Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Techniczna Grupa Robocza szkła i ceramiki Nowelizacja dokumentu BREF i dyrektywy 96/61/WE 6 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Techniczna Grupa Robocza szkła i ceramiki Nowelizacja dokumentu BREF i dyrektywy 96/61/WE 6 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Techniczna Grupa Robocza szkła i ceramiki Nowelizacja dokumentu BREF i dyrektywy 96/61/WE 6 czerwca 2007

2 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski TERMIN ZBIERANIA DANYCH Ostateczny termin nadsyłania danych i opracowań do Europejskiego Biura IPPC w Sewilli to 18 lipca 2007

3 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski TERMIN ZBIERANIA DANYCH Nie otrzymaliśmy jeszcze obiecanych wcześniej case studies niezbędnych dla poparcia polskich postulatów.

4 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski ZEBRANE ANKIETY Do dnia dzisiejszego do biura TGR (ZPPS i FOS) przesłanych zostało 17 ankiet Europejskiego Biura IPPC: 10 z hut szkła opakowaniowego, 3 z hut szkła płaskiego, 2 od producentów szkła specjalnego, 1 od producenta szkła gospodarczego, 1 od producenta wełny mineralnej.

5 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski ANKIETY - POUFNOŚĆ DANYCH Ankiety Europejskiego Biura IPPC będą przekazane bezpośrednio (w postaci niezagregowanej) Zamiast nazwy instalacji wpisany zostanie symbol (np. S-339) Usuniemy także nazwy plików wskazujące na konkretne firmy W ankietach należy podawać dane za 2005 (historyczne) W ankiecie dot. zakładu jest możliwość podania części danych tylko w przeliczeniu na tonę produkcji

6 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski POUFNOŚĆ DANYCH Jeśli nie zgadzają się Państwo na przesłanie ankiet w takiej formie w jakiej je otrzymaliśmy do Europejskiego Biura IPPC musimy otrzymać taką informację do końca czerwca.

7 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski ZEBRANE ANKIETY Czekamy na pozostałe ankiety Są one niezbędne, aby polskie życzenia mogły być uwzględnione. Dwa zakłady nie przesłały wcześniej ankiety polskiej TGR (wyniki uzupełnią wcześniejsze podsumowanie).

8 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski RÓŻNICE W ANKIETACH Ankiety Europejskiego Biura IPPC: oddzielna ankieta dla zakładu, oddzielna dla pieców zawierająca aneks – dodatkową tabelę dla producentów wełny szklanej i skalnej w osobnej zakładce (arkuszu)

9 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Wątpliwości do ankiet Prosimy o zgłaszanie: Ewentualnych nieścisłości w tłumaczeniu Innych uwag i propozycji przeprowadzenia dalszych analiz Ewentualnych niejasności interpretacyjnych

10 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Monitoring Czy podali Państwo częstotliwość i inne informacje w ankiecie sewillskiej Na sprawę tę kładzie się duży nacisk Czy istnieje możliwość uzupełnienia danych zbieranych przez polską TGR o wyniki ankiety Europejskiego Biura IPPC

11 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Proces rewizji Dyrektywy IPPC Ministerstwo Środowiska przesłało do ZPPS i FOS projekt stanowiska w sprawie kierunków zmian w Dyrektywie IPPC Do jutra musimy przedstawić nasze ewentualne uwagi Komisja Europejska ogłosi stanowisko w sprawie kierunków zmian pod koniec roku

12 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Rewizja Dyrektywy 96/61/WE - propozycje Bezpośrednie stosowanie BREF-ów (nadanie im rangi aktów prawnych) Konieczność wyjaśnienia podstaw dla parametrów pracy instalacji oraz uzasadniania wszelkich odstępstw od BAT Ograniczenie elastyczności w zakresie dopuszczalnych wartości emisji

13 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Rewizja Dyrektywy 96/61/WE - propozycje Uregulowanie dopuszczalnych poziomów emisji (ELV) Wprowadzenie handlu uprawnieniami do emisji NO x i SO 2 Stworzenie dyrektywy ramowej łączącej dyrektywy IPPC, LCP, SE (LZO) i WI (spalanie odpadów). Rozszerzenie zakresu IPPC m.in. o instalacje spalania paliw MW

14 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Bezpośrednie stosowanie BREF-ów Nadanie im rangi aktów prawnych Stanowisko Polski (1): BREF-y to zestawy wytycznych – ich konstrukcja nie umożliwia traktowanie ich jak aktów prawnych Stanowisko Polski (2): Takie podejście mogłoby prowadzić do eliminacji technologii nie zapisanych w BREF-ach, co mogłoby ograniczać innowacyjność i naruszać konkurencyjność

15 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Konieczność wyjaśnienia podstaw dla parametrów pracy instalacji oraz uzasadniania wszelkich odstępstw od BAT Stanowisko Polski: poparcie dla konieczności uzasadniania odstępstw od zapisów BAT w dokumentach BREF (co i tak ma miejsce przy wydawaniu pozwoleń) Podkreślenie, że zgodnie z Dyrektywą w procesie wydawania pozwoleń należy brać pod uwagę czynniki ekonomiczne i społeczne, szczególnie w przypadku odstępstw od opisu BAT

16 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Ograniczenie elastyczności w zakresie dopuszczalnych wartości emisji Ograniczenie art. 9 ust 4. Dyrektywy IPPC pozwalającego na elastyczność w zakresie wartości emisji dopuszczalnej w pozwoleniach Stanowisko Polski: nie należy zmieniać tego zapisu; nie ma przykładów jego nadużywania, ustalenie ścisłych wartości emisji mogłoby prowadzić do zamykania wielu zakładów w których nie zawsze da się zastosować techniki opisane jako BAT

17 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Uregulowanie dopuszczalnych poziomów emisji (ELV) Propozycje: Określenie na poziomie wspólnotowym wiążących dopuszczalnych poziomów emisji (ELV) opartych na BAT Usunięcie sektorowych ELV pokrywających się z określonymi przez IPPC Ustalenie minimalnych wartości ELV na podstawie BAT

18 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Uregulowanie dopuszczalnych poziomów emisji (ELV) Stanowisko Polski: Nie należy zmieniać obecnie obowiązujących przepisów Obecnie ELV są określane indywidualnie w pozwoleniach, lub w prawie krajowym jako wiążące standardy emisyjne co jest korzystne i umożliwia indywidualne traktowanie podmiotów działających w specyficznych lokalnych warunkach

19 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Wprowadzenie handlu uprawnieniami do emisji NO x i SO 2 Polska sceptycznie odnosi się do tej propozycji Należy poczekać na pełne wdrożenie systemu handlu dwutlenkiem węgla Emisje tlenków azotu i siarki są już regulowane i mają charakter lokalnego wpływu na środowisko Wprowadzenie systemu handlu nimi nie będzie prowadziło do korzystnych zmian technologicznych

20 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Stworzenie dyrektywy ramowej łączącej dyrektywy IPPC, LCP, SE (LZO) i WI (spalanie odpadów) Cel: wprowadzenie warunków wydawania pozwoleń, raportowania i monitoringu dla wszystkich instalacji objętych regulacjami unijnymi Stanowisko Polski – obecnie jest za wcześnie na wprowadzenie tak daleko idących zmian

21 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Rozszerzenie zakresu IPPC m.in. o instalacje spalania paliw MW Stanowisko Polski: nie widzimy uzasadnienia dla włączenia instalacji o mocy MW; polskie przepisy określają standardy misyjne dla tych instalacji już od 1990 roku


Pobierz ppt "Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski Techniczna Grupa Robocza szkła i ceramiki Nowelizacja dokumentu BREF i dyrektywy 96/61/WE 6 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google