Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 315[01] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: Na wesoło

3 NA WESOŁO Komendant Straży Pożarnej przychodzi do dyżurki, robi sobie kawę. Następnie zwraca się do strażaków: - Chłopy, caaaałkiem powoli się zbieramy. Urząd Skarbowy się pali... Powrót

4 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że technik bezpieczeństwa i higieny pracy: 1. Dba o bezpieczeństwo pracy pracowników w zakładzie pracy. W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy bada jego przyczyny i ustala wnioskuje o ich usunięcie. Może prowadzić szkolenia z zakresu bhp. 4. Współpracuje ze wszystkimi komórkami zakładowymi w zakresie spraw bhp. Popularyzuje na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp. Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej. Przeważnie pracuje w pomieszczeniach zamkniętych w normalnych warunkach oraz na wolnym powietrzu, w ciągłym ruchu, często w trakcie wypadków i zagrożeń dla życia i zdrowia.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. W tym celu, najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

6 NA WESOŁO Dyrektor krzyczy na sprzątaczkę: - Co pani narobiła?! - Ja nic nie zrobiłam. Ja tylko wytarłam ściereczką kurz z biurka. - No właśnie! Miałem tam zapisane wszystkie ważne telefony! Rozmawia dwóch kolegów: - Wiesz, wczoraj znalazłem pracę. - A gdzie? - W przetwórni. - Jako kto? - Jako konserwator. - Konserwator dźwigów? - Nie, ogórków. Powrót

7 Zadania i umiejętności zawodowe
Ocenia i kontroluje stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Prowadzi doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Ustala zgodność z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku. Rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ocenia ryzyko zawodowe powodowane przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy oraz określa sposoby ich ograniczenia i eliminowania. Ustala okoliczności, przyczyn i ekonomiczne skutki wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych. Prowadzi działalność edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu.

8 Formułuje propozycje przedsięwzięć prawno-organizacyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące normy oraz przepisy ogólne i szczegółowe. Uczestniczy w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne w przedsiębiorstwie związane z bezpieczeństwem pracy i ergonomią. Ustala zgodność oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocenia wytwarzane wyroby pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Identyfikuje zagrożenia oraz ocenia i redukuje ryzyko zawodowe występujące w środowisku pracy. Ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Współdziała z państwowymi i społecznymi organami nadzoru nad warunkami pracy oraz laboratoriami badań środowiska pracy. I wiele innych… Na wesoło Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

9 NA WESOŁO Technik bezpieczeństwa i higieny pracy mówi do kumpla: - Chciałbym mieszkać i pracować na Biegunie Północnym. - Dlaczego? - Bo tam noc trwa przez pół roku, więc nic bym nie robił, tylko wylegiwałbym się w łóżku. - Ale przecież po takiej nocy musiałbyś potem przez pół roku pracować bez przerwy! - Coś ty! Tam też obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy! Powrót

10 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis komputer służy do przechowywania i analizowania danych kalkulator dzięki niemu można prowadzić obliczenia fax urządzenie umożliwiające przesyłanie na odległość tekstu drukowanego, fotografii, map, rysunków nawet pisma odręcznego za pośrednictwem linii telefonicznej. telefon urządzenie stanowiące zakończenie łącza telefonicznego, służące komunikacji na odległość kserkopiarka urządzenie umożliwiające tworzenie kopii dokumentów. drukarka za jej pomocą w szybki sposób otrzymujemy dane w wersji papierowej

11 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Cechy psychofizyczne - test samooceny 2/3
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś osobą wytrwałą? 2 Czy nie masz skłonności do bałaganiarstwa? 3 Czy potrafisz przez dłuższy czas (np. 2 godziny) skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności? 4 Czy Twoją mocną stroną jest zręczność rąk i w związku z tym potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne czynności przy ich użyciu? 5 Czy zaliczyłbyś siebie do osób odpowiedzialnych? 6 Czy jesteś osobą komunikatywną i łatwo nawiązujesz znajomości z ludźmi? 7 Czy możesz o sobie powiedzieć, że masz zainteresowania organizacyjne i administracyjne? 8 Czy posiadasz łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie w języku polskim? 9 Czy spostrzegawczość to Twoja mocna strona? 10 Czy uważasz, że masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie oraz potrafisz nawiązać kontakt z innymi ludźmi? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz wynik. Razem punktów:

13 Cechy psychofizyczne - test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

14 NA WESOŁO Ojciec pyta syna: - Co robiliście dziś na matematyce? - Szukaliśmy wspólnego mianownika. - Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł... Powrót

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

16 Przeciwwskazania zdrowotne - test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 2 Czy masz dobry wzrok? 1 3 Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 4 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5 Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu Ciebie? 6 Czy masz wady wymowy? 7 Czy masz trwałe rażące ułomności fizyczne? 8 Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm?

17 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

18 NA WESOŁO Powrót Z CV pechowca
Najpierw pracowałem w firmie Przetwory Warzywne i Owocowe, ale nie mogłem się odpowiednio skoncentrować. Zostałem drwalem – ścięli mi perspektywy. Zostałem krawcem – guzik zarobiłem i życie rodzinne mi się popruło. Pracowałem w fabryce tłumików – wyrzucili mnie, bo byłem za cichy. Zostałem szewcem – pracodawca mnie cisnął. Pracowałem w fabryce akumulatorów – codziennie byłem wyczerpany. Zatrudniłem się w księgarni historycznej – i nie widziałem przed sobą przyszłości. W schronisku dla zwierząt – psy na mnie wieszali. W gabinecie kosmetycznym – nadepnąłem szefowej na odcisk. Próbowałem jako technik bezpieczeństwa i higieny pracy – nie byłem wystarczająco dobrze zbudowany. Układacz parkietów – w pracy ciągle coś mi nie pasowało. Jako malarz – miałem przechlapane. Dozorca stawów hodowlanych – znikały mi małe i wielkie sumy. Akwizytor odkurzaczy – wyssało ze mnie resztki optymizmu. Elektromonter – miałem spięcia z szefem. Zostałem górnikiem – i dostałem zawału. I dlatego proszę o zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Naczelnego Państwowych Sadów – myślę, że będę najlepszy w zbieraniu owoców cudzej pracy! Powrót

19 Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa
i higieny pracy Aby pracować w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, możesz: 1.1. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, możesz wybrać półtoraroczną szkołę policealną. 1.2. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego podwyższać swoje kwalifikacje kontynuując naukę w szkole wyższej na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w szkole policealnej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie liceum lub technikum oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

20 Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Czego będziesz się uczył w szkole policealnej przygotowując się do wykonywania zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy? W ramach modułu: 3.1. Materialne środowisko pracy: identyfikacji czynników środowiska pracy, oddziaływania procesu pracy na środowisko przyrodnicze oraz sposobów postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia człowieka. 3.2. Kształtowanie środowiska pracy: likwidacji zagrożeń lub ograniczania ich oddziaływania poprzez zmiany w środowisku materialnym stanowiska z uwzględnieniem predyspozycji człowieka oraz dobór człowieka do wymagań stanowiska pracy i procesu na nim prowadzonego. 3.3. Człowiek w procesie pracy: prawa pracy, działalności gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 3.4. Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy: organizacji i wykonywania obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny ryzyka zawodowego i postępowania w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

21 Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Z jakich podręczników będziesz się uczył w szkole policealnej, przygotowując się do wykonywania zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy? Przykładowe: Uzarczyk A.: Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narażonych na czynniki szkodliwe, uciążliwe, zagrożenia wypadkowe BHP w praktyce. ODDK, 2008, Uzarczyk A.: Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 2006, Wykowska M., Ergonomia jako nauka stosowana, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009.

22 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół policealnych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół policealnych w Internecie; przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół policealnych; rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie; i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl). Na wesoło

23 NA WESOŁO Spotykają się dwaj właściciele firm: - Słuchaj, ty swoim pracownikom płacisz jeszcze pensję? - Nie. - Ja też nie. A oni i tak przychodzą do pracy? - No przychodzą. - U mnie też. Słuchaj, a może by tak pobierać opłaty za wejście? Powrót

24 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy są: behapowiec, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktor bhp, rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, technolog do spraw utrzymania czystości. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik bezpieczeństwa i higieny pracy, są: ergonomista, technik ochrony środowiska, inspektor budowlany, inżynier bhp. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może poszukiwać pracy we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

25 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technik bezpieczeństwa i higieny pracyami pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca tabeli. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

26 NA WESOŁO Powrót Rozmawiają dwaj technicy bhp:
– Wiesz, wczoraj spadłem z dziesięciometrowej drabiny. – I nic ci się nie stało?! To jakiś cud! – Jaki tam cud, po prostu spadłem z pierwszego szczebla. Rozmawiają dwaj właściciele fabryki. Dlaczego twoi pracownicy zawsze są punktualni? - Prosty trik. - 30 pracowników a tylko 20 miejsc parkingowych. Powrót

27 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Atest Ochrona Pracy (http://www.atest.com.pl ). Bezpieczeństwo pracy (http://www.ciop.pl/ ). Praca i zdrowie (http://www.pracaizdrowie.com.pl/ ).

28 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, ). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_%20bhp.pdf, stan na: ). Sas-Badowska A., Sas-Badowski M., Siek J., Jędrzejewski T.: Modułowy program nauczania. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01]. Warszawa, MEN 2007. Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu; Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy. (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, ). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego. Warszawa, MEN, s Figurski J.., Woźniak I., Sagan T. Sas-Badowski M.: Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (315202). Warszawa MPiPS, 2000. Przewodnik po zawodach. Wydanie II. Tom III. Warszawa, MGPiPS, 2003, s. III-35–III-38. Standard wymagań – egzamin zawodowy dla zawodu Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_%20bhp.pdf, stan na: ).

29 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860 z późn. zm). Na wesoło

30 NA WESOŁO Szef do pracownika: - Miarka się przebrała, zwalniam pana! - Zwalniam? Jestem naprawdę mile zaskoczony szefie, bo zawsze myślałem, że niewolników się sprzedaje! Motto na każdy dzień: "Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Potrafię godzinami siedzieć i przyglądać się jej". Powrót

31 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów


Pobierz ppt "TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google