Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mój wymarzony zawód Lekarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mój wymarzony zawód Lekarz."— Zapis prezentacji:

1 Mój wymarzony zawód Lekarz

2 Spis treści: Kim jest lekarz? Kształcenie Specjalizacje Etyka lekarska
Realia pracy Satysfakcja i odpowiedzialność Dlaczego lekarz? FAQ Autorzy

3 Kim jest lekarz? Lekarz - osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich.

4 W Polsce tytuł lekarza zdobywa się kończąc sześcioletnie, jednolite studia na wydziale lekarskim uczelni medycznej (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej). Dyplom lekarza jest równorzędny z dyplomem magistra. Prawo wykonywania zawodu lekarza zdobywa się po odbyciu trzynastomiesięcznego stażu podyplomowego oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Zasady wykonywania zawodu lekarza reguluje ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Po zdaniu LEP-u wg polskiego prawa można zatrudnić się jako lekarz na oddziale w wybranej specjalizacji Kształcenie

5 Specjalizacje Alergologia , Andrologia i Urologia, Anestezjologia i Intensywna terapia, Balneologia, Bariatria, Chirurgia, Dermatologia i Wenerologia, Kosmetologia, Diabetologia, Endokrynologia, Epidemiologiam, Farmacja, Gastroenterologia (potocz. Gastrologia), Ginekologia i Położnictwo, Hematologia, Hipertensjologia, Interna (właść. Choroby wewnętrzne), Kardiologia, Kontaktologia, Neonatologia i Pediatria, Neurologia, Okulistyka (Oftalmologia), Patologia, Psychiatria, Psychologia, Pulmonologia(Pneumonologia), Radiologia, Rehabilitacja, Reumatologia, Seksuologia, Stomatologia

6 Etyka Etyka pojmowana jest jako nauka o moralności, zmierza do ustalenia pewnych właściwości wspólnych i swoistych ocen i norm zachowań człowieka, które mogą być moralnie dobre lub złe. Etyka bada społeczne i psychologiczne źródła powstawania poglądów moralnych, ich funkcję społeczną, i historyczny rozwój kryteriów ocen moralnych

7 Realia pracy Realia pracy we współczesnej Polsce są bardzo trudne. Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje pracownikom niskie zarobki, co zmusza lekarzy do pracy na kilku etatach. Przemęczenie lekarzy rzutuje na jakość ich pracy.

8 Satysfakcja i odpowiedzialność
Praca lekarza z pozoru wydaje się prosta i bardzo szlachetna. W rzeczywistości jest trochę inaczej. Osoba wykonująca ten zawód musi liczyć się z wielką odpowiedzialnością, jaka na nią spada. Za złe zdiagnozowanie, błąd podczas zabiegu winny może zapłacić nawet zawieszeniem przez Izbę Lekarską, a co najgorsze trwale pogorszyć stan zdrowia pacjenta. Tak więc widzimy, że w zawodzie lekarza występuje czas na ogromną satysfakcję z uratowanego życia, które jest bezcenne, ale jest także czas na ogromną odpowiedzialność mogącą skreślić karierę w jednej chwili.

9 Dlaczego lekarz? W przyszłości chcę wykonywać zawód lekarza, ponieważ według mnie jest to najszlachetniejsza praca. Jej zadaniem jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie. Ratowanie życia ludzkiego zasługuje na wielki podziw ze strony innych i jest darem, który trzeba wykorzystywać w pełni. Dzisiejszy rozwój chemii, biologii daje medycynie ogromne pole do popisu. Jeśli chodzi o odpowiedzialność zawodową to nie można traktować jej jako przeszkody nie do przebycia. Wystarczy, że szczerze będziemy zdawali sobie z niej sprawę w każdej chwili wykonywania pracy, a w razie naszego błedu nie będziemy od niej uciekali, lecz cierpliwie poniesiemy wszelkie konsekwencje. Zdaję sobie sprawę, że w życiu lekarza nie ma wiele czasu dla rodziny, bliskich, ale w zamian pomaga się obcym, całkiem nieznanym osobom, co jest jeszcze większym poświęceniem dla dobra ogółu.

10 FAQ Co popycha ludzi do wykonywania tak ciężkiego zawodu?
Najczęściej jest to własna decyzja, spowodowana potrzebą niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 2. Co wpływa na decyzję lekarza, który postanawia wyjechać na Zachód? Ucieczka polskich lekarzy za granicę spowodowana jest przede wszystkim większymi zarobkami i mniejszymi wymiarami godzin pracy w Zachodniej Europie. Najbardziej anestezjolodzy mogą dużo zyskać na wyjeździe, ponieważ w krajach Unii Europejskiej traktowani są jako odrębna grupa zawodowa szczególnie wykwalifikowana i poszukiwana. 3. Czy można mieć więcej niż jedną specjalizację? Tak, można. Wiąże się jednak to z dłuższym kształceniem akademickim.

11 Dziękujemy

12 Autorzy: Bartosz Krasuski Marcin Staniek marzec 2007


Pobierz ppt "Mój wymarzony zawód Lekarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google