Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofowie baroku Sentencje. Ja jestem, ja istniej ę ; to jest pewne. Jak d ł ugo jednak? Oczywi ś cie, jak d ł ugo my ś l ę. Kartezjusz Harmen Steenwijk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofowie baroku Sentencje. Ja jestem, ja istniej ę ; to jest pewne. Jak d ł ugo jednak? Oczywi ś cie, jak d ł ugo my ś l ę. Kartezjusz Harmen Steenwijk."— Zapis prezentacji:

1 Filozofowie baroku Sentencje

2 Ja jestem, ja istniej ę ; to jest pewne. Jak d ł ugo jednak? Oczywi ś cie, jak d ł ugo my ś l ę. Kartezjusz Harmen Steenwijk Vanitas, 1640

3 Nale ż y wierzy ć jedynie temu, co ś my doskonale poznali i w co nie mo ż na w ą tpi ć. Kartezjusz Jan Vermeer Kobieta z wagą, 1663

4 Nie wystarczy mie ć sprawny umys ł, trzeba go jeszcze dobrze u ż ywa ć. Kartezjusz Rembrandt van Rijn Lekcja anatomii doktora Tulpa, 1632

5 Kto chce jednym spojrzeniem uj ąć wiele równocze ś nie przedmiotów, ten ż adnego z nich nie widzi wyra ź nie. Kartezjusz Giuseppe Arcimboldo Lato, 1563

6 Nie ma nic tak odleg ł ego, by by ł o poza naszym zasi ę giem, ani nic tak ukrytego, by nie da ł o si ę odkry ć. Kartezjusz Rembrandt van Rijn Rozpłatany wół, 1655

7 Ca ł e nieszcz ęś cie ludzi pochodzi z jednej rzeczy, to jest, ż e nie umiej ą usiedzie ć spokojnie we w ł asnej izbie. Blaise Pascal Pieter de Hooch Dwóch żołnierzy i kobieta, 1660

8 Serce ma swoje racje, których rozum nie zna. Blaise Pascal Caravaggio Nawrócenie św. Pawła w drodze do Damaszku, 1600–1601

9 Có ż za monstrum jest tedy cz ł owiek! Có ż za osobliwo ść, co za potwór, co za chaos, co za zbieg sprzeczno ś ci, co za dziw! Blaise Pascal Peter Paul Rubens Adam i Ewa, 1599

10 Jeste ś my jeno k ł amstwem, dwoisto ś ci ą, sprzeczno ś ci ą ; kryjemy si ę i maskujemy sami przed sob ą. Blaise Pascal Caravaggio Narcyz, 1594–1596


Pobierz ppt "Filozofowie baroku Sentencje. Ja jestem, ja istniej ę ; to jest pewne. Jak d ł ugo jednak? Oczywi ś cie, jak d ł ugo my ś l ę. Kartezjusz Harmen Steenwijk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google