Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
TECHNIK OPTYK wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK OPTYK Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: TECHNIK OPTYK Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 322[16] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik optyk: 1. To zawód usługowy – wymaga pracy z klientem oraz dostawcami oprawek i szkieł – odpowiada na pytania, doradza, konsultuje, sprzedaje. 2. Wykonywanie zawodu wymaga precyzji, rzetelności i dobrych relacji z klientami. 3. Wykonuje okulary korekcyjne na podstawie recepty, starych okularów lub naprawia je i konserwuje, dobiera soczewki kontaktowe. 4. Pracuje przeciętnie 9-12 godzin, najczęściej w stałych godzinach (praca tylko w dzień i nie wymaga wyjazdów), na ogół także w soboty. 5. Może znaleźć zatrudnienie w pracowniach i salonach optycznych, np. w centrach handlowych, wówczas pracuje także w niedziele.

4 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik optyk: 6. Pracuje w bardzo dobrych warunkach (nie jest narażony na ryzyko choroby zawodowej, czynniki szczególnie niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia).‏ 7. Może odczuwać jako uciążliwość hałas, który wytwarzają pracujące urządzenia mechaniczne, np. szlifierki oraz intensywne oświetlenie. 8. Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, ponieważ zaopatruje klientów w okulary korekcyjne, które są wyrobem medycznym.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Udziela fachowych porad na temat wyboru, stosowania i konserwacji okularów i soczewek kontaktowych. Wykonuje okulary korekcyjne na podstawie recepty, starych okularów lub na życzenie klienta oraz naprawia i konserwuje na zlecenie klienta. Sprzedaje soczewki kontaktowe i akcesoria optyczne (futerały, ściereczki do czyszczenia soczewek, płyny do pielęgnacji soczewek kontaktowych, łańcuszków, itp.).‏ Nawiązuje kontakty z hurtowniami i producentami oprawek, soczewek, akcesoriów optycznych – składa zamówienia, realizuje je, składa reklamacje‏.

7 Wykonywanie badań przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu anatomii i fizjologii narządu wzroku, optyki i znajomości nowoczesnej aparatury optycznej. Wykonywanie badań przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Dobieranie okularów korekcyjnych (uwzględniając typ i moc soczewek przeznaczonych do zamontowania)‏. Dobieranie i aplikowanie szkieł kontaktowych. Pomoc klientowi w doborze odpowiedniej oprawy okularowej (uwzględniając oczekiwania klienta, trendy, względy estetyczne)‏. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika optyka niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis szabloniarka służy do wykonania szablonu wg którego szlifuje się soczewki automat szlifujący bądź szlifierka służą do nadawania soczewkom odpowiedniego kształtu dioptriomierz służy do wyznaczania środków optycznych soczewek polerka służy do polerowania brzegów soczewek organicznych (plastikowych)‏ podgrzewacz do opraw ułatwia dopasowanie oprawki do kształtu głowy klienta rowkarka służy do wykonania rowka w soczewkach okularowych montowanych w oprawie z mocowaniem „na żyłkę” wiertarka optyczna służy do nawiercania otworów w oprawkach wkrętaki służą do montowania elementów oprawy myjka ultradźwiękowa umożliwia precyzyjne czyszczenie okularów 8

9 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika optyka, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

10 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów: Czy jesteś zdrowy? Czy masz dobry wzrok, prawidłowo widzisz barwy? Czy masz dobrą sprawność ruchową dłoni i palców? Czy jesteś odporny psychicznie, cierpliwy? Czy jesteś odpowiedzialny? Czy potrafisz pracować systematycznie? Czy jesteś dokładny? Czy masz wyrobione poczucie estetyki? Czy masz prawidłową wymowę? Czy masz dobry słuch?

11 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika optyka, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz jakąś wadę wzroku i nie nosisz okularów? 1 2. Czy masz problemy z widzeniem obuocznym? 3. Czy masz zaburzenia widzenia barw? 4. Czy masz problemy ze słuchem (niedosłuch)? 5. Czy masz niepełną sprawność rąk? 6. Czy masz ograniczenie sprawności kończyn dolnych? 7. Czy cierpisz na skrzywienie kręgosłupa? 8. Czy masz zaburzenia układu nerwowego? 9. Czy masz zaburzenia psychiczne? 10. Czy masz wady wymowy?

14 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika optyka. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

15 Kształcenie w zawodzie technika optyka
Nauka w tym zawodzie odbywa się w: szkole policealnej dla absolwentów: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, trzyletnim technikum uzupełniającym po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej. Po trzech latach pracy w zawodzie możliwe jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego, zaś po kolejnych trzech latach można przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. W obu przypadkach egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu matury możliwe jest ukończenie studiów wyższych na kierunku lub specjalności „optyka okularowa”. Nauka kończy się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Optycy mogą także dokształcać się na studiach podyplomowych, uprawniających ich do wykonywania usług optometrycznych.

16 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika optyka. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki.

17 Rynek pracy Technik optyk może znaleźć zatrudnienie w pracowniach i salonach optycznych oraz gabinetach optometrystyczno-kontaktologicznych. W przypadku zatrudnienia w dużej firmie może pełnić funkcję zwierzchnika, np. kierownika zmiany bądź podwładnego. Może pracować także w zakładach rzemieśliniczych usług oftalmicznych, w zakładach produkujących przyrządy, aparaty optyczne i okulary. Może być zatrudniony w laboratoriach oraz biurach techniczno-konstrukcyjnych, projektujących pomoce wzrokowe (lupy, okulary lupowe, okulary lornetkowe, monookulary, lupy elektroniczne). Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu zorganizowanie i prowadzenie własnego warsztatu pracy.

18 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika optyka? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami optykami pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 2. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

19 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Kontaktologia i optyka okulistyczna: 2) Optyka: 3) Optyk Polski:

20 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik optyk, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2006, bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_optyk.pdf. Modułowe programy nauczania dla zawodu: Technik optyk 311[23] – Poradniki dla nauczycieli, Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technika optyka – MEN, Baza aktów prawnych w BIP, ZAWODOWE.COM: Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss Standard wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu technika optyka. Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu technika optyka, Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,

21 Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

22 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google