Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski"— Zapis prezentacji:

1 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski
Techniczna Grupa Robocza szkła i ceramiki Nowelizacja dokumentu BREF i dyrektywy 96/61/WE czerwca 2007 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

2 TERMIN ZBIERANIA DANYCH
Ostateczny termin nadsyłania danych i opracowań do Europejskiego Biura IPPC w Sewilli to 18 lipca 2007 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

3 TERMIN ZBIERANIA DANYCH
Nie otrzymaliśmy jeszcze obiecanych wcześniej case studies niezbędnych dla poparcia polskich postulatów. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

4 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski
ZEBRANE ANKIETY Do dnia dzisiejszego do biura TGR (ZPPS i FOS) przesłanych zostało 17 ankiet Europejskiego Biura IPPC: 10 z hut szkła opakowaniowego, 3 z hut szkła płaskiego, 2 od producentów szkła specjalnego, 1 od producenta szkła gospodarczego, 1 od producenta wełny mineralnej. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

5 ANKIETY - POUFNOŚĆ DANYCH
Ankiety Europejskiego Biura IPPC będą przekazane bezpośrednio (w postaci niezagregowanej) Zamiast nazwy instalacji wpisany zostanie symbol (np. S-339) Usuniemy także nazwy plików wskazujące na konkretne firmy W ankietach należy podawać dane za 2005 (historyczne) W ankiecie dot. zakładu jest możliwość podania części danych tylko w przeliczeniu na tonę produkcji Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

6 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski
POUFNOŚĆ DANYCH Jeśli nie zgadzają się Państwo na przesłanie ankiet w takiej formie w jakiej je otrzymaliśmy do Europejskiego Biura IPPC musimy otrzymać taką informację do końca czerwca. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

7 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski
ZEBRANE ANKIETY Czekamy na pozostałe ankiety Są one niezbędne, aby polskie życzenia mogły być uwzględnione. Dwa zakłady nie przesłały wcześniej ankiety polskiej TGR (wyniki uzupełnią wcześniejsze podsumowanie). Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

8 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski
RÓŻNICE W ANKIETACH Ankiety Europejskiego Biura IPPC: oddzielna ankieta dla zakładu, oddzielna dla pieców zawierająca aneks – dodatkową tabelę dla producentów wełny szklanej i skalnej w osobnej zakładce (arkuszu) Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

9 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski
Wątpliwości do ankiet Prosimy o zgłaszanie: Ewentualnych nieścisłości w tłumaczeniu Innych uwag i propozycji przeprowadzenia dalszych analiz Ewentualnych niejasności interpretacyjnych Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

10 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski
Monitoring Czy podali Państwo częstotliwość i inne informacje w ankiecie „sewillskiej” Na sprawę tę kładzie się duży nacisk Czy istnieje możliwość uzupełnienia danych zbieranych przez polską TGR o wyniki ankiety Europejskiego Biura IPPC Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

11 Proces rewizji Dyrektywy IPPC
Ministerstwo Środowiska przesłało do ZPPS i FOS projekt stanowiska w sprawie kierunków zmian w Dyrektywie IPPC Do jutra musimy przedstawić nasze ewentualne uwagi Komisja Europejska ogłosi stanowisko w sprawie kierunków zmian pod koniec roku Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

12 Rewizja Dyrektywy 96/61/WE - propozycje
Bezpośrednie stosowanie BREF-ów (nadanie im rangi aktów prawnych) Konieczność wyjaśnienia podstaw dla parametrów pracy instalacji oraz uzasadniania wszelkich odstępstw od BAT Ograniczenie elastyczności w zakresie dopuszczalnych wartości emisji Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

13 Rewizja Dyrektywy 96/61/WE - propozycje
Uregulowanie dopuszczalnych poziomów emisji (ELV) Wprowadzenie handlu uprawnieniami do emisji NOx i SO2 Stworzenie dyrektywy ramowej łączącej dyrektywy IPPC, LCP, SE (LZO) i WI (spalanie odpadów). Rozszerzenie zakresu IPPC m.in. o instalacje spalania paliw MW Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

14 Bezpośrednie stosowanie BREF-ów
Nadanie im rangi aktów prawnych Stanowisko Polski (1): BREF-y to zestawy wytycznych – ich konstrukcja nie umożliwia traktowanie ich jak aktów prawnych Stanowisko Polski (2): Takie podejście mogłoby prowadzić do eliminacji technologii nie zapisanych w BREF-ach, co mogłoby ograniczać innowacyjność i naruszać konkurencyjność Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

15 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski
Konieczność wyjaśnienia podstaw dla parametrów pracy instalacji oraz uzasadniania wszelkich odstępstw od BAT Stanowisko Polski: poparcie dla konieczności uzasadniania odstępstw od zapisów BAT w dokumentach BREF (co i tak ma miejsce przy wydawaniu pozwoleń) Podkreślenie, że zgodnie z Dyrektywą w procesie wydawania pozwoleń należy brać pod uwagę czynniki ekonomiczne i społeczne, szczególnie w przypadku odstępstw od opisu BAT Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

16 Ograniczenie elastyczności w zakresie dopuszczalnych wartości emisji
Ograniczenie art. 9 ust 4. Dyrektywy IPPC pozwalającego na elastyczność w zakresie wartości emisji dopuszczalnej w pozwoleniach Stanowisko Polski: nie należy zmieniać tego zapisu; nie ma przykładów jego nadużywania, ustalenie ścisłych wartości emisji mogłoby prowadzić do zamykania wielu zakładów w których nie zawsze da się zastosować techniki opisane jako BAT Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

17 Uregulowanie dopuszczalnych poziomów emisji (ELV)
Propozycje: Określenie na poziomie wspólnotowym wiążących dopuszczalnych poziomów emisji (ELV) opartych na BAT Usunięcie sektorowych ELV pokrywających się z określonymi przez IPPC Ustalenie minimalnych wartości ELV na podstawie BAT Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

18 Uregulowanie dopuszczalnych poziomów emisji (ELV)
Stanowisko Polski: Nie należy zmieniać obecnie obowiązujących przepisów Obecnie ELV są określane indywidualnie w pozwoleniach, lub w prawie krajowym jako wiążące standardy emisyjne co jest korzystne i umożliwia indywidualne traktowanie podmiotów działających w specyficznych lokalnych warunkach Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

19 Wprowadzenie handlu uprawnieniami do emisji NOx i SO2
Polska sceptycznie odnosi się do tej propozycji Należy poczekać na pełne wdrożenie systemu handlu dwutlenkiem węgla Emisje tlenków azotu i siarki są już regulowane i mają charakter lokalnego wpływu na środowisko Wprowadzenie systemu handlu nimi nie będzie prowadziło do korzystnych zmian technologicznych Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

20 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski
Stworzenie dyrektywy ramowej łączącej dyrektywy IPPC, LCP, SE (LZO) i WI (spalanie odpadów) Cel: wprowadzenie warunków wydawania pozwoleń, raportowania i monitoringu dla wszystkich instalacji objętych regulacjami unijnymi Stanowisko Polski – obecnie jest za wcześnie na wprowadzenie tak daleko idących zmian Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski

21 Rozszerzenie zakresu IPPC m.in. o instalacje spalania paliw 20-50 MW
Stanowisko Polski: nie widzimy uzasadnienia dla włączenia instalacji o mocy MW; polskie przepisy określają standardy misyjne dla tych instalacji już od 1990 roku Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski


Pobierz ppt "Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – przemysł szklarski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google