Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pięć lat działalności Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Doświadczenia i perspektywy. Mariusz Andrukiewicz Cieszyn,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pięć lat działalności Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Doświadczenia i perspektywy. Mariusz Andrukiewicz Cieszyn,"— Zapis prezentacji:

1 Pięć lat działalności Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Doświadczenia i perspektywy Mariusz Andrukiewicz Cieszyn, 15 listopada 2012 r.

2 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
Fundacja „Być Razem” została ufundowana przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Zajmuje się wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych w różnych formach organizacyjno - prawnych, organizacji pozarządowych. Fundacja w ramach swojej struktury prowadzi w Cieszynie przedsiębiorstwo społeczne – kilka warsztatów produkcyjno – usługowych a także realizuje projekty ukierunkowane na aktywizację osób powracających na rynek pracy.

3 FRPS „Być Razem” Głównym celem Projektu było stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie obiektów poprzemysłowych na organizację warsztatów aktywizujących osoby bezrobotne i dotknięte wykluczeniem społecznym w kierunku samozatrudnienia. Wyjściowym etapem realizacji zadania była rewitalizacja 9 obiektów, częściowe wyposażenie ich w maszyny i urządzenia technologiczne oraz wykonanie dróg dojazdowych i placów. Łączny koszt zadania wraz z kosztami towarzyszącymi wyniósł ,033 zł (środki UE, budżetu państwa, budżetu Gminy Cieszyn). Inwestycję realizował i nadzorował Wydział Inwestycji Miejskich w Cieszynie. Kilka lat temu Gmina Cieszyn otrzymała od Polifarbu hektar ziemi ze starymi halami fabrycznymi. Teren dostało pod opiekę Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, które prowadzi w Cieszynie placówki dla osób bezdomnych i uzależnionych, samotnych matek, ofiar przemocy w rodzinie, dzieci, młodzieży. Z czasem hale stały się punktem wydawania żywności, starych mebli, używanej odzieży. Aby wyremontować cały obiekt potrzeba było odpowiednich środków finansowych. Stąd też zrodził się pomysł utworzenia w Cieszynie przedsiębiorstwa społecznego. Inspiracją stały się podobne miejsca w innych krajach europejskich: Danii, Finlandii, Belgii Wielkiej Brytanii, Szwajcarii. W efekcie w 2006 roku Gmina Cieszyn złożyła wniosek na założenie przedsiębiorstwa społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata

4 FRPS „Być Razem” tak było…

5 FRPS „Być Razem” tak jest…

6 Struktura Rada Fundacji Zarząd Fundacji Biuro Fundacji Dział Projektów
Dział Finansowo – Administracyjny księgowość kadry administracja Dział Handlowy sprzedaż marketing promocja PR magazyn Przedsiębiorstwo Społeczne: stolarnia, pralnia, ślusarnia, szwalnia (spółdzielnia socjalna) kuchnia (spółdzielnia socjalna) prace porządkowe (spółdzielnia socjalna) Dział Szkoleniowo – Edukacyjny szkolenia wizyty studyjne konferencje punkt pośrednictwa pracy staże Centrum Partnerstwa Lokalnego porozumienia i partnerstwa międzysektorowe klaster społeczny inkubator PES (głównie spółdzielnie socjalne) Dział Projektów

7 FRPS „Być Razem” przedsiębiorstwo społeczne STOLARNIA

8 FRPS „Być Razem” przedsiębiorstwo społeczne ŚLUSARNIA

9 FRPS „Być Razem” przedsiębiorstwo społeczne PRALNIA

10 FRPS „Być Razem” przedsiębiorstwo społeczne USŁUGI PORZĄDKOWE – spółdzielnia socjalna „Nowy Horyzont”

11 FRPS „Być Razem” przedsiębiorstwo społeczne STOŁÓWKA – spółdzielnia socjalna „Super Smak”

12 FRPS „Być Razem” przedsiębiorstwo społeczne SZWALNIA – spółdzielnia socjalna „Lilai Design”
.

13 FRPS „Być Razem” CENTRUM PARTNERSTWA LOKALNEGO

14 FRPS „Być Razem” CENTRUM PARTNERSTWA LOKALNEGO INKUBATOR

15 FRPS „Być Razem” szkolenia, treningi, warsztaty, wizyty studyjne

16 FRPS „Być Razem” design

17

18 Modulo – organizator stołu
Drzewko – puzzle drewniane

19 Gravity – stojak na wino
Winezer – stojak na wino

20 Miasteczko Wieszaki Serce i Ludek

21 Podkładowca Konkurs Zaprojektuj Dobrą Rzecz
promocja idei połączenia ekonomii społecznej i designu, Dobrego Produktu – projektowo i społecznie, promocja młodych polskich projektantów i polskiego designu, kształtowanie wśród młodych projektantów postawy projektowania zaangażowanego społecznie, pozyskanie kolejnego produktu WellDone, promocja partnerstwa trójsektorowego na rzecz inicjatyw rozwiązujących skutecznie problemy społeczne, promocja środowiska lokalnego, lokalnych przedsięwzięć, inicjatyw, miasta Cieszyna jako miejsca przyjaznego współpracy międzysektorowej. Podkładowca Projekt: Aleksandra Michałowska

22 Projektanci

23 Współpraca z biznesem Paged Meble S.A. TEAK, Timberart, Mokate S.A.
(zakup prezentów; wspólne targi, festiwale branżowe – Mediolan, Poznań, Gdynia, Łódź; sprzedaż WellDone w salonach w Warszawie i Szczytnie; sponsorowanie nagród rzeczowych w konkursie; wspólny produkt) TEAK, Timberart, Mokate S.A. PwC, Rast Zakupy Podwykonawstwo Projektowanie Promocja Sponsoring Sprzedaż Wspólny produkt

24 Partnerstwo

25 FRPS „Być Razem” inne produkty

26 FRPS „Być Razem” inne produkty

27 FRPS „Być Razem” Trochę danych…
Zatrudnienie: - w okresie 5 lat FRPS zatrudniała średnio 70 – 90 osób rocznie (umowy o pracę, umowy cywilno – prawne) – ponad połowa to osoby powracające na rynek pracy; - dzięki prowadzonemu na terenie FRPS Punktowi Pośrednictwa Pracy wykorzystano 501 ofert pracy, pracę podjęło – w różnej formie około 250 osób; - większość osób, które były bezrobotne i znalazły czasowe zatrudnienie w FRPS odnalazło się na rynku pracy; - FRPS wspólnie z OHP zorganizowała 2 edycje Targów Pracy (uczestniczyło: 61 pracodawców, 1254 oferowanych miejsc pracy); - FRPS wspólnie z OHP zorganizowała 37 giełd pracy (dla 37 pracodawców); osób skorzystało z PPP działającego przy FRPS (pozyskano 746 ofert pracy)

28 FRPS „Być Razem” Trochę danych…
Inkubator: Na terenie FRPS i dzięki jej wsparciu zostało uruchomionych, działało i zainspirowanych zostało szereg inicjatyw o charakterze społecznym i gospodarczym min.: pierwsze na Śląsku Cieszyńskim spółdzielnie socjalne - Nowy Horyzont, Super Smak, Lilai Design (zatrudnionych i członków łącznie 16 osób) – w przygotowaniu kolejne cztery; firmy i organizacje - MSM Wojciech Małysz, DIMOOSA P. Kopera ,Open2be, Fundacja Kultury Audiowizualnej Strefa Szarej, Stowarzyszenie Kulturalne Kontur Mikołów Oddział Galeria Szara Cieszyn, współpraca z drukarnią Modena, Stowarzyszenie GramOLajf, PPP OHP; Transgraniczne Centrum Wolontariatu; - FRPS była inicjatorem działań na rzecz wzmacniania sektora NGO i podejmowania współpracy z JST i biznesem (szkolenia, doradztwo, próby federalizacji NGO, inicjatywa na rzecz powołania Cieszyńskiej Rady PP, Targi, Fora itp.);

29 FRPS „Być Razem” Trochę danych…
Inne inicjatywy: FRPS zorganizowała Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Śląskiego (Sala Sejmu Śląskiego) dla 160 osób; FRPS uczestniczyła w przygotowywaniu  Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie dla Województwa Śląskiego; FRPS jest członkiem założycielem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych (od 2012 członek Lewiatana); FRPS współorganizowała i współprowadziła panel dyskusyjny „MiŚP a przedsiębiorczość społeczna – konkurencja czy współpraca?” na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw; FRPS zorganizowała Cieszyńskie Forum Ekonomii Społecznej; FRPS współprowadziła cztery panele dyskusyjne w ramach Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Poznaniu i Krakowie; Nakręconych zostało kilka materiałów filmowych o działalności FRPS a także kilkanaście artykułów w branżowych i ogólnopolskich pismach, portalach internetowych;

30 FRPS „Być Razem” Trochę danych…
Inne inicjatywy: FRPS zorganizowała wizyty studyjne za granicą - w Finlandii (TEAK i przedsiębiorstwa społeczne,) - Teuva; Danii(Szkoła im. H.Ch. Kofoeda); Belgii (Bruksela - Międzynarodowe Targi na Rzecz Zatrudnienia); Ukrainie (Czernichów i Kijów - współpraca z Uniwersytetem w Czernichowie i organizacją Ahalar); FRPS organizowała wizyty studyjne w Polsce do wiodących przedsiębiorstw społecznych (5 wizyt studyjnych); FRPS odwiedziło 50 wizyt studyjnych z kraju i zagranicy (około 1250 osób - przedstawiciele samorządów, NGO, biznesu, osoby bezrobotne); FRPS zrealizowała szkoleń dla różnych środowisk (około 1500 osób); z pomocy doradczej, szkoleniowej skorzystało w FRPS około 1000 osób poszukujących możliwości powrotu na rynek pracy; bezpośrednio z oferty FRPS w okresie 5 lat skorzystało około 4388 osób z całej Polski; Współpracowało z FRPS i korzystało z jej wsparcia (szkolenia, doradztwo, wspólne przedsięwzięcia ) około 50 NGO z terenu Cieszyna, Powiatu Cieszyńskiego i całego kraju.

31 FRPS „Być Razem” Wyróżnienia i nagrody
FRPS otrzymała nagrodę specjalną w ramach konkursu „Śląska Rzecz” 2009 r.; FRPS została półfinalistą konkursu Pro Publico Bono roku 2011; FRPS otrzymała Wyróżnienie Specjalne I edycji Konkursu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Krajowego Ośrodka EFS na Najlepsze Partnerstwo Społeczno – Prywatne Roku 2011(Klaster Społeczny); FRPS została finalistą II edycji Konkursu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Krajowego Ośrodka EFS na Najlepsze Partnerstwo Społeczno – Prywatne Roku 2012 (partnerstwo WellDone);

32 FRPS „Być Razem” Projekty
FRPS „Być Razem” realizowała w okresie 5 lat działalności 20 projektów Profesjonalne kadry działające w obszarze pomocy społecznej na terenach wiejskich Działanie 7.3 POKL; Przedsiębiorstwo Socjalno-Edukacyjne w Cieszynie Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Strategia współdziałania NGO na terenie Śląska Cieszyńskiego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCZ-RP ; Osiemnastka w sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych Działanie POKL; W stronę klastra – promocja ekonomii społecznej Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Centrum Partnerstwa Lokalnego Poddziałanie POKL; PEAD Wsparcie żywnościowe najuboższych mieszkańców gminy Cieszyn; Czas przedsiębiorczości społecznej Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Przedsiębiorczość społeczna dla kobiet ROPS w Katowicach; Design społeczny Program „Wydarzenia artystyczne-sztuki wizualne” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

33 FRPS „Być Razem” Projekty
Zagraj w ekonomię społeczną – poznaj innowacyjne narzędzie zmiany społecznej Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Śląskiego 2011 Samorząd Województwa Śląskiego; Spin out/off na start Poddziałanie POKL; Bądźmy razem – coaching spółdzielni socjalnych na terenie Cieszyna Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Cieszyn-OdNowa Działanie 1.2 POKL; Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego Poddziałanie POKL; W stronę Centrum Designu Społecznego UNDP; Spółdzielnie socjalne drugiej generacji Poddziałanie 6.2 POKL; Spółdzielnie socjalne drugiej generacji – II edycja Poddziałanie POKL; OHP jako realizator usług rynku pracy Poddziałanie 1.3 POKL (projekt systemowy) ;

34 FRPS „Być Razem” Finanse
Łączna wartość realizowanych w okresie 5 lat projektów: ,82 Wkład do projektów: ,00 zł Łączny szacowany przychód (działalność statutowa i gospodarcza) FRPS w okresie 5 lat: ,82 = ,92 Łączne szacowane koszty FRPS (działalność statutowa i gospodarcza) FRPS w okresie 5 lat: ,82 Koszt utrzymania obiektów przy ul. Wałowej 4: około 1 mln zł (200 tys. zł rocznie); Dotacje z Gminy Cieszyn na prowadzoną działalność przy ul. Wałowej 4: 0 zł; Pożyczki zwrotne z Gminy Cieszyn (wszystkie zwracane terminowo): obecnie 200 tys. zł; Koszt funkcjonowania - utrzymania (zgodnie z projektem ZPORR) przedsiębiorstwa przez Gminę Cieszyn w okresie 5 lat wyniósłby minimum 2,5 mln zł.

35 FRPS „Być Razem” Plany rozwój tego co jest - bardzo trudne;
wsparcie i reorganizacja istniejących spółdzielni socjalnych; wzmacnianie klastra; wprowadzanie marki WellDone na rynek (trudny, długotrwały i kosztowny proces); uruchomienie 4 kolejnych spółdzielni socjalnych; uruchomienie ośrodka szkolenia zawodowego w partnerstwie z OHP; uruchomienie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej; może pierwszy konkurs grantowy dla NGO z terenu Cieszyna ?

36 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
WellDone ul. Wałowa 4 Cieszyn Tel/fax Kom: w


Pobierz ppt "Pięć lat działalności Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Doświadczenia i perspektywy. Mariusz Andrukiewicz Cieszyn,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google