Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK WALUTOWY W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK WALUTOWY W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 RYNEK WALUTOWY W POLSCE
Część I

2 RYNEK FINANSOWY miejsce, gdzie dokonuje się transakcji środkami pieniężnymi. Przedmiotem rynku finansowego są walory finansowe występujące w postaci zmaterializowanej lub zdematerializowanej.

3 STRUKTURA RYNKU FINANSOWEGO
rynek pieniężny rynek kapitałowy (pierwotny i wtórny) rynek instrumentów pochodnych (derywatów) rynek kredytowy rynek walutowy

4 RYNEK WALUTOWY to rynek, na którym handluje się walutami ( dewizami). Na rynku tym tworzy się kurs walutowy (kurs wymiany), który odzwierciedla stosunek ceny między dwoma walutami. Handel może odbywać się zarówno na rynku kasowym (wymiana jest dokonywana natychmiast) jak i rynku terminowym (wymiana zostanie dokonana w późniejszym, ściśle określonym terminie).

5 FUNKCJE RYNKU WALUTOWEGO
Wiąże ceny towarów i usług w skali międzynarodowej Ułatwia rozwój handlu międzynarodowego Stanowi najważniejszy mechanizm alokacji zasobów w skali światowej Wiążę międzynarodowe rynki finansowe przyczyniając się do tworzenia międzynarodowego rynku finansowego Umożliwia transfer kapitałów w skali międzynarodowej

6 Charakterystyka Rynku Walutowego
Bardzo duże obroty Wysoki stopień płynności Funkcjonuje 24 godziny na dobę Międzynarodowy (globalny) Skorelowany z rynkiem pieniężnym OTC Jednorodny przedmiot transakcji Największe obroty koncentrują się w kilku centrach świata

7 Uczestnicy Rynku Walutowego
Bank Centralny Banki komercyjne Klienci instytucjonalni Brokerzy Klienci prywatni

8 Znaczenie Rynku walutowego dla banku
Konieczność obsługi klientów Spekulacja Zabezpieczenie

9 Segmenty Rynku Walutowego
Rynek międzybankowy Rynek transakcji z klientami Rynek detaliczny

10 FOREX Termin określający międzynarodowy rynek walutowy. Jest on największym rynkiem na świecie i występuje na nim ogromna płynność powodująca, że sprzedaż dowolnej ilości waluty w każdym momencie nie stanowi problemu, poza przypadkiem zleceń zbyt małych (np. poniżej równowartości 100$). FOREX jest rynkiem OTC (ang. Over The Counter)- rynkiem zdecentralizowanym bez pojedynczej globalnej jednostki nadzorującej obrót.

11 CIEKAWOSTKI/INFORMACJE
Rynek walutowy zwany jest bardzo często FOREX bądź FX Rynek walutowy prawie nigdy „nie zasypia”. Handel walutami odbywa się przez 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku. Wartość transakcji zawieranych na rynku walutowym przewyższa wartością obroty generowane na innych rynkach. Przeciętna dzienna wartość obrotów na rynku Forex według danych BIS wynosiła w 2007 roku 3,21 bln $. Rynek Forex cechuje się bardzo dużą dynamiką rozwoju. W latach obroty wzrosły na tym rynku blisko czterokrotnie.


Pobierz ppt "RYNEK WALUTOWY W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google