Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Konferencja zorganizowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Konferencja zorganizowana."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Konferencja zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

2 Ochrona własności intelektualnej umożliwia globalną sprzedaż innowacyjnych technologii Read-Gene S.A. Anna Szcześniak Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Warszawa, 15 czerwca 2010 r.

3 Read-Gene S.A. z siedzibą w Szczecinie została zawiązana 30 sierpnia 2005 r.; większość jej twórców i akcjonariuszy to utytułowani naukowcy pracujący na co dzień w Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych (MCND) przy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie; prof. Jan Lubiński – Prezes Zarządu, twórca MCND.

4 Read-Gene … … to spółka innowacyjnych technologii dla komercjalizacji na szeroką skalę metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.

5 Przedmiot działalności: Prowadzenie prac B+R nad wykorzystaniem informacji zawartych w genach, tworzenie na ich bazie produktów i usług oraz wprowadzanie ich na rynek krajowy i rynki międzynarodowe. Przeprowadzanie badań klinicznych (określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania leku lub innej technologii medycznej). Testy genetyczne i konsultacje genetyczne.

6 Przyczyny założenia Spółki: 1.Rezultaty badań prowadzonych przez prof. Lubińskiego i jego zespół – dokonanie ważnych odkryć w zakresie wczesnego wykrywania najbardziej rozpowszechnionych form raka: piersi (BRCA1 i BRCA2) oraz jelita grubego (HNPCC). 2.Opublikowanie odkryć w piśmiennictwie międzynarodowym oraz dokonanie zgłoszeń patentowych.

7 Przyczyny założenia Spółki c.d.: 3.Poszukiwanie przez naukowców praktycznego zastosowania rezultatów prowadzonych badań. 4.Niechęć Pomorskiej Akademii Medycznej do ponoszenia ryzyka związanego z wprowadzaniem na rynek międzynarodowy nowej technologii. 5.Negatywne doświadczenia wynikające z zaniedbania kwestii ochrony prawnej (opatentowania) jednego z dokonanych wcześniej odkryć i utraty potencjalnych korzyści.

8 Kluczowe czynniki dla działalności Read-Gene: realizacja prac badawczo-rozwojowych + ochrona własności intelektualnej

9 Istotny czynnik dla prowadzenia działalności komercyjnej: Umowa pomiędzy PAM i Read-Gene: PAM udzieliła Read-Gene wyłącznej licencji na komercjalizację poza Polską wszystkich technologii wytworzonych do czasu podpisania umowy, a także technologii, które zostaną wytworzone w przyszłości przez MCND i Zakład Genetyki i Patomorfologii (którym również kieruje prof. Lubiński).

10 Ochrona własności intelektualnej wymaga: poprawnego przygotowywania zgłoszeń patentowych; wiedzy i umiejętności poruszania się w przepisach krajowych i zagranicznych dotyczących procedury patentowania, aby szybko i sprawnie poczynić właściwe kroki; korzystania z profesjonalnego doradztwa rzeczników patentowych i współpracy z wyspecjalizowaną Kancelarią Rzeczników Patentowych; funduszy na pokrycie kosztów.

11 Patenty i licencje obejmujące testy DNA i preparaty chemoprewencyjne posiadane przez Read-Gene: przyznanych 5 patentów zagranicznych (3), licencje do przyznanych 6 polskich patentów, 39 zgłoszeń polskich i międzynarodowych wniosków patentowych dla swoich odkryć w dziedzinie genetyki nowotworów (22).

12 Korzyści stosowania ochrony własności intelektualnej: 1.Przewaga konkurencyjna dzięki pozycji monopolisty na danym rynku (przynajmniej w czasie ochrony). 2.Szansa na uzyskiwanie wyższych dochodów ze sprzedaży produktów i usług. 3.Podstawa dla dostosowania warunków funkcjonowania firmy, aby móc wprowadzić na rynek nową usługę czy produkt (np. po zgłoszeniu kolejnych wniosków patentowych, utworzono własne pracowanie: chemiczną i diagnostyki biochemicznej).

13 Korzyści stosowania ochrony własności intelektualnej c.d.: 4.Większe zaufanie ze strony klientów, partnerów oraz inwestorów, dla których chroniony produkt jest więcej wart zwiększenie efektywności wdrażania strategii rozwoju firmy. 5.Budowanie wizerunku Read-Gene, jako przedsiębiorstwa innowacyjnego, a także istotnego uczestnika rynków, na których działa. 6.Otwieranie pól do kolejnych odkryć poprzez studiowanie i zgłębianie zagadnień obejmowanych przez dany patent, ulepszania opatentowanej technologii otwieranie nowych możliwości rozwoju globalnego. 7.Stworzenie zespołu oddanych specjalistów o unikalnym potencjale intelektualnym.

14 Sukcesy: Wprowadzenie Spółki na NewConnect (rekordowe kursy akcji), 12.02.2009. Rozpoczęcie sprzedaży produktów i usług w kraju i zagranicą. Uzyskanie dofinansowania projektu pt. Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 4.5.2. Kwota wsparcia: 4.650.000 zł, 31.08.2009. Zwiększenie wartości Spółki - w połowie 2008 r. Read- Gene S.A. wyceniono na 35 mln zł.

15 Perspektywy na przyszłość: Przeniesienie działalności do własnego ośrodka badawczo-rozwojowego (z przychodniami i laboratorium) 2010/2011. Uruchomienie sprzedaży nowego produktu na świecie, przy pomyślnym zakończeniu badań klinicznych nad suplementami diety. Wytworzenie nowych produktów opartych o własne patenty może przynieść Spółce wielomilionowe zyski w ciągu najbliższych kilku lat. Do firmy może wpłynąć 25 mln USD zysku rocznie, jeśli uda się dotrzeć zaledwie do 1 mln potencjalnych klientów.

16 W perspektywie 5-10 lat Read-Gene S.A. … ma być światowym liderem w obszarze chemoprewencji; ma należeć do międzynarodowej czołówki firm specjalizujących się w innowacyjnej onkologii i genetyce; ma uzyskiwać około 17,5 mln zł dochodu rocznie (przy założeniu wprowadzenia na rynek preparatów z grupy chemoprewencyjnych).

17 Więcej informacji o projekcie uzyskacie Państwo na stronie projektu: http://ip- conference.pl/ Dziękuję za uwagęhttp://ip- conference.pl/ Konferencja zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość


Pobierz ppt "Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Konferencja zorganizowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google