Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORTRET STUDENTA 2011 Wyniki czerwiec 2011. Opracowanie: Dział Badań i Analiz 2 Portret studenta 2011 Demografia uczestników Łącznie wypełniono 11.589.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORTRET STUDENTA 2011 Wyniki czerwiec 2011. Opracowanie: Dział Badań i Analiz 2 Portret studenta 2011 Demografia uczestników Łącznie wypełniono 11.589."— Zapis prezentacji:

1 PORTRET STUDENTA 2011 Wyniki czerwiec 2011

2 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 2 Portret studenta 2011 Demografia uczestników Łącznie wypełniono 11.589 ankiet

3 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 3 Portret studenta 2011 Pytanie 1: Na ilu kierunkach studiujesz Na więcej niż jednym kierunku studiuje średnio 12,2% ankietowanych. Widoczna jest zależność pomiędzy wielkością miejscowości a liczbą obieranych kierunków – wśród mieszkańców największych miast takich osób jest 13,4%, wśród mieszkańców wsi 10,7%.Wiecej niż jeden kierunek studiuje 12,3% kobiet i 11,8% ankietowanych mężczyzn. Wśród deklarujących naukę języków jako hobby aż 19% studiuje więcej niż 1 kierunek. Z kolei wśród miłośników filmów ten odsetek jest najniższy i wynosi 9,8% ankietowanych

4 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 4 Portret studenta 2011 Pytanie 2: Czy studiujesz w miejscu z którego pochodzisz? Prawie ¾ ankietowanych studiuje poza miejscem zamieszkania. Odsetek studiujących w rodzinnej miejscowości rośnie wraz z wielkością miejscowości i dla mieszkańców największych miast wynosi 40,9%.

5 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 5 Portret studenta 2011 Pytanie 3: Na jakiej uczelni studiujesz? Kobiety chętniej wybierają uczelnie padagogiczne (10,1% wobec 7,7% średniej oraz medyczne (10,2% przy średniej 8,6%). Mężczyźni dominują wśród studentów uczelni technicznych (22,7% mężczyzn studiuje na takiej uczelni przy średniej wśród ankietowanych 13,8%) oraz na politechnice (22,5% wobec 13,6% wśród wszystkich ankietowanych)

6 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 6 Portret studenta 2011 Pytanie 4: W jakim trybie studiujesz? ¾ ankietowanych studiuje w trybie dziennym. Tryb wieczorowy jest bardzo mało popularny (niecałe 2% ankietowanych). W trybie zaocznym studiują przede wszystkim mieszkańcy wsi i małych miast (nawet 30% ankietowanych), w dużych miastach takich studiujących jest ok. 15%.

7 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 7 Portret studenta 2011 Pytanie 5: Jak ważna jest dla Ciebie rodzina? Dla ogromnej większości ankietowanych rodzina jest ważna lub bardzo ważna. Wśród mężczyzn odsetek ten jest nieco niższy i wynosi 88,9% wobec 93% wśród wszystkich ankietowanych. 4% miłośników telewizji deklaruje że rodzina jest dla nich zupełnie nieważna (1,1% w całej populacji ankietowanych)

8 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 8 Portret studenta 2011 Pytanie 6: Czy planujesz w przyszłości założyć rodzinę? Znakomita większość ankietowanych planuje założenie rodziny, 80,3% z czego 68,6% po zakończeniu studiów. Ich odsetek maleje wraz z wielkością miejscowości. Mniej chętni do założenia rodziny są także mężczyźni (76,3%)

9 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 9 Portret studenta 2011 Pytanie 7: Jaki jest Twój stosunek do mniejszości seksualnych? Ponad ¼ ankietowanych jest przychylna mniejszością seksualnym, wobec 16,5% nastawionych negatywnie. Tolerancja jest wprost proporcjonalna do wielkości miejscowości pochodzenia. Osoby przychylne mniejszościom częściej zdarzają się wśród kobiet (32,7%), wśród mężczyzn, natomiast aż 30,8% deklaruje stosunek negatywny do mniejszości seksualnych

10 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 10 Portret studenta 2011 Pytanie 8: Co sądzisz o możliwości wyjazdu na studia zagranicę? Ponad połowa uczestników sondy uważa studia zagranicą za bardzo dobry pomysł, a dalsze 21% nie wyklucza takiego rozwiązania. Poziom akceptacji wyjazdu na studia zagranicę rośnie wraz z wielkością miejscowości, jest także bardziej entuzjastycznie odbierany przez kobiety (57,6% bardzo dobry pomysł, 7,7% nie dobry), niż przez mężczyzn (odpowiednio 43,3% i 13,2%)

11 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 11 Portret studenta 2011 Pytanie 9: Co sądzisz o możliwości wyjazdu do pracy zagranicę? Do pomysłu wyjazdu zarobkowego za granicę entuzjastycznie nastawione jest 42,6% uczestników sondy, a dalsze 37,8% nie wyklucza takiej możliwości. Negatywnie pomysł odbiera niecałe 11% ankietowanych. Podobnie jak w poprzednim przypadku entuzjastów pomysłu jest więcej wśród mieszkańców dużych miast i kobiet, ale różnice nie są już tak duże

12 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 12 Portret studenta 2011 Pytanie 10: Bycie wykształconym w dzisiejszych czasach jest: Większość ankietowanych przykłada wagę do wykształcenia, dla 72,9% wykształcenie jest bardzo lub raczej ważne. Większą wagę do wykształcenie przykładają mieszkańcy większych miast i kobiety.

13 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 13 Portret studenta 2011 Pytanie 11: Co ma Twoim zdaniem główny wpływ na sukces przy poszukiwaniu pracy: Wykształcenie nie jest, wg ankietowanych, czynnikiem gwarantującym sukces przy poszukiwaniu pracy. Są nim, natomiast, doświadczenie i znajomości. W znajomości mocniej wierzą mieszkańcy wsi i małych miast, mieszkańcy dużych miast większą wagę przykładają do doświadczenia. Wśród mężczyzn jest natomiast 7,2% wymieniających wykształcenie jako czynnik sukcesu, o ¼ więcej niż w populacji ankietowanych.

14 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 14 Portret studenta 2011 Pytanie 13: Jaki tytuł zawodowy zamierzasz zdobyć? 2/3 ankietowanych chce zdobyć tytuł magistra, ponad 15% myśli o doktoracie. Wśród mężczyzn jest mocna nadreprezentacja przyszłych inżynierów. O doktoracie szczególnie często myślą mieszkańcy największych miast.

15 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 15 Portret studenta 2011 Pytanie 14: Kierunek na którym studiujesz można określić jako: Mieszkańcy wsi chętniej studiują na kierunku rolniczym, wraz z mieszkańcami miast są też nadreprezentowani na kierunkach pedagogicznych. Kobiety chętniej wybierają kierunki artystyczne, medyczne i pedagogiczne, mężczyźni techniczne

16 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 16 Portret studenta 2011 Pytanie 15: Co było dla Ciebie decydujące przy wyborze uczelni? Najczęściej deklarowanym kryterium wyboru uczelni był jej prestiż (27,2% ankietowanych),. Dla 13% ważna jest także bliskość domu. Rankingi i prestiż są szczególnie ważne dla mieszkańców dużych miast, dla mieszkańców mniejszych miast i wsi bardziej liczą się kryteria ekonomiczne oraz opinie znajomych i rodziny

17 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 17 Portret studenta 2011 Pytanie 16: Czy aktualnie pracujesz? Ponad połowa uczestników sondy nie pracuje, ¼ pracuje dorywczo, a ponad 1/5 na etacie. Częściej pracują mieszkańcy dużych miast, rzadziej małych miast i wsi. Ponad 50% ankietowanych mężczyzn pracuje, wśród kobiet odsetek ten wynosi 46%

18 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 18 Portret studenta 2011 Pytanie 17: Gdybyś jutro musiał podjąć pracę to najchętniej byłaby to praca: 1/3 ankietowanych chciałaby pracować w prywatnej firmie/korporacji, a 1/5 myśli o własnej działalności. Strefa budżetowa jest atrakcyjna dla 17% ankietowanych. Chętniej od innych grup w strefie budżetowej chcieliby pracować mieszkańcy wsi (20,9%) oraz kobiety (18,4%). Z kolei 23,8% mężczyzn myśli o własnej działalności.

19 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 19 Portret studenta 2011 Pytanie 18: Co jest dla Ciebie najważniejsze w podjętej pracy? Wynagrodzenie jest najważniejsze dla prawie 1/3 uczestników sondy, kolejny czynnik, deklarowany jako najważniejszy przez 28%, to rozwój i możliwość awansu. Dla 17,6% najważniejsza jest możliwośc samorealizacji, a dla 15% atmosfera w pracy. Wynagrodzenie jest szczególnie chętnie wskazywane przez mężczyz (38,4%), kobiety cenią atmosferę w pracy (16,5%)

20 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 20 Portret studenta 2011 Pytanie 19: Na co najchętniej wydajesz pieniądze? Pasja, hobby są najczęściej wymieniane jako cel wydawania pieniędzy, kolejne to markowe ubrania, imprezy z przyjaciółmi, podróże i dobre jedzenie. Na pasję, hobby pieniądze wydaje aż 35% ankietowanych mężczyzn, kolejne 19% wydaje pieniądze na imprezy z przyjaciółmi. Wśród kobiet 17,7% deklaruje modne ubrania jako cel wydatków.

21 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 21 Portret studenta 2011 Pytanie 20: Gdy jesteś zmuszony do oszczędzania to na czym w pierwszej kolejności oszczędzasz? W pierwszej kolejności uczestnicy sondy oszczędzają na markowych ubraniach oraz dobrym jedzeniu, 17% na imprezach z przyjaciółmi. Mężczyźni częściej niż średnia oszczędzają na swojej pasji (8,1%), imprezach (20,6%) oraz książkach (3,8%). Kobiety na markowych ubraniach (30%) oraz kosmetykach (3,6%)

22 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 22 Portret studenta 2011 Pytanie 21: W jaki sposób spędzasz najczęściej czas wolny? Ankietowani najchętniej spędzają czas wolny spotykając się z przyjaciółmi poza domem, kolejne pod względem częstotliwości wymieniania sposoby spędzania wolnego czasu to oglądanie tv, filmów, słuchanie muzyki w domu oraz spędzanie czasu przed komputerem. To ostatnie jest szczególnie popularne wśród mężczyzn (24% wskazań wobec 15,5% średniej). Mężczyźni dominują też wśród deklarujących uprawianie sportu (11% wobec 6,2% średniej). Kobiety z kolei częściej wskazują spacery, czytanie książek, zakupy oraz prace domowe jako ulubione sposoby spędzania czasu

23 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 23 Portret studenta 2011 Pytanie 22: Internet dla Ciebie jest przede wszystkim: Dla uczestników sondy Internet jest przede wszystkim źródłem informacji o świecie i kulturze (31,8%), źródłem informacji z różnych dziedzin naukowych (23,3%), narzędziem komunikacji (21,4%) oraz formą rozrywki (20,3%)

24 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 24 Portret studenta 2011 Pytanie 23: Na jaką aktywność w Internecie poświęcasz najwięcej czasu? 28,6% ankietowanych deklaruje iż najwięcej czasu w sieci poświęca na czytanie informacji. Kolejne pod względem popularności najbardziej czasochłonne czynności to surfowanie oraz przebywanie na portalach społecznościowych. Pisanie na forach i gry to domena mężczyzn – tu mamy ich wyraźną nadreprezentację, kobiety z kolei częściej deklarują sprawdzanie poczty i przebywanie na społecznościach

25 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 25 Portret studenta 2011 Pytanie 24: Jak często korzystasz z portali społecznościowych? Ponad połowa ankietowanych korzysta z serwisów społecznościowych codziennie, nie korzysta tylko 16%. Szczególnie często korzystają z nich kobiety (60% codziennie, tylko 12,5% nie korzysta

26 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 26 Portret studenta 2011 Pytanie 25: Dlaczego odwiedzasz portale społecznościowe? Dla 38% uczestników sondy głównym celem korzystania jest wiedza o życiu znajomych, dla 19% zabicie nudy, a dla 17% rozmowa ze znajomymi. Zabicie nudy jako cel korzystania jest szczególnie popularne wśród mężczyzn (22,4%).

27 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 27 Portret studenta 2011 Pytanie 26: W jakich portalach społecznościowych masz założone konto? 61,7% uczestników sondy ma założone konto na Facebooku, 20% na NK.pl, inne portale się nie liczą.

28 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 28 Portret studenta 2011 Pytanie 27: Czy w ciągu ostatniego miesiąca zdarzyło Ci się coś kupić przez Internet? 59% uczestników sondy kupiło coś przez Internet w ostatnim miesiącu. Aukcje były popularniejsze – tam zakupy robiło 35,5% ankietowanych. Zakupów przez Internet chętniej dokonują mężczyźni (65% kupiło coś w ostatnim miesiącu)

29 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 29 Portret studenta 2011 Pytanie 28: Co ostatnio kupiłeś przez Internet? Ponad 21% uczestników sondy kupiło przez Internet ubrania, ponad 13% książki i sprzęt elektroniczny, ponad 7% kosmetyki. Kobiety częściej niż średnia kupowały ubrania i kosmetyki (24% i 9%), mężczyźni płyty i sprzęt elektroniczny (5,2% i 23,8%)

30 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 30 Portret studenta 2011 Pytanie 29: Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Dla 30,7% ankietowanych miłość jest najważniejsza w życiu, dla 16,5% rodzina, a dla 12% poczucie samorealizacji. Kobiety szczególnie cenią miłość (33,5%) i rodzinę (18,2%), mężczyźni wolność/niezależność (11,7%) i poczucie samorealizacji a także pieniądze i dobrą pracę

31 Opracowanie: Dział Badań i Analiz 31 Portret studenta 2011 Pytanie 30: Czy autorytetem jest dla Ciebie? 1/3 ankietowanych nie ma autorytetów. Dla ¼ autorytetem jest ktoś z rodziny. Prawie 30% deklaruje posiadanie autorytetu innego niż wymienione. Mężczyźni częściej jako autorytety wymieniają osoby publiczne (sportowców, polityków, piosenkarzy)


Pobierz ppt "PORTRET STUDENTA 2011 Wyniki czerwiec 2011. Opracowanie: Dział Badań i Analiz 2 Portret studenta 2011 Demografia uczestników Łącznie wypełniono 11.589."

Podobne prezentacje


Reklamy Google