Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Badanie potrzeb społeczności wiejskiej powiatu kłodzkiego PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ ILOŚCIOWYCH DLA GMINY KŁODZKO Lutynia, lipiec 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Badanie potrzeb społeczności wiejskiej powiatu kłodzkiego PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ ILOŚCIOWYCH DLA GMINY KŁODZKO Lutynia, lipiec 2005."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Badanie potrzeb społeczności wiejskiej powiatu kłodzkiego PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ ILOŚCIOWYCH DLA GMINY KŁODZKO Lutynia, lipiec 2005

3 GMINA KŁODZKO 2 3000 ankiet wypuszczonych (powiat kłodzki) 585 zwrotów co stanowi 19,5 % ankiet, 1,74 % mieszkańców wsi w wieku produkcyjnym 58 731 - liczba wszystkich mieszkańców 33 515 – liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym Informacje o populacji badanej (1) dane dla powiatu kłodzkiego

4 GMINA KŁODZKO 3 Informacje o populacji badanej (2) dane dla powiatu kłodzkiego Struktura płci: 29 786 kobiet 28 945 mężczyzn Struktura wieku: 0-14 lat – 10051 15 – 19 lat – 5047 20 – 29 lat – 9293 30 – 39 lat – 6825 40 – 59 lat – 17397 60 – 64 lat – 1883 65 i więcej - 8270

5 GMINA KŁODZKO 4 Kto wypełniał ankiety ? (1) LICZBA RESPONDENTÓW WG GMIN

6 GMINA KŁODZKO 5 Kto wypełniał ankiety ? (2) Dane w procentach PŁEĆ RESPONDENTÓWWIEK RESPONDENTÓW

7 GMINA KŁODZKO 6 Kto wypełniał ankiety? (3) WYKSZTAŁCENIE PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH Dane w procentach

8 GMINA KŁODZKO 7 Kto wypełniał ankiety ? (4) Dane w procentach GŁÓWNE ŹRÓDŁA UTRZYMANIA RESPONDENTÓW

9 GMINA KŁODZKO 8 Kto wypełniał ankiety ? (5) Dane w procentach MIESIĘCZNE DOCHODY RODZIN RESPONDENTÓW

10 GMINA KŁODZKO 9 Postrzeganie poziomu życia(1) Dane w procentach 1. Poziom życia w mojej wsi jest:

11 GMINA KŁODZKO 10 Postrzeganie poziomu życia(2) Dane w procentach 2. Dzisiaj w naszej wsi żyje się:

12 GMINA KŁODZKO 11 Najważniejsze sprawy, które powinny być rozwiązane na wsi Ilość wskazań 3. Proszę wymienić 5 najważniejszych spraw, które powinny zostać rozwiązane na wsi:

13 GMINA KŁODZKO 12 Problemy oraz proponowane sposoby ich rozwiązania (1) Usprawnienie sieci wodno-kanalizacyjnej budowa przydomowych oczyszczalni melioracje wodociągi fundusze z UE Zmniejszenie skutków bezrobocia prace interwencyjne poszukiwanie nowych inwestorów zewnętrznych pobudzanie aktywności gospodarczej ludności kursy przekwalifikowania większa pomoc socjalna Gdyby był(a) Pan(i) radnym, jakie problemy rozwiązał(a)by Pan(i)

14 GMINA KŁODZKO 13 Problemy oraz proponowane sposoby ich rozwiązania (2) Naprawa dróg i chodników generalne remonty dróg a nie łatanie, oraz chodniki na poboczach fundusze z UE Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży Stworzenie zaplecza świetlicowo-rekreacyjnego (domy kultury, place zabaw, baseny, boiska, dyskoteki) organizowanie imprez zawodów, spotkań z ciekawymi ludźmi Poprawa stanu oświetlenia, dróg i ulic Oświetlenie całych wsi fundusze z UE Większa dbałość o czystość środowiska i estetykę wsi Zbiorcze kontenery na odpady konkurs na najładniejszą zagrodę Gdyby był(a) Pan(i) radnym, jakie problemy rozwiązał(a)by Pan(i)

15 GMINA KŁODZKO 14 Problemy oraz proponowane sposoby ich rozwiązania (3) Poprawienie komunikacji autobusowej z miastem Dodatkowe kursy PKSów minibusy Zatrzymanie młodych ludzi na wsi Stworzenie im miejsc pracy i rozrywki Alkoholizm Leczenie ograniczenie spożycia w okolicach sklepów spożywczych Zakłócanie spokoju zwiększenie liczby patroli policyjnych, ograniczenie sprzedaży alkoholu, zwiększenie liczby miejsc rozrywek dla młodych Informatyzacja Stałe łącza, kafejki internetowe, filie GCI z bezpłatnym dostępem Gdyby był(a) Pan(i) radnym, jakie problemy rozwiązał(a)by Pan(i)

16 GMINA KŁODZKO 15 Usługi potrzebne na wsi (1) Medyczne (zwłaszcza stomatolog i lekarz pierwszego kontaktu) Farmaceutyczne (apteki) Zaopatrzeniowe (szczególnie sklepy spożywcze i AGD) Komunikacyjne (minibusy, więcej PKSów) ICT (informatyzacja, kafejki internetowe, zwiększenie zasięgu telefonii kom.) Zaplecze świetlicowo-rekreacyjne dla młodzieży (np. basen, dom kultury, biblioteka) 9. Jakich usług brakuje na wsi? Proszę wymienić

17 GMINA KŁODZKO 16 Usługi potrzebne na wsi (2) Pocztowe Kursy językowe Oświatowe (szkoły i przedszkola) Finansowe (banki) Fryzjerskie Gastronomiczne (bary, restauracje) Zagospodarowanie czasu wolnego (np. festyny, zawody sportowe) Segregacji odpadów i oczyszczanie ścieków (np. zbiorcze kontenery) Szewskie i krawieckie Wulkanizacyjne Kserograficzne Punkty skupu produktów rolnych Prawnicze

18 GMINA KŁODZKO 17 Związanie z miejscem zamieszkania 6. Czy czuje się Pan(i) związany(a) z wsią? 7. Czy chciał(a)by Pan(i) na stałe wyjechac do miasta? Dane w procentach

19 GMINA KŁODZKO 18 Związanie z miejscem zamieszkania (1) Dane w procentach 6. Czy czuje się Pan(i) związany(a) z wsią?

20 GMINA KŁODZKO 19 4. Od ilu lat zamieszkuje Pan(i) na terenie wsi? Stopień zasiedziałości OGÓŁEM KŁODZKO

21 GMINA KŁODZKO 20 Związanie z miejscem zamieszkania (2) Dane w procentach 7. Czy chciał(a)by Pan(i) na stałe wyjechac do miasta?

22 GMINA KŁODZKO 21 Praca na terenie gminy... 5. Czy pracuje Pan(i) na terenie gminy?

23 GMINA KŁODZKO 22 10. Czy uważa się Pan(i) za dobrze poinformowaną/ego o działaniach władz gminy? Dane w procentach Poinformowanie o działaniach władz gminy

24 GMINA KŁODZKO 23 Pytania ankiety: 1.Poziom życia w mojej wsi jest: 2.Dzisiaj w naszej wsi żyje się: 3.Proszę wymienić 5 najważniejszych spraw, które powinny zostać rozwiązane na wsi: 4.Od ilu lat zamieszkuje Pan(i) na terenie wsi? 5.Czy pracuje Pan(i) na terenie gminy? 6.Czy czuje się Pan(i) związany(a) z wsią? 7.Czy chciał(a)by Pan(i) na stałe wyjechac do miasta? 8.Gdyby był(a) Pan(i) radnym, jakie problemy rozwiązał(a)by Pan(i) w pierwszej kolejności? 9.Jakich usług brakuje na wsi? Proszę wymienić 10.Czy uważa się Pan(i) za dobrze poinformowaną/ego o działaniach władz gminy?

25 GMINA KŁODZKO 24 Metryczka: 1.Płeć 2.Wiek 3.Wykształcenie 4.Miejsce pracy - główne źródło utrzymania 5.Miesięczne dochody rodziny (prowadzącej wspólne gospodarstwo) 6.Przynależność do organizacji społecznych, zawodowych itp.

26 25 Dziękujemy za uwagę Anna Augustyn – ntamania@wp.plntamania@wp.pl Joanna Pietrasik – asiapietrasik@poczta.onet.pl asiapietrasik@poczta.onet.pl


Pobierz ppt "1 Badanie potrzeb społeczności wiejskiej powiatu kłodzkiego PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ ILOŚCIOWYCH DLA GMINY KŁODZKO Lutynia, lipiec 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google