Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK PRAC BIUROWYCH wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK PRAC BIUROWYCH wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK PRAC BIUROWYCH wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK PRAC BIUROWYCH
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: technik prac biurowych Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 419[01] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik prac biurowych: 1. Odciąża kierownictwo firmy (instytucji) od ważnych, ale bardzo czaso- i pracochłonnych czynności w zakresie bieżącej organizacji prac biurowo-administracyjnych, gromadzenia, rejestracji informacji i dokumentacji, przetwarzania, organizacji działań związanych z organizacją narad, szkoleń, konferencji oraz aranżacji spotkań z kontrahentami firmy. 2. Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych, najczęściej w bardzo dobrych warunkach (przebywanie w archiwum ogranicza kontakt z oświetleniem naturalnym). 3. W zależności od zajmowanego stanowiska i stopnia wyposażenia w urządzenia biurowe może występować niekorzystne oddziaływanie elektromagnetyczne (monitory), ozon (kserokopiarki)‏.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Organizowanie biura i prac biurowo-administracyjnych. Obsługiwanie urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w pracy biurowej, a w szczególności: komputera, maszyny do pisania, faxu, telefonu, kserokopiarki. Gromadzenie i rejestracja dokumentacji. Koordynowanie przepływu informacji i dokumentacji wewnętrznej. Przygotowanie i organizowanie narad, zebrań, konferencji oraz spotkań z kontrahentami jednostki organizacyjnej. Sporządzanie sprawozdań jednostki organizacyjnej. Użytkowanie nowoczesnego sprzętu biurowego. Korzystanie z różnych źródeł informacji. Sporządzanie protokołów i notatek służbowych (z narad, konferencji, zebrań)‏.

6 Redagowanie i prowadzenie korespondencji w sprawach osobowych.
Pisanie tekstów metodą mnemotechniczną. Sporządzanie protokołów, notatek, sprawozdań. Porozumiewanie się w języku obcym. Użytkowanie sprzętu biurowego. Urządzenie ergonomicznego miejsca pracy biurowej. Organizowanie prac sekretariatu firmy. Wyszukiwanie, interpretowanie i stosowanie przepisów. Pisanie na maszynie w języku polskim i obcym. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Nazwa narzędzia Opis komputer z oprogramowaniem służy do tworzenia dokumenrtacji i wyszukiwania informacji fax służy do przesyłania dokumentów drogą elektroniczną służy do nawiązywania komunikacji kserokopiarka służy do wykonywania kopii dokumentów sprzęt audiowizualny służy do odtwarzania utworów audiowizualnych Do pracy w zawodzie technika prac biurowych niezbędne są: telefon

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik prac biurowych, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy masz szybkie tempo pracy? 1 2. Czy masz podzielną uwagę? 3. Czy jesteś spostrzegawczy? 4. Czy coś Cię ogranicza w pracy z komputerem? 5. Czy masz ograniczoną sprawność rąk? 6. Czy jesteś systematyczny? 7. Czy masz zaburzenia psychiczne? 8. Czy jesteś od czegoś uzależniony? 9. Czy masz łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie? 10. Czy masz zamiłowane do porządku wokół siebie? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika prac biurowych, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy cierpisz na zaburzenia psychiczne? 1 2. Czy masz nieskorygowane szkłami wady wzroku? 3. Czy cierpisz na choroby uszu, niedosłuch? 4. Czy masz ograniczenia sprawności rąk? 5. Czy masz zaburzenia układu oddechowego? 6. Czy jesteś od czegoś uzależniony? 7. Czy cierpisz na zaburzenia zmysłu równowagi? 8. Czy masz zaburzenia układu nerwowego? 9. Czy masz wady utrudniające pracę przy komputerze? 10. Czy masz słaby ogólny stan zdrowia?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika prac biurowych. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
W zawodzie technika prac biurowych możesz kształcić się w: – technikum, jeżeli wcześniej skończyłeś gimnazjum. – w szkole policealnej po ukończeniu trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego. – w szkole policealnej dla absolwentów liceum profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można kontunuować naukę w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomia, finanse i bankowość, prawo oraz zarządzanie i marketing.

15 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika prac biurowych. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki.

16 Rynek pracy Technik prac biurowych może podejmować pracę w:
– administracji rządowej, – administracji specjalnej, – jednostkach samorządu terytorialnego, – samorządach zawodowych i gospodarczych, – przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Może także prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług biurowych oraz obrotu artykułami biurowymi i piśmiennymi, a także świadczenia usług w zakresie organizacji narad, szkoleń, zebrań, obsługę sprzętu biurowego, reklamę i promocję sprzętu biurowego itp.

17 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika prac biurowych? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z innymi technikami, pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w biurze. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

18 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Praktyczny Poradnik Kancelaryjno – Archiwalny: 2) Organizacja pracy biurowej: 3) Archiwista Polski:

19 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik prac biurowych, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 2005, Sepkowska Z., Biernacik-Bartkiewicz M., Rymarczyk E..: Modułowy program nauczania. Technik prac biurowych 419[01], MEiN, Warszawa 2006, Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technika prac biurowych, MEN, Warszawa, Opis zawodów, Technik prac biurowych, Kuratorium Oświaty w Katowicach, ,http://app.kuratorium.katowice.pl. Akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  19

20 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "TECHNIK PRAC BIUROWYCH wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google