Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 723[04] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że mechanik pojazdów samochodowych: 1. Konserwuje i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w pojazdach samochodowych, kontroluje ich stan techniczny. 2. Sprawdza działanie pojazdu jako całości, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich. 3. Omawia z klientem rodzaj i zakres niesprawności, ustala przyczyny usterek w pojazdach samochodowych i usuwa je. 4. Może pracować zgodnie ze specjalnością jako mechanik samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych itd. 5. Zazwyczaj pracuje sam, rzadziej w małych zespołach. 6. Czas pracy jest określony i zależy od czasu pracy konkretnego warsztatu (w niektórych warsztatach praca może odbywać się w systemie zmianowym).

4 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
7. Wykonując zawód jest narażony niebezpieczeństwo urazów, spowodowanych upadkiem z drabin, schodów, podwieszanych platform, wpadnięciem do kanału rewizyjnego, potknięciem na śliskiej nawierzchni. 8. Często podnosi ciężkie części pojazdów i pracuje w wymuszonej pozycji ciała, co może prowadzić do urazów, takich jak wypadnięcie dysku lub do powstania przepukliny. 9. Jest narażony na wiele innych możliwych zagrożeń wypadkowych (poparzenia, ukłucia i skaleczenia, porażenie prądem elektrycznym, stłuczenia kończyn przez spadające przedmioty, narzędzia itp.).‏ 10. Pracuje w garażu, hali remontowej, warsztacie samochodowym lub na wolnym powietrzu – niezależnie od miejsca jest narażony na zanieczyszczenia powietrza pyłem, substancjami drażniącymi, toksycznymi, nieprzyjemny zapach spalin, hałas, drgania.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia. Sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów. Wykonywanie prac demontażowo-montażowych, naprawa i regulacja zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych. Sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych. Organizowanie, eksploatacja i utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

7 Znajomość języka technicznego, właściwego dla tej specjalności.
Podstawowa znajomość sposobu działania poszczególnych elementów pojazdu. Znajomość języka technicznego, właściwego dla tej specjalności. Sprawne posługiwanie się niezbędnymi narzędziami pracy. Posługiwanie się różnymi urządzeniami np. spawarką, prasą hydrauliczną, urządzeniami do frezowania i szlifowania. Sprawne i właściwe diagnozowanie występujących usterek. Rozróżnianie i interpretowanie parametrów technicznych pojazdów, silników spalinowych, urządzeń oraz narzędzi stosowanych w warsztatach samochodowych podczas montażu, badań diagnostycznych, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych. Przeprowadzanie kalkulacji, dotyczących zużycia surowców, materiałów oraz czasu wykonania usługi w oparciu o dokumentację technologiczną lub taryfikatory. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis podnośnik służy do podnoszenia pojazdów w pionie imadło służy do mocowania przedmiotów poddawanych obróbce klucze nasadowe służą do odkręcania i dokręcania śrub wyważarka służy do poprawnego wyważenia kół w pojeździe kompresor służy do sprężania powietrza

9 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

10 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy masz dobrą koordynację wzrokowo-ruchową? 1 2. Czy masz podzielność uwagi i umiesz się skoncentrować? 3. Czy masz refleks? 4. Czy jesteś spostrzegawczy? 5. Czy jesteś odpowiedzialny? 6. Czy jesteś dokładny, skrupulatny, dociekliwy? 7. Czy masz wysoką wydolność fizyczną? 8. 9. Czy umiesz się kontrolować? 10. Czy jesteś odporny na zanieczyszczenia powietrza? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów: Czy masz dobry słuch?

11 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz wadę wzroku nieskorygowaną okularami? 1 2. Czy masz zaburzenia równowagi? 3. Czy cierpisz na niedosłuch? 4. Czy masz alergię lub choroby skóry rąk? 5. Czy masz problem z odróżnianiem barw? 6. Czy chorujesz na cukrzycę? 7. Czy masz wadę serca? 8. 9. Czy masz niską wydolność fizyczną? 10. Czy masz zaburzenia słuchu, węchu lub wzroku? Czy chorujesz na reumatyzm?

14 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

15 Kształcenie w zawodzie
Naukę zawodu mechanika pojazdów samochodowych można podjąć po ukończeniu gimnazjum w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym (nauka trwa 3 lata), a następnie podwyższać w szkołach wyższych na kierunku mechanika i budowa maszyn. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego możesz wybrać jednoroczną szkołę policealną. Zawodu można uczyć się także w zakładach rzemieślniczych i potwierdzić go zdając egzamin czeladniczy, a następnie mistrzowski, który organizuje Związek Rzemiosła Polskiego.

16 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (

17 Rynek pracy Mechanicy pojazdów samochodowych:
– znajdują zatrudnienie w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych (pracodawcy preferują osoby posiadające wykształcenie średnie), – w fabryce samochodów przy wszystkich etapach procesu technologicznego produkcji samochodów, – mogą pracować w służbach technicznych w dużych firmach transportowych, – mogą również prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

18 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z mechanikami pojazdów samochodowych, pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 2. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia ( patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

19 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Auto Moto Serwis – dwumiesięcznik. 2) Nowoczesny Warsztat – miesięcznik. 3) AutoElektro – miesięcznik. 4) Serwis motoryzacyjny – miesięcznik. 5) Poradnik serwisowy – dwumiesięcznik.

20 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Mechanik pojazdów samochodowych, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, 2004, Gorgoń J., Kołtun S., Kramek Z.: Modułowy program nauczania. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04], MEN, Warszawa 2006, Standard wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu mechanika pojazdów samochodowych, Izba Rzemieślnicza, Łódź, Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu mechanika pojazdów samochodowych, Izba Rzemieślnicza, Łódź, Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss

21 Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

22 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google