Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

2 Cel projektu: Ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym. Grupa docelowa: Bezpośrednia – kobiety w wieku 19-49 lat Pośrednia – rodziny kobiet, lekarze, nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimazjalnych, pracownicy PIS, pracodawcy, ogół społeczeństwa do których kierowana będzie kampania społeczna

3 Termin realizacji projektu: 1 lipca 2012 r. – 31 grudnia 2016 r. (5 lat) Budżet projektu: 12 456 154 PLN (4 045 519 CHF) z czego 85% finansowany jest przez Szwajcarię, natomiast 15% stanowi wkład krajowy

4 Instytucje partnerskie: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie; Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Instytucje Współpracujące: Naczelna Izba Lekarska; Polskie Towarzystwo Ginekologiczne; Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych; Centrum medyczne Kształcenia Podyplomowego;

5 W ramach projektu realizowanych jest 5 modułów: I. Szkolenia dla kadry medycznej; II. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych; III. Kampania społeczna; IV. Badania ankietowe kobiet przebywających na oddziałach ginekologiczno – położniczych; V. Platforma internetowa – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ).

6 I. Szkolenia 10 szkoleń dla 1000 lekarzy (marzec/ kwiecień 2013 r.) 1 szkolenie dla 16 koordynatorów z WSSE (maj 2013 r.) 16 szkoleń dla 318 koordynatorów z PSSE (maj 2013 r.) 49 szkoleń dla nauczycieli (październik 2013 r.) Zadania dla PIS: Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich; Szkolenie dla koordynatorów powiatowych; Organizacja 49 szkoleń dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego (na terenie 49 dawnych miast wojewódzkich) dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych;

7 II. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych Przygotowanie i realizacja programu edukacyjnego w wybranych 100 zakładach pracy (lipiec 2012 – grudzień 2014r.) – IMP Zadania dla PIS Przygotowanie i realizacja programu edukacyjnego w 50% szkół ponadgimnazjalnych na terenie kraju (sierpień 2012 r. – grudzień 2016 r.) Opracowanie przez zespół ekspertów programu edukacyjnego oraz materiałów programowych; Dystrybucja materiałów programowych do WSSE (kwiecień/ maj 2013 r.) Przedstawienie przez koordynatorów powiatowych oferty do szkół ponadgimnazjalnych (czerwiec 2013 r.)

8


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google