Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

bogowie herosi mitologia Cerber labirynt nimfy obol Minotaur nektar ambrozja Styks Olimp Odyseusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "bogowie herosi mitologia Cerber labirynt nimfy obol Minotaur nektar ambrozja Styks Olimp Odyseusz."— Zapis prezentacji:

1

2

3 bogowie herosi mitologia Cerber labirynt nimfy obol Minotaur nektar ambrozja Styks Olimp Odyseusz

4 1. Kim by ł Dedal? 2. Kim by ł Minos? 3. O co Minos poprosi ł Dedala i dlaczego? 4. Z jakiego powodu w ł adca Krety uwi ę zi ł Dedala? 5. W jaki sposób Dedal postanowi ł opu ś ci ć Kret ę ? 6. Kto i w jaki sposób pomóg ł Dedalowi w ucieczce? 8. W jaki sposób twórca labiryntu po łą czy ł skrzyd ł a? 9. Dlaczego w sercu ojca zrodzi ł si ę niepokój, kiedy mocowa ł skrzyd ł a na barkach Ikara? 10. Jakich s ł ów u ż y ł Dedal, ostrzegaj ą c syna przed niebezpiecze ń stwami podró ż y? Zapisz cytat. 11. O czym my ś la ł Ikar upojony magi ą lotu? 12. Dlaczego rybacy, którzy byli ś wiadkami zdarzenia, nadali swojej wyspie nazw ę Ikaria, a okalaj ą ce j ą morze nazwali Morzem Ikaryjskim?

5 Rodzina Dedala: Rodzina Minosa:

6 1.Wyjaśnij dosłowne i przenośne znaczenia słów Dedala: Pośrednia droga jest najbezpieczniejsza. 2. Wypisz cechy Dedala i Ikara:

7 Z ł oty ś rodek (gr. aurea mediocritas) – w staro ż ytno ś ci zasada oparta na przekonaniu, ż e w ż yciu nale ż y ceni ć rozum, sprawny umys ł, dopisuj ą ce zdrowie, pogodn ą staro ść. Ż y ć nale ż y w zgodzie z natur ą, bra ć od ś wiata tyle, ile potrzeba, nie za wiele, ale i nie za ma ł o. Zachowywa ć w swych d ąż eniach umiar, ale osi ą ga ć to, co ma nam przynie ść poczucie spe ł nienia. Taka postawa zapewni spokój, opanowanie, satysfakcj ę.

8 Pieter Bruegel Upadek Ikara

9


Pobierz ppt "bogowie herosi mitologia Cerber labirynt nimfy obol Minotaur nektar ambrozja Styks Olimp Odyseusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google