Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w zakresie rozwiązań systemowych zagospodarowania ZSEE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w zakresie rozwiązań systemowych zagospodarowania ZSEE"— Zapis prezentacji:

1 w zakresie rozwiązań systemowych zagospodarowania ZSEE
CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W KATOWICACH Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE dr inż. Ireneusz Baic Warszawa r.

2 pn: „Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE Doświadczenia IMBiGS wynikają z realizacji projektu celowego zamawianego PCZ pn: „Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych” Instytucja Zamawiająca i Współfinansująca MINISTERSTWO GOSPODARKI Instytucja Finansująca MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konsorcjum realizacyjne: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Instytut Tele- i Radiotechniczny Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Instytut Elektrotechniki Instytut Metali Nieżelaznych

3 metod przetwarzania, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania.
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE CEL OGÓLNY Stworzenie krajowego systemu zbiórki i utylizacji wycofywanego z eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego z wykorzystaniem najlepszych dostępnych metod przetwarzania, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania. CEL SZCZEGÓŁOWY Osiągnięcie poziomu odrębnej zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na poziomie minimum 4 kg na jednego mieszkańca.

4 Rodzaj działań realizowanych w ramach projektu dotyczył:
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE Rodzaj działań realizowanych w ramach projektu dotyczył: aspektów natury prawnej: propozycje związane z transpozycją do ustawodawstwa krajowego dyrektyw i decyzji UE związanych z ZSEE propozycje zapisów w ustawodawstwie lokalnym aspektów natury organizacyjnej: propozycja systemu zbierania ZSEE z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców niż gospodarstwa domowe system informatyczny wspomagający i monitorującego procesy przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. aspektów natury technologicznej: linia technologiczna do unieszkodliwiania szkła kineskopowego, linia technologiczna do demontażu ZSEE, technologia odzysku metali szlachetnych z ZSEE, technologia odzysku metali ziem rzadkich z luminoforu, specjalistyczne urządzenia rozdrabniające, specjalistyczne urządzenia testujące.

5 indywidualnego dostarczenia sprzętu
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE Założenia systemu - wytyczne szczegółowe Zbiórka wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie odbywać się na zasadach: indywidualnego dostarczenia sprzętu zbiórki obwoźnej tzw. wystawki przy wykorzystaniu mobilnego punktu zbiórki osiedlowego centrum zbierania pojedynczych specjalistycznych pojemników usługi na “telefon”

6 Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE
Schemat systemu Zakłady przetwarzania (demontaż, rozdrabnianie) Gminne Punkty Zbiórki (gminy duże) Źródła przemysłowe Pozostałe źródła inne niż gospodarstwa domowe Regeneracja Unieszkodliwianie Odzysk Sprzedawcy hurtowi Punkty Serwisowe ZBIÓRKA ULICZNA (gminy małe) Zbiórka krawężnikowa (gminy średnie) Sprzedawcy detaliczni (małe sklepy) A B D E F Bezpośrednie przekazanie G H

7 Wyposażenie Stacjonarnego Gminnego Punktu Zbiórki
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE Wyposażenie Stacjonarnego Gminnego Punktu Zbiórki WIELKOGABARYT. URZADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO GRUPA 1 (z wyłączeniem urządzeń chłodzących) URZĄDZENIE CHŁODZĄCE SPRZĘT OŚWIET. GRUPA 5 MAŁOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NARZĘDZIA, ZABAWKI, SPRZĘT SPORTOWY – GRUPA 2 , 6 i 7 KOMP. GRUPA 3 AUDIO. GRUPA 4 MONITORY i TV GRUPA 3 i 4

8 Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE
Mobilny Punkt Zbiórki 6 7 1. Przyjmowanie i sortowanie odpadów 2. Zlew 3. Prysznic awaryjny 4. Pojemniki na odpady sortowane 5. Pojemniki pełne/puste 6. Zbiornik na wodę 7. Wentylacja 2 3 1 4 5

9 Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE
Planowane efekty: Objęcie zakresem usług wszystkich kategorii i rodzajów produktów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Zapewnienie właściwej i zgodnej z przepisami gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kompleksowość świadczonych usług), Skuteczniejsza możliwość kontroli usuwania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących obiektów i instalacji Możliwość wykorzystania GPZ do zbiórki, gromadzenia i wstępnej segregacji innych rodzajów odpadów np. surowców wtórnych, czy odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, Wzajemna korelacja opracowanego systemu z istniejącymi cząstkowymi systemami zbiórki Możliwość dokonywania zmian organizacyjnych (np. zwiększenie lub zmniejszenie ilości GPZ) w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, Miejsca pracy związane z obsługą systemu jak i przy budowie i obsłudze instalacji demontażu, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

10 Linia technologiczna do unieszkodliwiania szkła kineskopowego.
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE Linia technologiczna do unieszkodliwiania szkła kineskopowego.

11 Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE
Technologia przerobu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego metodą rozdrabniania i separacji

12 Elementy ZSEE zawierające metale szlachetne
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE Elementy ZSEE zawierające metale szlachetne

13 Urządzenie rozdrabniająco – separujące (RECYKLOP)
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE Urządzenie rozdrabniająco – separujące (RECYKLOP)

14 Urządzenie do usuwania elementów z pakietu elektronicznego RSM-04
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE Urządzenie do usuwania elementów z pakietu elektronicznego RSM-04

15 Tester monitorów ekranowych
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE Tester monitorów ekranowych

16 Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE
Tester HDD, CD-ROM, DVD

17 Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE
Tester zasilaczy

18 Stanowisko kontroli optycznej - SKO
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE Stanowisko kontroli optycznej - SKO

19 Stanowisko kontroli optycznej - SKO
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE Stanowisko kontroli optycznej - SKO m P elektrolit bateria

20 Stanowisko kontroli optycznej – program aplikacyjny
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE Stanowisko kontroli optycznej – program aplikacyjny

21 Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE
Stanowisko laboratoryjne do badania stanu technicznego urządzeń i obwodów elektrycznych

22 Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE
System informatyczny wspomagający i monitorujący procesy przetwarzania ZSEE

23 IMBiGS ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH 40 – 844 KATOWICE
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE KONTAKT DR INŻ. IERENEUSZ BAIC IMBiGS ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH 40 – 844 KATOWICE UL. KOSSUTHA 6 TEL FAX


Pobierz ppt "w zakresie rozwiązań systemowych zagospodarowania ZSEE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google