Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: technik obsługi turystycznej Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 341[05] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik obsługi turystycznej: 1. Organizuje, koordynuje i nadzoruje obsługę turystyczną klientów. 2. Potrafi badać rynek usług turystycznych, obserwuje sytuację na rynku turystycznym. 3. Zawiera umowy, organizuje imprezy turystyczne, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizatorami usług turystycznych. 4. Zajmuje się sprzedażą i rozliczaniem imprez turystycznych. 5. Uczestniczy w targach, konferencjach, giełdach, sympozjach i innych imprezach związanych z turystyką. 6. Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych biur podróży oraz w terenie, gdy zadania dotyczą zapoznania się z rozpoznaniem terenu planowanych imprez. 7. Często wyjeżdża za granicę lub jeździ po kraju w związku z planowaniem imprez turystycznych.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Opracowywanie programów imprez turystycznych. Organizowanie imprez turystycznych. Przyjmowanie od klientów zleceń na wykonanie usług. Czuwanie nad realizacją zamawianych usług. Kalkulowanie kosztów zamawianych usług turystycznych. Przygotowywanie ofert turystycznych. Profesjonalna obsługa klienta. Organizowanie czasu wolnego gościom zakładów hotelarskich. Dbanie o wizerunek przedsiębiorstwa.

6 Organizowanie i wyposażanie stanowiska pracy.
Korzystanie z aktów prawnych. Posługiwanie się urządzeniami technicznymi w pracy biurowej. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Profesjonalne obsługiwanie klientów z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Czytanie i posługiwanie się planem, mapą geograficzną i turystyczną. Biegłe posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie. Posługiwanie się rozkładami komunikacyjnymi różnych instytucji transportowych w ruchu krajowym i zagranicznym. Wybieranie najkorzystniejszego sposobu ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika obsługi turystycznej niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis komputer z oprogramowaniem służy do tworzenia dokumentów i obliczeń Internet służy do pozyskiwania informacji sprzęt audiowizualny służy do przygotowywania prezentacji sprzęt multimedialny służy do przygotowywania prezentacji multimedialnych urządzenia biurowe służą do komunikowania się, kopiowania dokumentów

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika obsługi turystycznej, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy masz dobrą pamięć wzrokową? 1 2. Czy jesteś spostrzegawczy? 3. Czy masz łatwość wypowiadania się? 4. Czy jesteś komunikatywny? 5. Czy masz życzliwy stosunek do otoczenia? 6. Czy jesteś odporny emocjonalnie? 7. Czy jesteś wolny od nałogów? 8. Czy masz dobry słuch i wzrok? 9. Czy umiesz zachować równowagę? 10. Czy masz dobrą wydolność fizyczną? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika obsługi turystycznej, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz niską wydolność fizyczną? 1 2. Czy masz wady wzroku nieskoordynowane szkłami? 3. Czy masz chorobę układu ruchu? 4. Czy masz lęk przestrzeni i wysokości? 5. Czy cierpisz na niedosłuch ? 6. Czy masz schorzenia skóry rąk lub alergie? 7. Czy cierpisz na zawroty głowy, omdlenia? 8. Czy cierpisz na zaburzenia równowagi? 9. Czy masz wadę wymowy? 10. Czy cierpisz na zaburzenia psychiczne?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika obsługi turystycznej. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
W zawodzie technika obsługi turystycznej możesz kształcić się w: – czteroletnim technikum, jeżeli wcześniej skończyłeś gimnazjum, – szkole policealnej po ukończeniu trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można kontunuować naukę w szkołach wyższych.

15 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika obsługi turystycznej. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki.

16 Rynek pracy Technik obsługi turystycznej może być zatrudniony w: biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej, zajmujących się organizacją i promocją turystyki, środkach wczasowych jako animator czasu wolnego, działach socjalnych w zakładach pracy. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych np. prowadzić własne biuro podróży.

17 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika obsługi turystycznej? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z innymi technikami obsługi turystycznej, pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

18 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Wiadomości Turystyczne: 2) Rynek Turystyczny: 3) Podróże:

19 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik obsługi turystycznej, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005, bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_obsl_turyst.pdf. Borne-Januła H., Peć M., Rudzińska J.: Modułowy program nauczania. Technik obsługi turystycznej 341[05], MENiS, Warszawa 2004, .pdf. Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technika obsługi turystycznej, MEN, Warszawa, Opis zawodów. Technik obsługi turystycznej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

20 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google