Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eugeniusz Budny Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eugeniusz Budny Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 Eugeniusz Budny Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Kadencja 2004 – 2008

2 2 Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Sytuacja FSNT-NOT wczoraj i dziś WCZORAJ: WCZORAJ: organizacja masowa, organizacja masowa, instytucja finansowana ze źródeł budżetowych, instytucja finansowana ze źródeł budżetowych, właściciel wielu branżowych tytułów technicznych (dzisiaj przekazanych do innych instytucji, przede wszystkim instytutów naukowo-badawczych), właściciel wielu branżowych tytułów technicznych (dzisiaj przekazanych do innych instytucji, przede wszystkim instytutów naukowo-badawczych), stymulator działań technicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach. stymulator działań technicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach.

3 3 Sytuacja FSNT-NOT wczoraj i dziś (c. dalszy) DZISIAJ: DZISIAJ: pomimo różnych możliwości działalności technicznej i organizacyjnej (izby przemysłowe, stowarzyszenia branżowe i przemysłowe itp.) największa krajowa organizacja inżynierów i techników wszystkich branż, pomimo różnych możliwości działalności technicznej i organizacyjnej (izby przemysłowe, stowarzyszenia branżowe i przemysłowe itp.) największa krajowa organizacja inżynierów i techników wszystkich branż, zrzesza 36 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zrzesza 36 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, miejsce samorealizacji kadry techniczno-przemysłowej (ok. 120 000 członków), miejsce samorealizacji kadry techniczno-przemysłowej (ok. 120 000 członków), inicjator i organizator działalności szkoleniowej członków i sympatyków inicjator i organizator działalności szkoleniowej członków i sympatyków działania na rzecz gospodarki – program projektów celowych dla MŚP – pierwsze szerokie działanie wspomagające rozwój działalności technicznej i innowacyjnej w Polsce. działania na rzecz gospodarki – program projektów celowych dla MŚP – pierwsze szerokie działanie wspomagające rozwój działalności technicznej i innowacyjnej w Polsce. Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej

4 4 Sytuacja FSNT-NOT wczoraj i dziś (c. dalszy) PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ: PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ: promowanie działalności Stowarzyszeń NOT dla przyciągnięcia młodych członków, promowanie działalności Stowarzyszeń NOT dla przyciągnięcia młodych członków, rozwój działań w obszarze projektów celowych z uwzględnieniem pomocy przedsiębiorcom w realizacji wdrożenia projektów (współpraca z bankami), rozwój działań w obszarze projektów celowych z uwzględnieniem pomocy przedsiębiorcom w realizacji wdrożenia projektów (współpraca z bankami), kreowanie innowacyjności przez dobrą współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi. kreowanie innowacyjności przez dobrą współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej

5 5 Podstawowe obszary działalności Komitetu NT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej w obecnej kadencji Komitet, jest międzystowarzyszeniowym organem opiniodawczo-doradczym Federacji do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów naukowo-technicznych (regulamin § 3) TEZA: Komitet powinien zatem korzystać z wiedzy i doświadczenia środowisk, które mogą wspomóc jego działalność, przede wszystkim z osiągnięć krajowego zaplecza naukowo-badawczego Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej

6 6 Podstawowe obszary działalności Komitetu NT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej w obecnej kadencji Kto może być sojusznikiem Komitetu w tworzeniu i kreowaniu innowacyjności? Kto może być sojusznikiem Komitetu w tworzeniu i kreowaniu innowacyjności? Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Jednostki badawczo-rozwojowe, Jednostki badawczo-rozwojowe, Tworzone Centra Innowacyjności, Parki Technologiczne, Platformy Technologiczne i inne podmioty działające w obszarze innowacji, o zasięgu krajowym, ale również regionalnym Tworzone Centra Innowacyjności, Parki Technologiczne, Platformy Technologiczne i inne podmioty działające w obszarze innowacji, o zasięgu krajowym, ale również regionalnym Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej

7 7 Podstawowe obszary działalności Komitetu NT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej w obecnej kadencji Rola Komitetu w tworzeniu i kreowaniu innowacyjności: Rola Komitetu w tworzeniu i kreowaniu innowacyjności: preferowanie działań określonych w § 8 regulaminu Komitetu preferowanie działań określonych w § 8 regulaminu Komitetu Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej

8 8 Podstawowe obszary działalności Komitetu NT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej w obecnej kadencji Formy realizacji (tezy do dyskusji): czy trzymać się wyłącznie form zaproponowanych w § 8 regulaminu Komitetu, czy też przez ścisłą współpracę z krajowymi jbr inspirować rozwój i funkcjonowanie struktur regionalnych? czy trzymać się wyłącznie form zaproponowanych w § 8 regulaminu Komitetu, czy też przez ścisłą współpracę z krajowymi jbr inspirować rozwój i funkcjonowanie struktur regionalnych? czy preferować organizację konferencji, seminariów, spotkań, czy też jednoczyć działania wokół problemów regionalnych (Czysty Śląsk, Dolina Lotnicza) wspomagając realizację tych celów? czy preferować organizację konferencji, seminariów, spotkań, czy też jednoczyć działania wokół problemów regionalnych (Czysty Śląsk, Dolina Lotnicza) wspomagając realizację tych celów? Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej

9 9 Sprawy organizacyjne wobec znacznej liczby członków Komitetu (25 osób) powstaje pytanie dot. podziału zadań i obowiązków – czy tworzyć Sekcje (problemowe, tematyczne)? wobec znacznej liczby członków Komitetu (25 osób) powstaje pytanie dot. podziału zadań i obowiązków – czy tworzyć Sekcje (problemowe, tematyczne)? tematyka i opracowanie redakcyjne rocznego planu pracy Komitetu, tematyka i opracowanie redakcyjne rocznego planu pracy Komitetu, w oparciu o sugestie zawarte w regulaminie (szczególnie § 3 i § 8) w oparciu o sugestie zawarte w regulaminie (szczególnie § 3 i § 8) inne inicjatywy i sugestie działań, inne inicjatywy i sugestie działań, termin przesłania propozycji na adres Przewodniczącego – 1 miesiąc, termin przesłania propozycji na adres Przewodniczącego – 1 miesiąc, Prezydium Komitetu – w oparciu o przedstawione propozycje – opracuje plan pracy do akceptacji Zarządu Głównego FSNT, Prezydium Komitetu – w oparciu o przedstawione propozycje – opracuje plan pracy do akceptacji Zarządu Głównego FSNT, 3 – 4 plenarne posiedzenia Komitetu w 2005 r., 3 – 4 plenarne posiedzenia Komitetu w 2005 r., zaproszenie grupy wybranych dyrektorów jbr (w uzgodnieniu z władzami FSNT) do stałej współpracy z Komitetem: zaproszenie grupy wybranych dyrektorów jbr (w uzgodnieniu z władzami FSNT) do stałej współpracy z Komitetem: stały system spotkań na wzór Zespołu Międzyresortowego ds. przekształceń strukturalnych jbr lub Grupy Roboczej MG stały system spotkań na wzór Zespołu Międzyresortowego ds. przekształceń strukturalnych jbr lub Grupy Roboczej MG Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej

10 10 Eugeniusz Budny Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 tel. (+22) 843 19 44 fax (+22) 853 21 80 telefon komórkowy: (0) 602 232 190 e-mail: e.budny@imbigs.org.pl Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Eugeniusz Budny Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google