYNNIKI EKONOMICZNE RODZAJ PRODUKTU: TYP PRODUKTU POZYCJA PRODUKTU CZYNNIKI ORGANIZACYJNE: ORIENTACJA ZESPOŁOWA RELACJE MIĘDZY CENTALĄ A FILIAMI DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ POZYCJA RYNKOWA: ROZWÓJ RYNKU WARUNKI RYNKOWE KONKURENCJA OTOCZENIE: MIKROOTOCZENIE MAKROOTOCZENIE

22 21 Korzyści ze standaryzacji Możliwość obniżki kosztów działalności na rynku międzynarodowym Możliwość obniżki kosztów działalności na rynku międzynarodowym Możliwość kształtowania jednolitego, globalnego wizerunku firmy lub produktu Możliwość kształtowania jednolitego, globalnego wizerunku firmy lub produktu Możliwość doskonalenia planowania i kontroli działalności firmy Możliwość doskonalenia planowania i kontroli działalności firmy Możliwość promowania dobrych pomysłów marketingowych w skali całego świata Możliwość promowania dobrych pomysłów marketingowych w skali całego świata

23 22 Charakter branży a strategie podejścia do rynku KORZYŚCI STRATEGII GLOBALNEJ CELOWOŚĆ DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ RYNKU DUŻA MAŁA MAŁADUŻA SAMOLOTY PRZEMYSŁ KOSMICZNY TELEKOMUNIKACJA KOMPUTERY MASZYNY BUDOWLANE FARMACEUTYKI SAMOCHODY BIOTECHNOLOGIA TWORZYWA SZTUCZNE HANDEL DETALICZNY SPRZĘT MEDYCZNY TOWARY ROLNO - SPOŻYWCZE

24 23 Przykłady strategii przedsiębiorstw Wejście zagranicznych firm na polski rynek Strategia wejścia na polski rynek firmy Cadbury (UK)

25 24 Wejście zagranicznych firm na polski rynek Ekspansja zagranicznych firm handlowych w Polsce może przybierać dwie formy: koncepcja działania przenoszona jest z kraju macierzystego w postaci w zasadzie nie zmienionej, a przedsiębiorstwo jest zarządzane centralnie, np. Ikea, Bata, Benetton koncepcja działania przenoszona jest z kraju macierzystego w postaci w zasadzie nie zmienionej, a przedsiębiorstwo jest zarządzane centralnie, np. Ikea, Bata, Benetton koncepcja działania dostosowana jest do warunków rynku polskiego. Są to najczęściej przedsiębiorstwa branży żywnościowej, np. Rema 1000, Leclerc, Globi. Ich polityka asortymentowo – cenowa określana jest przez warunki narodowe, nierzadko nawet lokalne. koncepcja działania dostosowana jest do warunków rynku polskiego. Są to najczęściej przedsiębiorstwa branży żywnościowej, np. Rema 1000, Leclerc, Globi. Ich polityka asortymentowo – cenowa określana jest przez warunki narodowe, nierzadko nawet lokalne.

26 25 Sposoby realizacji ekspansji na nowe rynki alianse strategiczne lub przejęcia majątku rzeczowego istniejących na rynku firm i tworzenie na ich bazie własnych sieci, np. Globi, Rema 1000 alianse strategiczne lub przejęcia majątku rzeczowego istniejących na rynku firm i tworzenie na ich bazie własnych sieci, np. Globi, Rema 1000 własne inwestycje; forma ta dotyczy szczególnie zagranicznych przedsiębiorstw rozwijających w Polsce wielkopowierzchniowe obiekty handlu, np. Leclerc, Geant, Hit własne inwestycje; forma ta dotyczy szczególnie zagranicznych przedsiębiorstw rozwijających w Polsce wielkopowierzchniowe obiekty handlu, np. Leclerc, Geant, Hit zastosowanie franchisingu, stosowane przez np. Rema 1000 zastosowanie franchisingu, stosowane przez np. Rema 1000

27 26 Strategia wejścia na polski rynek firmy Cadbury (UK)

28 27 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Strategie Marketingowe Dużych Koncernów Międzynarodowych S C E N A R I U S Z N A P I S A Ł O Ż Y C I E."

Podobne prezentacje


Reklamy Google