Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym – doświadczenia własne Martin Blaszk Uniwersytet Gdański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym – doświadczenia własne Martin Blaszk Uniwersytet Gdański."— Zapis prezentacji:

1 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym – doświadczenia własne Martin Blaszk Uniwersytet Gdański

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym Kluczowe kompetencje W świecie coraz bardziej skomplikowanym, kreatywność, zdolność do myślenia wielotorowego, postawa transwersalna oraz zdolności adaptacyjne będą oceniane wyżej niż porcjowana wiedza, jaką podaje tradycyjnie rozumiana szkoła. Dostęp do strony w dniu 08/09/2009

12 Załącznik nr 2PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: […] ciekawość poznawcza, kreatywność, […] gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Załączniki do rozporządzenia, Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

13 Happening Konstruowanie wiedzy w szkole – Dorota Klus-Stańska

14 HAPPENING zorganizowane i wyreżyserowane zdarzenie, którego celem jest zaszokowanie publiczności, zelektryzowanie jej wyobraźni nieoczekiwanymi zestawieniami faktów. zasadniczo niepowtarzalne wydarzenie lub seria wydarzeń, pomyślanych tak, by wywołać spontaniczną reakcję publiczności na bodźce zmysłowe, emocjonalne lub duchowe R. Quirk, (Ed.) Longman Dictionary of the English Language. Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

15 Happening Tadeusz Kantor: Panoramicznego happeningu morskiego – 1967r. Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

16 Happening Tadeusz Kantor: Panoramicznego happeningu morskiego – 1967r. Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

17 Happening - cechy charakterystyczne: element przypadku – przypadek zostaje dopuszczony jako jeden z czynników organizujących i tworzących happening; brak odgrywania ról – w przeciwieństwie do tradycyjnego teatru, happening może być wolny od matrycowości; struktura przedziałowa – w takiej strukturze działania w ramach happeningu odbywają się albo jednocześnie, albo w odrębnych lokalizacjach, nie muszą być w jakikolwiek sposób ze sobą powiązane; Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

18 Happening - cechy charakterystyczne (cdn.): zaangażowanie publiczności – publiczność nie jest traktowana jako bierni obserwatorzy, ale osoby, które mogą przyjąć mniej lub bardziej aktywną rolę; zniesienie granic między formami sztuki, miejscem i czasem– granice, które istniały między formami sztuki zostają anulowane, tak więc ruch, tekst, dźwięk, muzyka i malarstwo mogą występować obok siebie. Ponadto, happening może odbywać się praktycznie wszędzie i trwać dowolnie długo - od kilku minut, do kilku godzin a nawet – dni; Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

19 Happening - cechy charakterystyczne (cdn.): charakter przedmiotowy – poszczególne elementy, tworzące happening można traktować jako przedmioty: ruch, zachowanie się, dekoracje, światło, dźwięk, zapach, przestrzeń i czas – wszystko można uprzedmiotowić, włącznie z ludźmi, czyli samymi uczestnikami. Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

20 Rozszerzony limen wg. Charles R. Garoiana Idea # 1limen Idea # 2 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

21 MODEL PREZKAZU POJĘĆ PREZKAZ WIEDZY MONOLOGOWY Konstruowanie wiedzy w szkole limen MODEL KONSTRUOWANIE ZNACZEŃ KONSTRUOWANIE WIEDZY DIALOGOWY - Dorota Klus-Stańska

22 MODEL PREZKAZU POJĘĆMODEL KONSTRUOWANIE ZNACZEŃ Centralny punkt zainteresowań Poziom znajomości faktów i ustalonych wczesnej pojęć Strategie konstruowania znaczeń Główne zadanie szkoły Organizowanie warunków nabywania pojęć obiektywizowanych przez podręczniki Organizowanie sytuacji sprzyjających kreacji, precyzowaniu i re-kreacji znaczeń nadawanych rzeczywistości przez ucznia Założenie wyjściowe Uczeń – reprezentant grupy wiekowej Uczeń – jednostka z indywidualną historią Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

23 MODEL PREZKAZU POJĘĆMODEL KONSTRUOWANIE ZNACZEŃ Intencje nauczyciela Ignorowanie tego systemu (brak diagnozy wiedzy osobistej) Uznanie pełnoprawności wiedzy osobistej (diagnoza i / lub aktywizacja w rozmowie wstępnej) Wyprowadzenie treści programowych jako jedynych legalnych (nieadekwatne starania nauczyciela) Elastyczna konfrontacja z doświadczeniem osobistym lub wiedzą publiczną (wiązanie z wiedzą osobistą) Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

24 MODEL PREZKAZU POJĘĆMODEL KONSTRUOWANIE ZNACZEŃ Sytuacja ucznia Osobowa Doświadczenie presji Osobowa Doświadczenie prawa do oporu PoznawczaPrzyswajanie wiedzy scholastycznej PoznawczaAktywna konstrukcja i rekonstrukcja znaczeń Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

25 MODEL PREZKAZU POJĘĆMODEL KONSTRUOWANIE ZNACZEŃ Rezultaty Osobowa Sukces przez poddanie się władzy Osobowa Odpowiedzialność i emancypacja Poznawcza Narastające poczucie nierealności wiedzy szkolnej Poznawcza Poczucie kontroli poznawczej nad wiedzą Wyrażanie nowych znaczeń Reprodukcja wiedz obcej Włączenie ich do systemu posiadanych znaczeń Odrzucenie jej lub zapominanie Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

26 PREZKAZ WIEDZYKONSTRUOWANIE WIEDZY 12 Cel lekcji 1. Opracowanie ustalonych znaczeń1. Kreacja i re-kreacja znaczeń Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

27 PREZKAZ WIEDZYKONSTRUOWANIE WIEDZY 12 Czynnik wiedzy 2. Niekwestionowalność wiedzy publiczność 2. Kwestionowalność i problematyczność wiedzy 3. Propagandowa prezentacja wiedzy 3. Wiedza jako obszar dociekań 4. Otwarcie wyłącznie na wiedzę publiczną 4. Otwarcie wyłącznie na wiedzę osobistą 5. Wiedza osobista jako anegdotyczna lub zakłócająca 5. Wiedza osobista jako prawomocna Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

28 PREZKAZ WIEDZYKONSTRUOWANIE WIEDZY 12 Czynnik wiedzy 6. Jednoznaczność wiedzy i rzeczywistości 6. Kontekstualizacja wiedzy 7. Linearność wiedzy7. Wielowarstwowość wiedzy 8. Twarde kryteria weryfikacji poprawności wiedzy 8. Miękkie kryteria odpowiedniości wiedzy 9. Ścisłe planowanie wyniku i ścisłe pomiar 9. Względna nieprzewidywalność wyniku, pomiar opisowy 10. Monotonia sytuacji na lekcji10. Mobilność sytuacji i ról na lekcji Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

29 PREZKAZ WIEDZYKONSTRUOWANIE WIEDZY 12 Czynnik języka 11. Język sformalizowany11. Język potoczny, narracyjny 12. Mowa wyłącznie jako narzędzie 12. Mowa również jako sposób bycia 13. Nacisk na poprawność gramatyczną 13. Nacisk na funkcje kreacyjne i pragmatyczne 14. Nauczyciel jako główne audytorium 14. Audytorium zmienne i zróżnicowane Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

30 PREZKAZ KONSTRUOWANIE WIEDZY L E K C J A Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

31 Happening – Growing Good Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

32 Happening – Growing Good Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

33 Happening – Growing Good Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

34 Happening – Growing Good Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

35 Happening – Growing Good Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym

36

37 Happening, I Gimnazjum, Gdańsk. 23 listopada 2006r. Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym


Pobierz ppt "Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym – doświadczenia własne Martin Blaszk Uniwersytet Gdański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google