Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Martin Blaszk Uniwersytet Gdański

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Martin Blaszk Uniwersytet Gdański"— Zapis prezentacji:

1 Martin Blaszk Uniwersytet Gdański
Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym – doświadczenia własne

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Kluczowe kompetencje W świecie coraz bardziej skomplikowanym, kreatywność, zdolność do myślenia wielotorowego, postawa transwersalna oraz zdolności adaptacyjne będą oceniane wyżej niż porcjowana wiedza, jaką podaje tradycyjnie rozumiana szkoła. Dostęp do strony w dniu 08/09/2009

12 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: […] ciekawość poznawcza, kreatywność, […] gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Załączniki do rozporządzenia, Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

13 Konstruowanie wiedzy w szkole – Dorota Klus-Stańska
Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym Happening Konstruowanie wiedzy w szkole – Dorota Klus-Stańska

14 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
„zorganizowane i wyreżyserowane zdarzenie, którego celem jest zaszokowanie publiczności, zelektryzowanie jej wyobraźni nieoczekiwanymi zestawieniami faktów.” „zasadniczo niepowtarzalne wydarzenie lub seria wydarzeń, pomyślanych tak, by wywołać spontaniczną reakcję publiczności na bodźce zmysłowe, emocjonalne lub duchowe” R. Quirk, (Ed.) Longman Dictionary of the English Language.

15 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Tadeusz Kantor: Panoramicznego happeningu morskiego – 1967r.

16 Happening Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Tadeusz Kantor: Panoramicznego happeningu morskiego – 1967r.

17 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Happening - cechy charakterystyczne: element przypadku – przypadek zostaje dopuszczony jako jeden z czynników organizujących i tworzących happening; brak odgrywania ról – w przeciwieństwie do tradycyjnego teatru, happening może być wolny od matrycowości; struktura przedziałowa – w takiej strukturze działania w ramach happeningu odbywają się albo jednocześnie, albo w odrębnych lokalizacjach, nie muszą być w jakikolwiek sposób ze sobą powiązane;

18 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Happening - cechy charakterystyczne (cdn.): zaangażowanie publiczności – publiczność nie jest traktowana jako bierni obserwatorzy, ale osoby, które mogą przyjąć mniej lub bardziej aktywną rolę; zniesienie granic między formami sztuki, miejscem i czasem– granice, które istniały między formami sztuki zostają anulowane, tak więc ruch, tekst, dźwięk, muzyka i malarstwo mogą występować obok siebie. Ponadto, happening może odbywać się praktycznie wszędzie i trwać dowolnie długo - od kilku minut, do kilku godzin a nawet – dni;

19 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Happening - cechy charakterystyczne (cdn.): charakter przedmiotowy – poszczególne elementy, tworzące happening można traktować jako przedmioty: ruch, zachowanie się, dekoracje, światło, dźwięk, zapach, przestrzeń i czas – wszystko można uprzedmiotowić, włącznie z ludźmi, czyli samymi uczestnikami.

20 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Idea # 1 limen Idea # 2 Rozszerzony limen wg. Charles R. Garoiana

21 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
MODEL PREZKAZU POJĘĆ PREZKAZ WIEDZY MONOLOGOWY Konstruowanie wiedzy w szkole limen MODEL KONSTRUOWANIE ZNACZEŃ KONSTRUOWANIE WIEDZY DIALOGOWY - Dorota Klus-Stańska

22 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
MODEL PREZKAZU POJĘĆ MODEL KONSTRUOWANIE ZNACZEŃ Centralny punkt zainteresowań Poziom znajomości faktów i ustalonych wczesnej pojęć Strategie konstruowania znaczeń Główne zadanie szkoły Organizowanie warunków nabywania pojęć obiektywizowanych przez podręczniki Organizowanie sytuacji sprzyjających kreacji, precyzowaniu i re-kreacji znaczeń nadawanych rzeczywistości przez ucznia Założenie wyjściowe Uczeń – reprezentant grupy wiekowej Uczeń – jednostka z indywidualną historią

23 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
MODEL PREZKAZU POJĘĆ MODEL KONSTRUOWANIE ZNACZEŃ Intencje nauczyciela Ignorowanie tego systemu (brak diagnozy wiedzy osobistej) Uznanie pełnoprawności wiedzy osobistej (diagnoza i / lub aktywizacja w rozmowie wstępnej) Wyprowadzenie treści programowych jako jedynych legalnych (nieadekwatne starania nauczyciela) Elastyczna konfrontacja z doświadczeniem osobistym lub wiedzą publiczną (wiązanie z wiedzą osobistą)

24 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
MODEL PREZKAZU POJĘĆ MODEL KONSTRUOWANIE ZNACZEŃ Sytuacja ucznia Osobowa Doświadczenie presji Doświadczenie prawa do oporu Poznawcza Przyswajanie wiedzy scholastycznej Aktywna konstrukcja i rekonstrukcja znaczeń

25 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
MODEL PREZKAZU POJĘĆ MODEL KONSTRUOWANIE ZNACZEŃ Rezultaty Osobowa Sukces przez poddanie się władzy Odpowiedzialność i emancypacja Poznawcza Narastające poczucie nierealności wiedzy szkolnej Poczucie kontroli poznawczej nad wiedzą Wyrażanie nowych znaczeń Reprodukcja wiedz „obcej” Włączenie ich do systemu posiadanych znaczeń Odrzucenie jej lub zapominanie

26 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
PREZKAZ WIEDZY KONSTRUOWANIE WIEDZY 1 2 Cel lekcji 1. Opracowanie ustalonych znaczeń 1. Kreacja i re-kreacja znaczeń

27 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
PREZKAZ WIEDZY KONSTRUOWANIE WIEDZY 1 2 Czynnik wiedzy 2. Niekwestionowalność wiedzy publiczność 2. Kwestionowalność i problematyczność wiedzy 3. Propagandowa prezentacja wiedzy 3. Wiedza jako obszar dociekań 4. Otwarcie wyłącznie na wiedzę publiczną 4. Otwarcie wyłącznie na wiedzę osobistą 5. Wiedza osobista jako anegdotyczna lub zakłócająca 5. Wiedza osobista jako prawomocna

28 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
PREZKAZ WIEDZY KONSTRUOWANIE WIEDZY 1 2 Czynnik wiedzy 6. Jednoznaczność wiedzy i rzeczywistości 6. Kontekstualizacja wiedzy 7. Linearność wiedzy 7. Wielowarstwowość wiedzy 8. Twarde kryteria weryfikacji poprawności wiedzy 8. Miękkie kryteria odpowiedniości wiedzy 9. Ścisłe planowanie wyniku i ścisłe pomiar 9. Względna nieprzewidywalność wyniku, „pomiar” opisowy 10. Monotonia sytuacji na lekcji 10. Mobilność sytuacji i ról na lekcji

29 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
PREZKAZ WIEDZY KONSTRUOWANIE WIEDZY 1 2 Czynnik języka 11. Język sformalizowany 11. Język potoczny, narracyjny 12. Mowa wyłącznie jako narzędzie 12. Mowa również jako sposób bycia 13. Nacisk na poprawność gramatyczną 13. Nacisk na funkcje kreacyjne i pragmatyczne 14. Nauczyciel jako główne audytorium 14. Audytorium zmienne i zróżnicowane

30 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
PREZKAZ KONSTRUOWANIE WIEDZY WIEDZY L E K C J A

31 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Happening – Growing Good

32 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Happening – Growing Good

33 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Happening – Growing Good

34 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Happening – Growing Good

35 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
Happening – Growing Good

36

37 Konstruowanie wiedzy i happeningu w nauczaniu początkowym
„Happening”, I Gimnazjum, Gdańsk. 23 listopada 2006r.


Pobierz ppt "Martin Blaszk Uniwersytet Gdański"

Podobne prezentacje


Reklamy Google