Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STĘŻENIE PROCENTOWE. 1. STĘŻENIE ROZTWORU JEST TO LICZBA GRAMÓW SUBSTANCJI ROZPUSZCZONEJ W OKREŚLONEJ ILOŚCI ROZTWORU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STĘŻENIE PROCENTOWE. 1. STĘŻENIE ROZTWORU JEST TO LICZBA GRAMÓW SUBSTANCJI ROZPUSZCZONEJ W OKREŚLONEJ ILOŚCI ROZTWORU."— Zapis prezentacji:

1 STĘŻENIE PROCENTOWE

2 1. STĘŻENIE ROZTWORU JEST TO LICZBA GRAMÓW SUBSTANCJI ROZPUSZCZONEJ W OKREŚLONEJ ILOŚCI ROZTWORU

3 2. STĘŻENIE PROCENTOWE JEST TO TAKA LICZBA GRAMÓW SUBSTANCJI, KTÓRA W DANEJ TEMPERATURZE JEST ZAWARTA W 100 g ROZTWORU JEST TO TAKA LICZBA GRAMÓW SUBSTANCJI, KTÓRA W DANEJ TEMPERATURZE JEST ZAWARTA W 100 g ROZTWORU

4 STĘŻENIE PROCENTOWE OBLICZAMY Z NASTĘPUJĄCYCH WZORÓW: STĘŻENIE PROCENTOWE OBLICZAMY Z NASTĘPUJĄCYCH WZORÓW: C P – STĘŻENIE PROCENTOWE m s – MASA SUBSTANCJI ROZPUSZCZONEJ m r – MASA ROZTWORU m wody – MASA WODY m roztw. = m s + m wody

5 ZAD.1. W 500 g ROZTWORU ZNAJDUJE SIĘ 25 g SOLI KAMIENNEJ NaCl, TO W 100 g ZNAJDUJE SIĘ ILE GRAM SOLI? ZAD.2. ILE GRAM WODY ZAWIERA 1% ROZTWÓR W KTÓRYM ROZPUSZCZONO 10 g KCl ?

6 50g soli rozpuszczono w 300cm3 wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. dane: ms=50g mroztp.=300g c%=? m roztw. =m s +m rozp. m roztw. =50g+300g=350g Odp. Otrzymano roztwór o stężeniu 14,3%

7 W 85g roztworu znajduje się 10g NaOH. Jaki jest udział procentowy NaOH w tym roztworze? dane: ms=10g mroztw.=85g c%=? Odp. Udział procentowy NaOH (stężenie procentowe) w roztworze wynosi 11,8%

8 Ile gramów wody i bezwodnego octanu sodowego należy zmieszać ze sobą by otrzymać 300g 10% roztworu? dane: c%=10% mroztw.=300g Podstawiając dane do wzoru otrzymamy ms=30g mroztw.=ms+mrozp. mrozp.=mroztw.-ms=300g-30g=270g Odp. Należy rozpuścić 30g bezw. octanu sodu w 270g wody.

9 Zmieszano 150g 25% roztworu kwasu solnego z 80g 15% roztworem tego kwasu. Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu kwasu. dane: m1roztw.=150g c1%=25% m2roztw.=80g c2%=15% W powstałym kwasie m s =m 1s +m 2s, natomiast m roztw =m 1roztw. +m 2roztw. Przekształcając wzór na stężenie procentowe : obliczam m 1s, m 2s, oraz m s. m 1s =37,5g m 2s =12g m s =49,5g m roztw. =150g+80g=230g Korzystając ze wzoru na stężenie procentowe obliczam stężenie powstałego roztworu: c%=21,52%

10 ZAD. DOM. ZAD. 1, 2 STR. 77 K


Pobierz ppt "STĘŻENIE PROCENTOWE. 1. STĘŻENIE ROZTWORU JEST TO LICZBA GRAMÓW SUBSTANCJI ROZPUSZCZONEJ W OKREŚLONEJ ILOŚCI ROZTWORU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google