Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla studentów niepełnosprawnych Katarzyna Skalska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pełnosprawny Student.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla studentów niepełnosprawnych Katarzyna Skalska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pełnosprawny Student."— Zapis prezentacji:

1 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla studentów niepełnosprawnych Katarzyna Skalska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pełnosprawny Student V Kraków, 15 listopada 2011 r.

2 Cel działania Punktu Informacyjno –Konsultacyjnego dla studentów niepełnosprawnych: Wszechstronny rozwój studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim, tak by w przyszłości mogli realizować się w życiu zawodowym i społecznym.

3 W Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w roku akademickim 2010/2011 studiowało: 465 studentów niepełnosprawnych w tym: 15 studentów niesłyszących i słabosłyszących, 34 studentów niewidomych i słabowidzących, 118 studentów z dysfunkcją narządu ruchu, 298 studentów z innymi rodzajami niepełnosprawności.

4 Etapy tworzenia wsparcia studentów niepełnosprawnych na UMCS: I etap – Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych (około 4 lat) II etap – założenie PIK – poradnictwo dla studentów niepełnosprawnych (około 1 roku) III etap – założenie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych IV etap – wdrożenie form wsparcia dla studentów niepełnosprawnych

5 Jak skutecznie przejść z etapu świadczenia poradnictwa na rzecz studentów niepełnosprawnych do skutecznego wsparcia studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim? I. Kontakt ze studentami niepełnosprawnymi diagnoza potrzeb grupy na rzecz, której działamy, możliwość przedstawienia oferty PIK, podejmowanie wspólnie działań na rzecz przełamywania barier.

6 Sposób realizacji: 1.dialog ze studentami ze Zrzeszenia na temat proponowanych rozwiązań, 2.spotkanie z pracownikiem PFRON na temat programu STUDENT II, 3.Dni Adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, 4.wyjazd szkoleniowo – rehabilitacyjny.

7 II. Zwrócenie uwagi środowiska akademickiego na problem dostępności uczelni dla studentów niepełnosprawnych: wzrost wiedzy na temat niepełnosprawności, pozyskanie osób, które pomogą nam w realizacji naszych działań podejmowanie decyzji na uczelni, które będą brały pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych.

8 Sposób realizacji: 1.Szkolenia Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego na temat: Zwiększania dostępności uczelni wyższych dla ON pracownicy dziekanatów, kierownicy Domów Studenckich, pracownicy Bibliotek Wydziałowych i Biblioteki Głównej, pracownicy dydaktyczni – opiekunowie poszczególnych roczników studiów. 2.Spotkanie dla Kadry Kierowniczej Domów Studenckich na temat: Studentów przeżywających kryzysy zdrowia psychicznego

9 III. Przygotowanie oferty Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego: wsparcie studentów niepełnosprawnych w procesie studiowania, rozwój studentów niepełnosprawnych. Sposób realizacji: 1.transport na Uczelnię, 2.asystent dydaktyczny, 3.szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, 4.lektoraty z języka angielskiego, 5.zajęcia na pływalni, 6.pomoc psychologiczna i prawna, 7.klub psychoedukacji, 8.wypożyczalnia sprzętu.

10 IV. Wsparcie studentów niepełnosprawnych w grupie rówieśniczej: kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności, budowanie nieformalnego systemu wsparcia dla studentów niepełnosprawnych. Sposób realizacji: 1.członkowie Zrzeszenia to studenci niepełnosprawni i pełnosprawni, 2.szkolenia Wydziałowych Samorządów Studenckich na temat: Zwiększania dostępności uczelni wyższych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 3.studenci pełnosprawni pełnią rolę asystentów w czasie szkoleń i wyjazdów.

11 V. Działania na płaszczyźnie administracyjnej: prawidłowe wydatkowanie dotacji MNiSW, uwzględnianie potrzeb studentów niepełnosprawnych w decyzjach administracyjnych. Sposób realizacji: 1.współpraca z FIRR, 2.współpraca z innymi uczelniami, 3.wprowadzenie Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane z kształceniem studentów niepełnosprawnych oraz wydatkowania dotacji obowiązujący na UMCS, 4.współpraca z innymi działami na Uczelni.

12 Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe: Katarzyna Skalska Tel: 081 537 58 90 katarzyna.skalska@poczta.umcs.lublin.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego oraz Gminy Miejskiej Kraków Patronat honorowy: Partner: Patroni medialni:


Pobierz ppt "Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla studentów niepełnosprawnych Katarzyna Skalska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pełnosprawny Student."

Podobne prezentacje


Reklamy Google