Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STĘŻENIE PROCENTOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STĘŻENIE PROCENTOWE."— Zapis prezentacji:

1 STĘŻENIE PROCENTOWE

2 1. STĘŻENIE ROZTWORU JEST TO LICZBA GRAMÓW SUBSTANCJI ROZPUSZCZONEJ W OKREŚLONEJ ILOŚCI ROZTWORU

3 2. STĘŻENIE PROCENTOWE JEST TO TAKA LICZBA GRAMÓW SUBSTANCJI, KTÓRA W DANEJ TEMPERATURZE JEST ZAWARTA W 100 g ROZTWORU

4 STĘŻENIE PROCENTOWE OBLICZAMY Z NASTĘPUJĄCYCH WZORÓW:
mroztw. = ms + mwody CP – STĘŻENIE PROCENTOWE ms – MASA SUBSTANCJI ROZPUSZCZONEJ mr – MASA ROZTWORU mwody – MASA WODY

5 ZAD.1. W 500 g ROZTWORU ZNAJDUJE SIĘ 25 g SOLI KAMIENNEJ NaCl, TO W 100 g ZNAJDUJE SIĘ ILE GRAM SOLI? ZAD.2. ILE GRAM WODY ZAWIERA 1% ROZTWÓR W KTÓRYM ROZPUSZCZONO 10 g KCl ?

6 mroztw.=ms+mrozp. mroztw.=50g+300g=350g
50g soli rozpuszczono w 300cm3 wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. dane: ms=50g mroztp.=300g c%=? mroztw.=ms+mrozp.      mroztw.=50g+300g=350g Odp. Otrzymano roztwór o stężeniu 14,3%

7 W 85g roztworu znajduje się 10g NaOH
W 85g roztworu znajduje się 10g NaOH. Jaki jest udział procentowy NaOH w tym roztworze? dane: ms=10g mroztw.=85g c%=? Odp. Udział procentowy NaOH (stężenie procentowe) w roztworze wynosi 11,8%

8 Ile gramów wody i bezwodnego octanu sodowego należy zmieszać ze sobą by otrzymać 300g 10% roztworu? dane: c%=10% mroztw.=300g Podstawiając dane do wzoru otrzymamy ms=30g mroztw.=ms+mrozp. mrozp.=mroztw.-ms=300g-30g=270g Odp. Należy rozpuścić 30g bezw. octanu sodu w 270g wody.

9 Zmieszano 150g 25% roztworu kwasu solnego z 80g 15% roztworem tego kwasu. Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu kwasu. dane: m1roztw.=150g c1%=25% m2roztw.=80g c2%=15% W powstałym kwasie ms=m1s+m2s, natomiast mroztw=m1roztw.+m2roztw. Przekształcając wzór na stężenie procentowe: obliczam m1s, m2s, oraz ms. m1s=37,5g m2s=12g ms=49,5g mroztw.=150g+80g=230g Korzystając ze wzoru na stężenie procentowe obliczam stężenie powstałego roztworu: c%=21,52%

10 ZAD. DOM. ZAD. 1, 2 STR K


Pobierz ppt "STĘŻENIE PROCENTOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google