Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS:"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

2 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

3 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

4 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

5 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

6 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

7 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Kształcenie ustawiczne : - studia podyplomowe ogółem ponad 70 tematów w tym 13 tematów realizowanych w ramach dofinansowania z funduszu EFS, - kursy komputerowe, - kursy językowe, - wykłady ogólnouniwersyteckie, - lekcje pokazowe, - prezentacje, itp.

8 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Aktywność Uniwersytetu w zakresie realizowanych zadań badawczych dla podmiotów zewnętrznych w 2011roku, podpisane umowy ( badania, ekspertyzy, itp.) zrealizowane zlecenia o charakterze badawczym zrealizowane szkolenia z zakresu chromatografii

9 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

10 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

11 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

12 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81) Laboratorium Analityczne, Wydział Chemii. Lista zleceń zrealizowanych w 2011 Laboratorium Analityczne, Wydział Chemii. zakres prac: analiza ilościowa i jakościowa dostarczonych próbek, stwierdzenie tożsamości próbek przez porównanie widm podczerwieni, wykonywanie pomiarów za pomocą spektroskopii Ramana, wykonywanie analizy powierzchni dostarczonych próbek, analiza GC-MS, charakterystyka faz na powierzchni przekrojów dostarczonych próbek, odbiorcy usług: ANT – Advanced Nano Technologies, Biowet Puławy sp. z o.o., Gdański Uniwersytet Medyczny, Institut fur Mikrotechnik, Mainz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Częstochowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centro-Chem s.j., SMF Poland sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, liczba wykonanych prac zleconych: 30

13 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

14 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

15 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

16 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

17 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

18 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

19 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

20 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

21 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

22 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81) Rodzaj usługiLp. 1 Usługi Analiza potrzeb innowacyjnych i organizacyjno-technicznych w przedsiębiorstwach i innych instytucjach. 2 UsługiOpracowywanie opinii o innowacyjności, know-how, itp. 3 Usługi Opracowywanie biznesplanów dotyczących wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach i innych instytucjach. 4 Usługi Pomoc w opracowywaniu wniosków do Urzędu Patentowego w związku z ubieganiem się o przyznanie patentu, wzoru użytkowego, itp. 5 UsługiPomoc w nawiązywaniu współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 6 Usługi Pomoc w zorganizowaniu zespołów badawczych pracujących przy wdrożeniach innowacyjnych przedsięwzięć w przedsiębiorstwach i innych instytucjach. 7 Usługi Pomoc w opracowywaniu wniosków na pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w celu sfinansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań oferta dla instytucji zewnętrznych :

23 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)

24 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) /41 FAKS: +48 (81)


Pobierz ppt "CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) 537-55-40/41 FAKS:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google