Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami przy rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy – możliwości i dotychczasowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami przy rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy – możliwości i dotychczasowe."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami przy rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy – możliwości i dotychczasowe doświadczenia Renata Karwacka Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego

2 Współpraca jest to praca dwóch lub więcej ludzi polegająca na wzajemnym wspieraniu się. Osoby, które ze sobą współpracują pomagają sobie nawzajem na różne sposoby. Zjawisko powszechnie znane praktycznie na całym świecie i we wszystkich istniejących instytucjach, tam gdzie znajdują się duże grupy ludzi (szkoły, zakłady pracy, biura itp.). Są to uzgodnione działania zmierzające do osiągnięcia wspólnych celów. Współpraca rodzi poczucie identyfikacji z zespołem co jest niezbędnym warunkiem ponieważ gwarantuje jej trwanie nawet w wypadku pojawienia się konfliktu. (wikipedia)

3 Model Partnerstwa Lokalnego Rok 2002

4 Model Partnerstwa Lokalnego Opracowany przez specjalistów Departamentu Pracy USA Honorowy Patronat Programu - Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski Gospodarzem Programu na poziomie regionu - Marszałek, Gospodarzem Programu na poziomie powiatu – Starosta

5 Cel Programu Budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy instytucjami rządowymi, lokalnymi przedsiębiorstwami, samorządem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami infrastruktury oraz mieszkańcami społeczności lokalnej – na rzecz ożywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy

6 26 marca 2003r. Uroczystość inauguracyjna Programu Wdrażania Partnerstwa Lokalnego w województwie lubelskim wymienione listy intencyjne między Ambasadorem USA a Marszałkiem Województwa Lubelskiego podpisanie porozumień przez Marszałka ze Starostami uczestniczącymi w Programie

7 21 maja 2003r. uroczystość wręczenia Certyfikatów Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego oraz dla Starostów i Prezydentów miast uczestniczących w Programie. Certyfikaty wręczali: Christopher Hill – Ambasador USA w Polsce, Barbara Labuda – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Marek Szczepański – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ludwik Węgrzyn – Prezes Związku Powiatów Polskich.

8 Grupa Wsparcia Koleżeńskiego HORYZONT

9 Przedsięwzięcie jest realizowane przez Podlaską Agencję Consultingową RECTUS – WOC w Białej Podlaskiej przy współudziale Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego Ze strony samorządu lokalnego osobą wspierającą Grupę jest Starosta Bialski Pan Tadeusz Łazowski.

10 Grupa Wsparcia Koleżeńskiego to inicjatywa, w której wszyscy uczestnicy i współtwórcy: dzielą się własnym doświadczeniem i wiedzą, słuchając i wspierając się wzajemnie, wspólnie szukają metod radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz pomagają docierać do potrzebnych informacji, razem stawiają czoła zmianom a także aktywnie poszukują pracy dla siebie i innych.

11 Działalność Grupy Wsparcia Koleżeńskiego Szkolenia - Nauka języka niemieckiego - Obsługa programów komputerowych - Szkolenie w zakresie metod poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia Działalność o wymiarze nieformalnym - coroczne spotkania wigilijne - wieczorki poetyckie i artystyczne - spotkania z ciekawymi ludźmi

12 Porozumienie na Rzecz Rozwoju Regionu Bialskiego Rok 2003

13 Projekt Wspieranie Lokalnych Porozumień na Rzecz Zatrudnienia to jeden z projektów który był realizowany w województwie lubelskim w ramach programu PHARE 2000 Spójność Społeczno- Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich, finansowanych wspólnie przez Rząd Polski i Unię Europejską.

14 Projekt zakładał realizację programu szkoleniowego połączonego z doradztwem dla 275 uczestników z 21 powiatów. Z powiatu bialskiego w szkoleniach wzięło udział 10 osób..

15 Byli wśród nich przedstawiciele: samorządu powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji pozarządowych, związków pracodawców i przedsiębiorców i związków zawodowych działających na terenie miasta i powiatu bialskiego

16 Droga do zawarcia Porozumienia 05 wrzesień 2003r. - zakończony cykl szkoleniowy 29 wrzesień 2003 r – 15 październik 2003. – spotkanie uczestników szkolenia z zaproszonymi przedstawicielami sektora administracji samorządowej, sektora biznesu, instytucji lokalnych i innych partnerów 24 październik 2003r. – podpisanie Listu Intencyjnego przez 50 osób wspierających inicjatywę.

17 Opracowane zostały: Deklaracja Ideowa Porozumienia na Rzecz Rozwoju Regionu Bialskiego Karta Współpracy Partnerów

18 Misja: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez aktywne włączanie się w rozwiązywanie problemów oraz tworzenie warunków dla rozwoju

19 Cel nadrzędny: Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i społecznego regionu w oparciu o rozwój zasobów ludzkich

20 Cel będzie osiągany poprzez: usprawnienie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia warunków na rzecz wzrostu zatrudnienia, angażowanie lokalnych partnerów w proces tworzenia i realizacji strategii rozwoju oraz rozwiązywanie problemów lokalnych, inicjowanie przedsięwzięć zwiększających kompetencje i umiejętności wszystkich partnerów w zakresie wdrażania programów rozwoju zasobów ludzkich i tworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia

21 Uroczyste zawarcie Aktu Porozumienia Grabanów 19.11.2003r.

22 Pod Aktem Zawiązania Porozumienia podpisy złożyło 80 osób popierających ideę tworzenia warunków do realizacji celów wyznaczonych w Karcie Współpracy Partnerów i Deklaracji Ideowej Porozumienia na Rzecz Rozwoju Regionu Bialskiego..

23 Działania podejmowane przez Porozumienie szkolenie z zakresie pisania projektów dla członków Grup Zadaniowych spotkania członków Rady Porozumienia, na których dyskutowane były różne problemy, mające wpływ na codzienne życie mieszkańców zarówno powiatu bialskiego jak i miasta Biała Podlaska. poruszano zagadnienia dotyczące rynku pracy, szkolnictwa, sprawy związane z rozwojem naszego regionu, analizując szanse oraz perspektywy jakie stoją przed nami

24 Życzyłabym całej naszej lokalnej społeczności a także sobie, aby powstawało jak najwięcej partnerstw. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to możliwe i że warto podejmować tego typu inicjatywy.

25 Przed nami nowy okres programowania Pojawiają się Nowe możliwości Nowe wyzwania Nowe zadania

26 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Współpraca lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami przy rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy – możliwości i dotychczasowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google