Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
PIEKARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 PIEKARZ Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: piekarz
Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 741[02] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że piekarz: prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Wybrane zadania zawodowe: wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni; wypiekanie ciasta w różnych typach pieców piekarskich; mierzenie i ważenie składników, mieszanie, ugniatanie i nadawanie kształtu ciastu, przygotowanie ciasta do tego, by urosło, pieczenie, dekorowanie, krojenie i pakowanie produktów, schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa; ocenianie stopnia dojrzałości półproduktów piekarskich do dalszego przerobu; ocenianie jakości półproduktów i pieczywa, jej zgodności z wymogami przepisów technologicznych i norm; obsługiwanie maszyn i urządzeń występujących w piekarniach; ocenianie sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń piekarskich; utrzymywanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.

6 Wybrane umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie piekarz:
umiejętność wykonywania wypieków zgodnie z recepturą, umiejętność utrzymania porządku na stanowisku pracy, umiejętność stosowania procedur i receptur, zdolności manualne obowiązkowość i odpowiedzialność. koordynacja wzrokowo-ruchowa, wyobraźnia i kreatywność, wrażliwość estetyczna i smakowa, umiejętność przestawiania się z jednej czynności na inną, samodzielność i inicjatywa, spostrzegawczość, odpowiedzialność za stan zdrowia konsumentów, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, przestrzeganie przepisów technologicznych, sanitarnych i higienicznych Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie piekarz niezbędne są: różnego rodzaju maszyny i sprzęty do wypieków, m.in.: garnki, wagi, miski, wałki, tace, sprzęty kuchenne: piece piekarskie, stoły, kuchenka, foremki itp.

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie piekarz, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy wykaz cech psychofizycznych oraz wymagań fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wybierz właściwą odpowiedź poprzez zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1. Czy jesteś osobą dokładną, czy też nie? 1 2. Czy masz podzielną uwagę i potrafisz wykonywać kilka czynności naraz? 3. Czy jesteś osobą wytrzymałą i odporną na niewygodne warunki pracy? 4. Czy zaliczyłbyś siebie do osób cierpliwych? 5. Jak sądzisz, czy potrafiłbyś skupić uwagę na jednej czynności przez dłuższy czas? 6. Czy wytrwałość to Twoja mocna strona? 7. Czy jesteś sumienny? 8. Jak oceniasz, czy praca piekarza byłaby odpowiednią pracą dla Ciebie? 9. Jak sądzisz, czy praca fizyczna byłaby odpowiednią dla Ciebie? 10. Czy uważasz siebie za osobę odpowiedzialną? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie piekarz, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. Praca własna … Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy często chorujesz i masz skłonność do zapadania na infekcje? 1 2. Czy chorujesz na padaczkę? 3. Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 4. Czy przydarzyły się Tobie w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5. Czy zaliczyłbyś siebie do osób posiadających lęk wysokości, lęk przestrzeni itp.? 6. Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu lub wzroku? 7. Czy cierpisz na alergie? 8. Czy masz wadę serca lub inną wadę, która uniemożliwia Tobie wykonywanie prac fizycznych? 9. Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk i/lub nóg, np. na reumatyzm? 10. Czy odczuwasz inne dolegliwości, które Twoim zdaniem utrudniłyby Ci pracę w zawodzie piekarz?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie piekarz. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
Kształcenie w zawodzie piekarz odbywa się w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej dla absolwentów gimnazjów i umożliwia uzyskanie zawodu piekarz po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Program nauczania na tym kierunku obejmuje oprócz przedmiotów ogólnokształcących, następujące przedmioty zawodowe: wyposażenie techniczne piekarni, produkcja piekarska. Kwalifikacje w tym zawodzie mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w 3-letnim Technikum Uzupełniającym (technik technologii żywności).

15 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie piekarz. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie 4) i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (

16 Rynek pracy W związku z tym, że obecnie świeże wypieki stają się coraz bardziej popularne, zapotrzebowanie na piekarzy jest duże. Piekarz może pracować w niezależnej piekarni, piekarni przy sklepie (np. w supermarketach) bądź w piekarniach rzemieślniczych. W tych dwóch ostatnich wciąż wiele prac wykonywanych jest ręcznie. Piekarz często pracuje cały tydzień, także w weekendy. Najczęściej pracę zaczyna się wcześnie rano, a w miejscu pracy często panuje wysoka temperatura. Często piekarz pracuje także na nocną zmianę. W tym zawodzie preferowani są mężczyźni w wieku lat. W niektórych piekarniach (głównie w bardziej zmechanizowanych) pracują również kobiety.

17 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie piekarz? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z piekarz pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia ( patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

18 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”.

19 II. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacje, Warszawa 1993. Przewodnik po zawodach, wyd. II, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003. Przygotowanie do zawodu piekarz i cukiernik w nowym systemie szkolenia i egzaminowania, Krystyna Jarosz, Przegląd piekarski i cukierniczy, 12/2004. Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

20 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google