Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 PROGNOZA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W SEKTORZE FINANSOWYM Scenariusze wychodzenia z kryzysu Mariola Szymańska-Koszczyc Warszawa, 25 lutego 2010r. Wszelkie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 PROGNOZA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W SEKTORZE FINANSOWYM Scenariusze wychodzenia z kryzysu Mariola Szymańska-Koszczyc Warszawa, 25 lutego 2010r. Wszelkie."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 PROGNOZA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W SEKTORZE FINANSOWYM Scenariusze wychodzenia z kryzysu Mariola Szymańska-Koszczyc Warszawa, 25 lutego 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora

3 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 3 Scenariusze Umiejętności dla Europejskiego Sektora Usług finansowych Statystyka sektora usług finansowych w UE Kluczowe czynniki zmiany i kryteria rozwoju sytuacji Trzy scenariusze wychodzenia z kryzysu: 2010 - 2020 Konsekwencje dla rozwoju nowych kompetencji Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi Użyteczne linki

4 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 4 Scenariusze Umiejętności dla Nowych Miejsc Pracy w Europie: New Skills for New Jobs W odpowiedzi na kryzys i w poszukiwaniu rozwiązań: wzmocnienie kapitału ludzkiego i employability poprzez podniesienie umiejętności i zbliżenie ich do potrzeb rynku pracy Raport opracowany w 2009 roku na zlecenie Komisji Europejskiej: raporty sektorowe Publiczna debata: grudzień 2009 Uwzględnienie wniosków w projekcie ET2020 (Strategiczne Ramy Współpracy Europejskiej w Edukacji i Szkoleniu) Przełożenie wniosków na działanie rządów, firm, organizacji i ludzi

5 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 5 Scenariusze dla FSS: obraz sektora Zatrudnienie: 5,6 mln (EU27), 2,7 % ogółu zatrudnionych, USA (4,8%),(2006) Największy procentowo pracodawca w Europie: UK (4,8%), Polska (ok. 300 tys. 2,71%) Duży udział pracowników ze średnim i wysokim poziomem kwalifikacji Podobna struktura wiekowa: młodsza kadra w nowych krajach członkowskich, większy udział kobiet, w tym na wyższych stanowiskach menedżerskich

6 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 6 Źródła kryzysu Liberalizacja rynków kapitałowych Zalew nowymi produktami Ograniczona transparentność umożliwiła nadużycia Przyjęcie przez menedżerów krótkoterminowej perspektywy nastawionej na maksymalizację zysków Oddalenie klienta od instytucji finansowej Błędy agencji ratingowych Nieskuteczność publicznego nadzoru Brak możliwości korekty inaczej, niż przez głęboki kryzys

7 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 7 Czynniki zmiany i kryteria rozwoju sytuacji Sposób restrukturyzacji sektora: czy wytworzy nowy model biznesowy, czy będzie kontynuował podejście wolnorynkowe Charakter systemów kontrolnych: czy rządy rozwiną instrumentarium nadzorcze, czy pogłębi się upaństwowienie Reakcja klientów: czy instytucje finansowe zdołają odbudować zaufanie klientów i inwestorów finansowych

8 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 8 Trzy scenariusze rozwoju FSS

9 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 9 Scenariusz 1, Stabilne Finanse Sustainable finance Głęboka restrukturyzacja, silna kontrola, podejście innowacyjne, mocno zorientowane na rynek Samokontrola i samoregulacja dla pokonania ryzyk, związanych z krótkookresową orientacją na wyniki - źródłem odbudowy zaufania klientów Model biznesowy: analiza ryzyka, wysoka jakość produktów i doradztwa finansowego, bliskość z klientem Długoterminowa strategia budowania sektora opartego na wiedzy Wyjście z zapaści: 2012/2013

10 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 10 Scenariusz 2, Bez zmian Laissez-faire Kontynuacja dotychczasowego modelu biznesowego: rozmycie konsekwencji kryzysu finansowego Brak restrukturyzacji, kontrola państwowa pozostaje liberalna Nowe produkty opracowywane raczej dla rynków inwestycyjnych niż dla konsumentów Łączenia firm na szeroką skalę Szybki powrót do obrazu sektora sprzed kryzysu

11 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 11 Scenariusz 3, Własność Państwowa Wymknięcie się kryzysu spod kontroli czynników państwowych Wzmocnienie publicznego nadzoru i własności sektora Podejście administracyjne: regulacje nad klientem Niskie zaufanie klientów Obciążenie budżetów państwowych subsydiami w sektor do 2020

12 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 12 Nowe kompetencje dla Stabilnych Finansów Nowa kadra specjalistów od sprzedaży i marketingu: intensyfikacja relacji z klientami Doradcy finansowi przygotowani do długotrwałej, dobrej współpracy z klientem: rozumienie rynku, wiedza o produktach, umiejętność budowy relacji, społeczna odpowiedzialność Eksperci z zakresu ryzyka i kontrollingu: nowe zasady samokontroli, ocena ryzyka wewnątrz instytucji Szeroko zakrojona polityka szkoleniowa: kompleksowe podniesienie kompetencji, re-edukacja od działania nastawionego na zysk do działania ze świadomością podejmowanego ryzyka Polityka regulacyjna: ścisła kontrola zarządzania ryzykiem oraz ostre zasady odpowiedzialności w doradztwie finansowym

13 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 13 Nowe kompetencje dla Bez Zmian Specjaliści od nowych produktów, ds. badań i rozwoju, ICT Mniejsze znaczenie obszaru sprzedaży i kontrollingu Ograniczenie kadry administracyjnej: podniesienie sprawności działania i outsourcing Polityka szkoleniowa skoncentrowana na wysoko wykwalifikowanych profesjonalistach, często z rynku międzynarodowego: innowacje i reorganizacja procesów Stały rozwój zawodowy: szybko zmieniający się i innowacyjny rynek

14 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 14 Nowe kompetencje dla Własności Państwowej Specjaliści od organizacji i kontrollingu Wzrost znaczenia pracowników administracyjnych Małe znaczenie ekspertów ds. marketingu i sprzedaży oraz nowych produktów Brak wyraźnej polityki szkoleniowej: utrzymanie istniejącej kadry Usprawnienia jedynie w systemach kontrollingowych Działanie dostosowane do profilu administracji publicznej: podejście urzędnicze

15 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 15 Wyzwania dla zarządzania kadrami Prognozowane zmniejszenie zatrudnienia Mała liczba nowych miejsc pracy dla osób wchodzących do sektora Stagnacja płac: poniesione straty i słabnąca atrakcyjność branży jako pracodawcy W wielu krajach: starzejąca się kadra Potrzeba utrzymania niezbędnego poziomu kwalifikacji w sektorze Opracowanie mechanizmów utrzymania starszej kadry, aktualizacji ich wiedzy oraz przekazania ich doświadczenia nowym pracownikom Strategiczny cel: utrzymanie potencjału kadrowego sektora: Inwestycje w wysoką jakość programów szkoleniowych Troska o potencjał szkoleniowy sektora Upowszechnienie procesu uczenia się przez całe życie

16 Nowiny HR z kraju i ze świata Warszawa, 25 lutego 2010r. 16 Żródła informacji http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- policy/doc44_en.htm : EQFhttp://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- policy/doc44_en.htm http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/ecvt2005_ en.pdf : ECVEThttp://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/ecvt2005_ en.pdf http://wib.org.pl : zakładka aktualności, Raporthttp://wib.org.pl

17 17 Dzi ę kuj ę za uwag ę i ż ycz ę inspiruj ą cych przemy ś le ń. mszymanska@wib.org.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora


Pobierz ppt "1. 2 PROGNOZA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W SEKTORZE FINANSOWYM Scenariusze wychodzenia z kryzysu Mariola Szymańska-Koszczyc Warszawa, 25 lutego 2010r. Wszelkie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google