Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 INNOWACJE W MŚP. 2 Dlaczego innowacje ? 3 PRZEGONIĆ BEZ DOGANIANIA na podstawie opracowania McKinsey Adapted from Bullinger, Technologiemanagement.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 INNOWACJE W MŚP. 2 Dlaczego innowacje ? 3 PRZEGONIĆ BEZ DOGANIANIA na podstawie opracowania McKinsey Adapted from Bullinger, Technologiemanagement."— Zapis prezentacji:

1 1 INNOWACJE W MŚP

2 2 Dlaczego innowacje ?

3 3 PRZEGONIĆ BEZ DOGANIANIA na podstawie opracowania McKinsey Adapted from Bullinger, Technologiemanagement Działanie technologii Całkowite koszty B+R Limit starej technologii Limit nowej technologii Potencjał technologiczny Technologia substytucyjna gotowa technologia Nie można wynaleźć elektryczności próbując ulepszyć świeczkę

4 4 Czy moja firma może być innowacyjna ?

5 5 PIĘĆ ZŁYCH ARGUMENTÓW PRZECIWKO INNOWACJOM 1)Moja firma jest za mała 2)Pracuję w sektorze tradycyjnym 3)Nie mam wykwalifikowanej kadry 4)Nie mam pieniędzy 5)Jestem tylko podwykonawcą

6 6 MOJA FIRMA JEST ZA MAŁA Ź L E!! v KAŻDA DUŻA FIRMA ZACZYNAŁA JAKO MAŁA : Intel, SAP, Mc Donald... v PRZEZ INTERNET NIKT NIE WIDZI KIM JESTEŚ Dzięki technologiom informacyjnym zanikają bariery geograficzne. Duża skala i dalekie rynki są osiągalne także dla MŚP !! v MAŁE JEST PIĘKNE !! Małe firmy maja przewagę elastyczności i szybkiego reagowania v WSPÓŁPRACUJ Z INNYMI FIRMAMI ! Zjednoczenie to siła

7 7 PRACUJĘ W TRADYCYJNYM SEKTORZE Ź L E !! POŁĄCZ TRADYCYJNE KNOW-HOW Z NOWYMI POMYSŁAMI / NOWYMI TECHNOLOGIAMI, POŁĄCZ DWA ODRBNE ŚWIATY, Inne firmy Inne regiony Uniwesytety Inne firmy Uniwersytety FIRMA POSZUKAJ OKAZJI DO WPROWADZANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH DO PRODUKTU I PROCESU PRODUKCYJNEGO Zła droga Dobra droga

8 8 NIE MAM POTRZEBNYCH UMIEJĘTNOŚCI ŹLE! KWESTIE KLUCZOWE v SZKOLENIE PERSONELU v ZATRUDNIANIE WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW (inżynierów magistrów) v WSPÓŁPRACUJ Z KLIENTAMI I DOSTAWCAMI v SKORZYSTAJ Z ZEWNĘTRZNYCH ZASOBÓW (konsultanci, uniwersytety...) wewnątrzwewnątrz zewnątrzzewnątrz

9 9 NIE MAM PIENIĘDZY ŹLE! v Innowacyjny produkt może zapewnić dodatkowy wzrost v Innowacyjny proces pozwoli oszczędzić pieniądze v Innowacyjna organizacja może ulepszać produkty i procesy DOBRE POMYSŁY ZNAJDUJĄ PIENIĄDZE

10 1010 JESTEM TYLKO CZĘŚCIOWYM DOSTAWCĄ / PODWYKONAWCĄ !!! ŹLE! MUSISZ STAC SIĘ NIEZASTĄPIONYM DLA TWOJEGO KLIENTA !!! KWESTIE KLUCZOWE : v obniżka ceny dzięki usprawnieniu procesu produkcyjnego v Weź czynny udział w definiowaniu produktu v Dodaj usługi PRZEJMIJ INICJATYWĘ

11 1 KIEDY JEST WŁAŚCIWY CZAS NA INNOWACJE ?

12 1212 ODPOWIEDŹ ZNAJDZIESZ W SWOJEJ STRATEGII...JAKA JEST STRATEGIA TWOJEJ FIRMY ?

13 1313 JAK ROZPOZNAĆ WŁAŚCIWĄ STRATEGIĘ ? Jak mam rozpoznać swoją strategię ? v WYCIĄGAJ WNIOSKI Z PRZESZŁOŚCI v ORIENTUJ SIĘ W TERAŹNIEJSZOŚCI v WYOBRAŹ SOBIE PRZYSZŁOŚĆ WIZJA STRATEGIA Mocne strony Słabe strony Wzloty Upadki Trendy Szanse Zagrożenia DoświadczeniaPrognozy ANALIZA SWOT

14 1414 OSIĄGNIJ POZYCJĘ PIONIERA !! Krótszy cykl życia: tylko pionier osiągnie zysk PrzeszłośćPrzyszłość pionier naśladowca pionier Wielkość sprzedaży Czas

15 1515 W których dziedzinach trzeba wprowadzać innowacje?

16 1616 CEL CZY MOJE INNOWACJE SĄ ZGODNE Z MOJĄ STRATEGIĄ ? Trzeba rozwijać innowacje, które są zgodne ze strategią firmy !!! Zapomnij o innych innowacjach !! POLE DZIAŁANIA innowacja STRATEGIA

17 1717 GDZIE MAM WPROWADZAĆ INNOWACJE ? Zarządzanie Proces Produkt Relacje pomiędzy trzema siłami wpływającymi na innowacje ZARZĄDZANIE PROCES PRODUKT 3 2 1

18 1818 JAK OSIĄGAĆ SUKCES POPRZEZ INNOWACJE ?

19 1919 KLUCZ DO SUKCESU: POSTEPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ Obserwacja i pomysł Przygotowa nie projektu, planowanie Wdrożenie i kontrola Źródła finanso- wania Ochrona i eksploatacja

20 2020 JAK WPAŚĆ NA NOWY POMYSŁ ? Od klienta Od dostawcy NA ZEWNĄTRZ FIRMY Od konkurentów Od instytutów badawczych i uniwersytetów Poprawić komunikację pomiędzy pracownikami WEWNĄTRZ FIRMYWynagradzanie pracowników mających dobre pomysły Organizowanie warsztatów kreatywności Regularne szkolenie kadry kierowniczej OBSERWUJ RYNEK I POJAWIAJĄCE SIĘ TECHNOLOGIE STWÓRZ ATMOSFERĘ INNOWACJI W FIRMIE

21 2121 SPRAWDZAJ SWOJE INNOWACJE POD KĄTEM CELÓW FIRMY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI innowacja CEL STRATEGIA FILTR Zadanie filtra : hierarchia różnych projektów innowacyjnych pod kątem ich zgodności z celami firmy i wybór najlepszego.

22 2 ZAPEWNIJ FINANSOWANIE PROJEKTU: PROCES DWUETAPOWY PLANOWANIE BUDŻETU 2. ZNALEZIENIE PARTNERÓW

23 2323 WŁAŚCIWY PARNER FINANSOWY DO ODPOWIEDNIEGO PROJEKTU WKŁAD FINANSOWY Współpraca z innymi firmami Joint-venture DOFINANSOWANIE regionalne lub krajowe fundusze fundusze europejskie INSTYTUCJE FINANSOWE Banki, instytucje kredytujące Business Angels

24 2424 WDROŻENIE I KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU A1. Analiza SWOT strategii A2. Analiza SWOT rozwoju produktu A3. Analiza SWOT rozwoju procesu A4. Przygotowanie ulepszeń B1. Wybór pilotów projektu i promotorów B2. Utworzenie planu działania B3. Określenie kryteriów sukcesu B4. Przeszkolenie promotorów C1. Kontrola wdrażania projektu C2. Kontrola korzystania z opracowanych metod C3. Wymiana doświadczeń Moduł ZADANIA A. Diagno- styka B. Trening C. Kontrola

25 2525 JAK WYPROMOWAĆ MOJĄ INNOWACJĘ NA RYNKU? Wewnętrzny marketing ZALETY Transfer technologii Know-How pozostaje w firmie Wyłączne prawa do znaku towarowego Lepsza kontrola nad procesem marketingu W dłuższym terminie wyższa stopa zwrotu z inwestycji wyraźniejsza obecność na rynkach międzynarodowych Większa konkurencyjność dalszy rozwój mniej kosztowny szersze rozpropagowanie naszej technologii szybsza amortyzacja kosztów B+R Wewnętrzny marketing czy transfer technologii ?

26 2626 BĄDŹ FIRMĄ INNOWACYJNĄ Teraz wiesz: v dlaczego Twoja firma musi być innowacyjna v że Twoja firma może być innowacyjna v kiedy należy wprowadzać innowacje v w jakich dziedzinach należy wprowadzać innowacje v w jaki sposób wprowadzać innowacje


Pobierz ppt "1 INNOWACJE W MŚP. 2 Dlaczego innowacje ? 3 PRZEGONIĆ BEZ DOGANIANIA na podstawie opracowania McKinsey Adapted from Bullinger, Technologiemanagement."

Podobne prezentacje


Reklamy Google