Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
TECHNIK MASAŻYSTA wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK MASAŻYSTA Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: technik masażysta Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 322[12] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik masażysta: 1. Wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem podczas wykonywania masażu w profilaktyce i leczeniu. 2. Wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny (ręcznie, za pomocą strumienia wody lub urządzeń) w celu uzupełnienia zabiegów usprawniających. 3. Planuje zgodnie z zaleceniami lekarza różne techniki masażu (np. wodny, wirowy, wibracyjny) i różne czynności masażu (np. ugniatanie, oklepywanie, wstrząsanie tkanek)‏. 4. Wykonuje pracę w pomieszczeniach zamkniętych, w gabinetach, salach chorych, w domach pacjentów, klubach sportowych (normalne warunki)‏.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Wykonywanie różnych rodzajów masażu w zależności od zaleceń lekarza (typu schorzenia), stanu pacjenta i możliwości technicznych. Wykonywanie masażu sportowego i kosmetycznego. Obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu. Analizowanie dokumentacji medycznej pacjenta oraz wyników wywiadu dla potrzeb wykonania masażu. Przygotowywanie pacjenta pod względem psychicznym i fizycznym do masażu. Sporządzanie dokumentacji medycznej z przeprowadzonego masażu. Opracowywanie wskazań dotyczących wykonywania przez pacjenta ćwiczeń usprawniających w warunkach domowych.

6 Obserwowanie i ocenianie reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowanie technik masażu.
Określanie wskazań oraz przeciwwskazań do stosowania poszczególnych metod i technik masażu. Dobieranie czynności i metod wchodzących w skład masażu lub innego zabiegu usprawniającego w zależności od stanu zdrowia, wieku i rodzaju wykonywanej przez pacjenta pracy. Określanie wpływu masażu na funkcjonowanie tkanek, narządów i układów człowieka. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika masażysty niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis stół do masażu służy do układania pacjenta podczas masażu klin ortopedyczny służy do wykonywania ćwiczeń podwieszka ciężarek służy do wykonywania cwiczeń pas do stabilizacji służy do ochrony układu podczas ćwiczeń

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika masażysty, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy jesteś zrównoważony emocjonalnie? 1 2. Czy jesteś spostrzegawczy? 3. Czy jesteś cierpliwy? 4. Czy łatwo nawiązujesz kontakty? 5. Czy jesteś odpowiedzialny, obowiązkowy? 6. Czy jesteś samodzielny? 7. Czy masz dobry stan zdrowia fizycznego? 8. Czy jesteś wolny od nałogów? 9. Czy masz dużą wydolność fizyczną? 10. Czy masz sprawne ręce i palce? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika masażysty, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz słabą budowę ciała? 1 2. Czy masz małą wydolność i sprawność fizyczną? 3. Czy masz zawroty głowy? 4. Czy zdarzają Ci się omdlenia? 5. Czy masz zaburzenia równowagi? 6. Czy masz ograniczoną sprawność rąk i palców? 7. Czy jesteś od czegoś uzależniony? 8. Czy jesteś nosicielem chorób zakaźnych? 9. Czy masz alergię? 10. Czy masz chorobę skóry rąk?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika masażysty. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
W zawodzie technika masażysty kształcą szkoły policealne (dostępne po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie), tj.: trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dwuletniego liceum uzupełniającego, lub trzyletniego technikum uzupełniającego. Nauka trwa 2 lata.

15 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół , w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika masażysty. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki.

16 Rynek pracy Technicy masażyści mogą podejmować pracę w zespołach lub gabinetach rehabilitacyjnych szpitali, klinik, przychodni, instytucji lecznictwa uzdrowiskowego, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych. Mogą także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

17 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika masażysty? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami masażystami pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 2. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

18 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Rehabilitacja w praktyce: 2) Masaż szwedzki: 3) Rehabilitacja medyczna:

19 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik masażysta, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, Minister Zdrowia 2005, kb3dlL1RlY2huaWtfbWFzYXp5c3RhLnBkZg. Szuper W.: Poradnik dla nauczyciela.Wykonywanie różnych rodzajów masażu leczniczego 322[12].Z2.04, MEN Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss Opis zawodów. Technik masażysta, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

20 Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google